Ga naar hoofdinhoud

2023-09-09

Bun v1.0.0

 • Bun 1.0 is een toolkit die is ontworpen om de ontwikkeling van JavaScript en TypeScript te stroomlijnen, door meerdere tools te vervangen en compatibiliteit te bieden met bestaande Node.js-applicaties.
 • Het wordt geleverd met TypeScript, JSX ondersteuning en ingebouwde Web API's, waardoor het een capabele JavaScript runtime is die naar verluidt meer aanvragen per seconde kan verwerken dan Node.js.
 • Extra functies zijn onder andere ondersteuning voor WebSockets en pakketbeheer. Het bedrijf dat Bun 1.0 heeft ontwikkeld is gevestigd in San Francisco en is momenteel personeel aan het werven.

Reacties

 • De discussie gaat over Bun, een tool in het Node.js-ecosysteem dat zowel CommonJS als ES-modules ondersteunt, waarbij gebruikers zowel voor- als nadelen belichten.
 • Het gesprek werpt ook licht op het gebruik van Discord en GitHub als communicatieplatforms voor open source-projecten.
 • De tool Bun wordt vergeleken met andere tools zoals Deno en Vite, met extra zorgen over de stabiliteit en licenties.

Misschien is Rust geen goed gereedschap voor massively concurrent, userspace software

 • De auteur verduidelijkt het doel van Async Rust, een programmeertaal die zich richt op moderne gelijktijdigheid, maakt onderscheid tussen parallellisme en gelijktijdigheid en schetst de beperkingen van het splitsen van code.
 • Mutex-gebaseerde gelijktijdigheid wordt schadelijk geacht vanwege het risico op "race conditions" en deadlocks; daarom wordt het gebruik van kanalen - of wachtrijen - voor communicatie tussen threads geadviseerd. Voor high-level gelijktijdigheidsproblemen kunnen threads echter niet voldoende zijn, vandaar het "async/await" model van Rust.
 • Ondanks deze voordelen kent Async Rust uitdagingen, zoals het garanderen van compilerveiligheid van objecten en het alomtegenwoordige gebruik van Arc (Atomic Reference Count). De geschiktheid van de massively concurrent userspace softwaretoepassing van Rust blijft twijfelachtig.

Reacties

 • De cursus behandelt verschillende onderwerpen rondom programmeren in Rust, zoals geheugenveiligheid, concurrency, grafische ontwikkeling, productiviteit en geheugenbeheer.
 • De gedeelde ervaringen van de deelnemers werpen licht op de voordelen en uitdagingen van het gebruik van Rust en de toepasbaarheid ervan voor verschillende use cases.
 • De interactie biedt ook vergelijkingen met andere talen zoals Python en Go, en bespreekt meerdere programmeerconcepten zoals overerving en abstractie, en biedt een beeld van de sterke en zwakke punten van Rust en de voortdurende inspanningen voor verbeteringen.

Aardvarken'd: De Fog Creek documentaire, 18 jaar later

 • De post analyseert de documentaire "Aardvark'd", die stagiairs volgt bij Fog Creek Software en interviews bevat met bekende persoonlijkheden uit de tech-industrie.
 • Het richt zich op de staat van onafhankelijke softwareontwikkeling in 2005, inclusief de oprichting van Y Combinator en het ontstaan van Reddit.
 • Er wordt kritiek geleverd op het gebrek aan resolutie van de film, er wordt gewezen op de release van een videocursus over het verbeteren van het maken van software en er worden links naar zowel de documentaire als de cursus op YouTube aangeboden.

Reacties

 • Het artikel geeft gedetailleerd commentaar op "Aardvark'd", een documentaire van Fog Creek, met correcties en toegevoegde context van deelnemers aan de film.
 • Het onderzoekt meerdere thema's, zoals de geschiedenis van Fog Creek Software, de productgerelateerde uitdagingen en overwinningen en de verhuizing van Boston naar Silicon Valley.
 • Een aanzienlijk deel van de discussie draait om het wijdverbreide gebruik van Atlassian's JIRA en de prevalentie van functionele specificaties in softwareontwikkeling, wat een nostalgische blik biedt op de evolutie van technologie.

Procreatie Dromen

 • Procreate Dreams is een nieuw gelanceerde animatie-app, ontworpen voor het maken van handgetekende animaties, motion graphics en meer.
 • De app heeft meerdere gereedschappen zoals tekenen, schilderen, audio- en videobewerking, podia maken, live beweging en effecten, keyframes, real-time rendering, onion skins en tekst- en type-animatie.
 • De applicatie, die compatibel is met iPad en Apple Pencil, is vanaf 22 november verkrijgbaar voor $19,99 USD.

Reacties

 • De Procreate app, bekend om zijn kwaliteit en betaalbaarheid, heeft gebruikers enthousiast gemaakt met de lancering van de Procreate 5X versie, die een nieuwe animatiefunctie introduceert.
 • De aankomende animatie-app Dreams van Procreate heeft gemengde reacties uitgelokt. Sommige gebruikers zijn enthousiast, terwijl anderen vraagtekens zetten bij de noodzaak van advertenties.
 • Te midden van de positieve feedback voor de iPad app, zijn er discussies opgedoken over de mogelijke ontwikkeling van Procreate voor Android tablets.

Apple vs. Meta: De illusie van privacy

 • Het artikel onderzoekt de tactieken van Apple en Meta om gebruikersgegevens te verzamelen onder het mom van privacy.
 • Er wordt ingegaan op de rol van psychologie en user experience (UX)-technieken in strategieën voor gegevensverzameling.
 • Hoewel deze bedrijven beweren dat ze de privacy van gebruikers beschermen, kunnen hun onderliggende methoden deze verzekeringen tegenspreken.

Reacties

 • Het artikel stelt privacykwesties aan de orde rond techbedrijven als Apple, Meta (de nieuwe naam van Facebook) en Google, waarbij gebruikers en adverteerders hun bezorgdheid uiten over gerichte reclame en gegevensverzameling.
 • Er is een debat gaande over de ethische implicaties van de gegevenspraktijken van verschillende techbedrijven, waarbij sommige kritiek gericht is op de controle van Apple over gebruikersgegevens, terwijl anderen de privacymaatregelen van Apple prijzen in vergelijking met andere marktleiders.
 • De dialoog gaat ook over het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie en opdringerige advertenties en benadrukt de bredere behoefte aan privacybescherming en meer transparantie van alle techbedrijven.

Flexport herroept een aantal ondertekende aanbiedingsbrieven

 • Flexport, een bedrijfseenheid, heeft de werkaanbiedingen ingetrokken van werknemers die maandag aan de slag zouden gaan.
 • De CEO van het bedrijf, Ryan Petersen, betuigde zijn spijt over het incident.
 • Dit besluit was nodig vanwege problemen met de aanwervingsprocedures.

Reacties

 • Flexport, een logistiek bedrijf, kreeg kritiek omdat het vacatures introk en geen vacatures meer plaatste, wat leidde tot een debat over de aanwervingspraktijken en de gevolgen van abrupt ontslag.
 • Het discours op Hacker News omvat een breed spectrum aan onderwerpen, waaronder arbeidsrechten, loyaliteit van de werkgever en de gevolgen van ontslagen, waarbij de nadruk ligt op de morele dilemma's die gepaard gaan met het opzeggen van vacatures.
 • Het gesprek werpt ook licht op de voor- en nadelen van werken op afstand, waarbij de haalbaarheid van thuiswerken wordt vergeleken met kantoorwerk op locatie.

Emoji-generator met AI

 • EmojiGen is een open-source emoji-generator gehost op Replicate, waarmee gebruikers zelf emoji's kunnen ontwerpen en maken.
 • Het breidt de functionaliteit uit door gebruikers toe te staan de app te forken op GitHub, waardoor het specifiek mogelijk wordt om unieke emoji te maken zoals een sandwich met een diskette, een brandende GPU en verschillende popcultuuriconen.
 • Gebruikers kunnen emoji's genereren, downloaden en vervolgens gebruiken in platforms zoals Slack, waardoor een persoonlijkere berichtervaring wordt bevorderd.

Reacties

 • Het artikel bespreekt een AI-gestuurde emoji-generator, met feedback van gebruikers die bezorgdheid over vooroordelen en het potentieel voor integratie in chatplatforms onthullen.
 • De discussie spitst zich ook toe op Fly.io, een websitedienst, met gemengde feedback over zaken als betrouwbaarheid, gegevensverlies en verbinding, naast positieve ervaringen en concurrerende prijzen.
 • De beperkingen van de emoji-generator, met name wat betreft nauwkeurigheid en vooroordelen, roept een breder gesprek op over de verantwoordelijkheid van makers van AI-modellen om deze vooroordelen aan te pakken.

FTC-rechter beslist dat Intuit's 'gratis' TurboTax-advertenties consumenten misleidden

 • De Federal Trade Commission (FTC) heeft besloten dat Intuit, het moederbedrijf van TurboTax, consumenten heeft misleid door zijn belastingaangiftedienst als "gratis" aan te prijzen.
 • Na de uitspraak en een uitbetaling van 141 miljoen dollar na een rechtszaak van de FTC is Intuit nu verplicht om alle voorwaarden die het gratis productaanbod beperken duidelijk te vermelden.
 • In het licht van de problemen die we tegenkwamen toen we Free File, de eigenlijke gratis indieningsdienst van Intuit, probeerden te vinden, is de IRS bezig met de ontwikkeling van een door de overheid ondersteunde gratis indieningsdienst die in het belastingseizoen van 2024 als pilot zal worden gebruikt.

Reacties

 • De discussie draait om de ontevredenheid van gebruikers over het TurboTax-product van Intuit vanwege verborgen kosten, misleidende aanbiedingen en een gebrek aan transparantie.
 • Alternatieve opties voor belastingaangifte zoals FreeTaxUSA en Cash App Taxes worden voorgesteld als meer transparante en kosteneffectieve oplossingen.
 • Onderwerpen als invloed van lobby's, corruptie in het belastingsysteem, misleidende reclame en oproepen tot hervorming van het systeem benadrukken de bredere context van deze klachten van gebruikers en wijzen op de noodzaak van belangrijke veranderingen in het belastingaangiftesysteem.

Bijen hebben moeite bloemen te vinden door luchtvervuiling

 • Uit een nieuwe studie van het Britse Centre for Ecology & Hydrology en verschillende universiteiten blijkt dat luchtvervuiling het vermogen van bijen om bloemen te vinden belemmert, omdat ozon de geur van bloemen aantast.
 • Uit het onderzoek bleek dat het vermogen van honingbijen om geuren te herkennen met wel 90% was afgenomen, wat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de overvloed aan wilde bloemen en gewasopbrengsten, aangezien bijen een cruciale rol spelen in de bestuiving die essentieel is voor de voedselzekerheid.
 • Het onderzoek geeft ook aan dat ozon invloed kan hebben op ander gedrag van insecten dat beïnvloed wordt door geuren, zoals het aantrekken van partners. Dit versterkt de noodzaak om actie te ondernemen tegen luchtvervuiling om de voedselproductie en biodiversiteit veilig te stellen.

Reacties

 • Luchtvervuiling zou de oorzaak zijn van een verminderde bijenactiviteit en problemen om bloemen te vinden, wat bijdraagt aan de afname van insectenpopulaties. Bijkomende factoren zijn verkeers- en geluidsoverlast en een afname van het aantal bijenbronnen.
 • Sommige deelnemers constateerden een toename in bijenactiviteit en wilde dieren, mogelijk als gevolg van gunstige omstandigheden of inspanningen om insectvriendelijke omgevingen te bevorderen.
 • Er werd gesproken over de mogelijke invloed van vervuiling op de aantrekkingskracht van specifieke planten op bijen, over evolutionaire druk die ertoe leidt dat bijen zich aanpassen aan vervuiling en over een innovatieve oplossing voor de vervuiling door auto's via een katalysator.

Ontcijferd: GNU Coreutils (2018)

 • Het rapport gaat over MaiZure's project om GNU coreutils versie 8.3 te demystificeren, speciaal ontworpen voor beginnende programmeurs.
 • Belangrijke pijlers van het artikel zijn het overzicht van voltooide fasen en een diepgaande duik in het ontwerp en de kenmerken van hulpprogramma's, met informatie over het decoderingsraamwerk dat voor elk hulpprogramma is toegepast en de heersende concepten.
 • Het biedt ook inzicht in het onderhoud van het hulpprogramma, updates en processen om bij te dragen aan het project.

Reacties

 • De discussie concentreert zich voornamelijk op het "yes" commando in de GNU Coreutils, en benadrukt de afweging tussen de efficiëntie en beknoptheid van een programma.
 • Het benadrukt het voordeel van het gebruik van de programmeertaal C bij het schrijven van systeemhulpprogramma's, omdat deze keuze kan leiden tot betere prestaties.
 • Een opmerkelijke ironie is dat lange codes soms te vinden zijn in programma's die ontworpen zijn om geen belangrijke taak uit te voeren.