Hop til hovedindhold

2024-07-10

AMD køber Silo AI for $665M

Reaktioner

 • AMD opkøber Silo AI for 665 millioner dollars for at styrke sine softwarekapaciteter inden for AI og maskinlæring, områder hvor NVIDIAs CUDA har været dominerende.
 • Sil AI's ekspertise med store sprogmodeller (LLM'er) på AMD-hardware forventes at forbedre AMD's softwarestack og konkurrenceposition.
 • Opkøbet har skabt diskussioner om dets potentielle indvirkning på det europæiske startup-økosystem og AMD's fremtid på AI-markedet.

Europas nye løfteraket, Ariane 6, foretog sin jomfruflyvning

 • Europas nye løfteraket, Ariane 6, blev med succes opsendt fra Fransk Guyana den 9. juli 2024, hvilket markerede dens jomfruflyvning, VA262.
 • Affyringen demonstrerede Ariane 6's kapaciteter, herunder at placere satellitter i kredsløb og fremvise dens nye affyringsrampe bygget af CNES.
 • Ariane 6, bygget af ArianeGroup, markerer en ny æra for den europæiske rumindustri, med dens øverste trin, der demonstrerer motorens genstart og sikre deorbiteringsevner.

Reaktioner

 • Europas nye løfteraket, Ariane 6, har med succes gennemført sin jomfruflyvning og sigter mod at give europæiske lande uafhængig adgang til rummet indtil 2030'erne.
 • På trods af at være næsten dobbelt så dyr som SpaceX's Falcon 9, har begge raketter kapacitet til at løfte 22 tons til lavt jordkredsløb.
 • Fremtidige planer for Ariane Next/SALTO sigter mod at opnå en lignende effektivitet som Falcon 9 med et genanvendeligt design, selvom kritikere bemærker, at SpaceX drager fordel af skatteyderstøtte og militære/NASA-faciliteter, hvilket komplicerer direkte omkostningssammenligninger.

Zed på Linux er her

 • Zed, et softwareprodukt, er nu tilgængeligt til installation på Linux-systemer.
 • Brugere kan installere Zed ved at køre et medfølgende shell-script via kommandoen: curl https://zed.dev/install.sh.
 • Denne udgivelse er betydningsfuld, da den udvider Zeds tilgængelighed til Linux-brugere, hvilket potentielt kan øge dens brugerbase og fællesskabsengagement.

Reaktioner

 • Zed, en ny teksteditor til Linux, er begyndt at blive sammenlignet med populære editorer som VSCode, Neovim og Sublime Text.
 • Brugere roser Zed for dets hastighed, native app-følelse, samarbejdsfunktioner og UI-design, men bemærker problemer med Typescript-integration og versionskontrol.
 • Bekymringer om Zeds installationsmetode og potentiel fremtidig monetarisering er blevet rejst, hvilket har ført til en splittet community, hvor mange brugere overvåger dens udvikling, mens de fortsætter med at bruge deres nuværende værktøjer.

Sådan fik CD-pregaps deres skjulte spor-superkræfter

 • Artiklen dykker ned i kompatibilitetsproblemerne og komplikationerne forbundet med fænomenet skjulte lyd-CD-spor kendt som før-album pregap.
 • Den undersøger, hvordan denne pregap, et skjult spor før det første spor på et album, kan forårsage afspilningsproblemer på forskellige CD-formater og afspillere.
 • Diskussionen er relevant for dem, der er interesserede i de tekniske aspekter af CD'er, herunder CD, CD-i, CD-ROM og forbedrede CD'er, og følger Red Book-standarden for lyd-CD'er.

Reaktioner

 • CD-pregaps er blevet brugt kreativt til skjulte numre og liveoptagelser, ofte indeholdende publikumsstøj mellem sangene, som kun er hørbar, når man afspiller albummet kontinuerligt.
 • CD'er kan teknisk set understøtte op til 9.801 lydsegmenter gennem 99 spor og 99 indeksmarkører, men få CD-afspillere understøtter indeksnavigation.
 • Mens nogle brugere ripper CD'er og bevarer forspring for at opnå gapless afspilning, består ønsket om et samlet albumformat med metadata, da de nuværende løsninger som FLAC/cue mangler bred hardwareunderstøttelse.

RouteLLM: En ramme for at betjene og evaluere LLM-routere

 • RouteLLM er en ramme designet til at betjene og evaluere routere for store sprogmodeller (LLM), og tilbyder et omkostningseffektivt alternativ til OpenAI's klient ved at dirigere enklere forespørgsler til billigere modeller.
 • Vigtige funktioner inkluderer fortrænede routere, der kan reducere omkostningerne med op til 85%, samtidig med at 95% af GPT-4's ydeevne opretholdes, samt en udvidelig ramme til at tilføje nye routere og sammenligne ydeevne på tværs af benchmarks.
 • Rammen understøtter forskellige modeller og udbydere, kræver en OPENAI_API_KEY for at generere indlejrede data, og tillader kalibrering af tærskelværdier for at balancere omkostninger og kvalitet.

Reaktioner

 • RouteLLM er en ny ramme designet til at betjene og evaluere LLM (Large Language Model) routere med fokus på omkostningsoptimering.
 • Det tilbyder trænede routere, der kan reducere omkostningerne med op til 85%, hvilket imødegår udfordringer som rateringsgrænser, omkostninger pr. token og modelvalg, hvilket gør det værdifuldt for budgetbevidste virksomheder.
 • Rammeværket giver brugerne mulighed for at falde tilbage på forskellige modeller og administrere hastighedsgrænser automatisk, hvilket gør det til et vigtigt værktøj til at bygge robuste og omkostningseffektive LLM-pipelines.

ML-kodeøvelser

 • Platformen Deep-ML tilbyder en række kodeudfordringer inden for forskellige kategorier som lineær algebra, maskinlæring og dyb læring, der henvender sig til forskellige sværhedsgrader fra let til svær.
 • Udfordringerne omfatter praktiske implementeringer som lineær regression, K-means clustering og Principal Component Analysis (PCA), hvilket giver praktisk erfaring for lærende.
 • Dette materiale er særligt værdifuldt for studerende og nyuddannede ingeniører, der ønsker at styrke deres forståelse og færdigheder inden for grundlæggende og avancerede maskinlæringskoncepter.

Reaktioner

 • En ny hjemmeside, deep-ml.com, tilbyder maskinlærings (ML) kodeøvelser inspireret af Andrej Karpathys videoer, beregnet som et læringsværktøj snarere end forberedelse til interviews.
 • Platformen har udløst debat om relevansen af sådanne øvelser til ML-jobinterviews, hvor nogle hævder, at de fokuserer for meget på grundlæggende beregninger frem for praktiske færdigheder.
 • Skaberen, mchab, understreger, at siden er til uddannelsesmæssige formål, ikke for at efterligne Leetcode-stil interviewspørgsmål, og er åben for feedback og forbedringer via en dedikeret Discord-kanal.

Piger i Teknologi lukker efter 17 år

 • GamesBeat samarbejder med Lil Snack for at levere tilpassede spil med det formål at øge publikums engagement.
 • Nonprofitorganisationen Girls in Tech lukker efter 17 år, som annonceret af grundlægger Adriana Gascoigne, der understregede organisationens betydelige rolle i at styrke kvinder i tech-branchen.
 • Grundlagt i Silicon Valley og senere flyttet til Nashville, har Girls in Tech påvirket over 250.000 individer på tværs af 35 afdelinger i 30 lande gennem programmer som mentorordninger, hackathons og konferencer.

Reaktioner

 • Girls in Tech, en non-profit organisation, lukker ned efter 17 år på grund af utilstrækkelig finansiering, hvilket har udløst diskussioner om kønsdiversitet i tech-industrien.
 • Den lukning har ført til refleksioner over organisationens indflydelse og debatter om effektiviteten af mangfoldighedsinitiativer og deres bredere konsekvenser for kvinder i tech.
 • Begivenheden understreger de vedvarende udfordringer med at finansiere og opretholde non-profit organisationer med fokus på mangfoldighed og inklusion.

SimSig: Jernbanesignaleringssimulationer

 • SimSig er en jernbanesignaleringssimulationssoftware, der replikerer driften af britiske IECC'er (Integrated Electronic Control Centres) på hjemmecomputere.
 • Det tilbyder en række simulationer fra Storbritannien, USA og Australien, med priser fra gratis til under £10, og understøtter multiplayer og tidsplanoprettelse.
 • SimSig kører på Windows 8.1 og 10 og kan bruges på Linux og Mac gennem emulatorer som Wine og Crossover.

Reaktioner

 • SimSig er en populær jernbanesignalsimulator, med diskussioner der sammenligner den med andre simulatorer som NXSYS, Rail Route og Factorio.
 • Dialogen fremhæver kompleksiteten og realismen i forskellige jernbanesignalsystemer, herunder historiske og moderne fremskridt.
 • Der er en debat om sikkerheden og effektiviteten af tæt togafstand, med henvisninger til forskellige signalteknologier og virkelige eksempler som Clapham Junction jernbaneulykken.

Awsviz.dev forenkler AWS IAM-politikker

Reaktioner

 • Awsviz.dev forenkler AWS IAM-politikker ved at visualisere dem og løser det almindelige problem med IAM's kompleksitet.
 • Brugere deler erfaringer med IAM's stejle indlæringskurve, hvor nogle tyer til usikre praksisser som at bruge root-legitimationsoplysninger, hvilket understreger behovet for bedre værktøjer.
 • Værktøjet konverterer IAM-politikker til grafer, hvilket gør dem lettere at forstå, og dets GitHub-repository er tilgængeligt for dem, der er bekymrede for sikkerheden.

Jeg har lavet en notat-app til folk, der bliver ved med at sende beskeder til sig selv

 • Strflow, oprindeligt en note-app til macOS, er nu tilgængelig for iOS og har en kronologisk tidslinje-brugerflade.
 • Vigtige funktioner inkluderer et tagsystem, en avanceret editor, globale genveje, delingsudvidelse og krypteret iCloud-backup med ende-til-ende-kryptering.
 • Strflow er oprindeligt implementeret i Swift, ved brug af AppKit til macOS, UIKit til iOS og delvist SwiftUI, med en specialbygget synkroniseringsmotor ved hjælp af CloudKit.

Reaktioner

 • Strflow er en ny note-app designet til brugere, der ofte sender sig selv noter, og tilbyder et dedikeret alternativ til chat-apps som Slack eller iMessage.
 • Først lanceret til macOS, er Strflow nu tilgængelig på iOS, med et tagsystem, avanceret editor, globale genveje, delingsudvidelse og krypteret iCloud-backup.
 • Appen er bygget ved hjælp af Swift, med AppKit til macOS og UIKit til iOS, og udvikleren er åben for spørgsmål og feedback.

Visionssprogsmodeller er blinde

 • Store sprogmodeller med visuelle kapaciteter (VLM'er) som GPT-4o og Gemini-1.5 Pro udmærker sig i mange billede-tekst opgaver, men har svært ved simple visuelle opgaver, som er lette for mennesker.
 • Disse opgaver omfatter at identificere overlappende cirkler, krydsende linjer, indrammede bogstaver, tælle former i logoer, indlejrede firkanter, gitterrækker og -kolonner samt følge stier i undergrundskort.
 • Begrænsningerne i grundlæggende visuelle opgaver tyder på, at de nuværende VLM'ers synsevner stadig er underudviklede, hvilket fremhæver områder for fremtidige forbedringer.

Reaktioner

 • En nylig artikel hævder, at visionssprogsmodeller (VLM'er) som GPT-4 og Sonnet 3.5 har svært ved grundlæggende visuelle opgaver, hvilket antyder, at de er "blinde."
 • Critikere hævder, at selvom VLM'er måske fejler ved specifikke opgaver, udmærker de sig ved andre, især når de er trænet på relevant data, og advarer mod hyperbolske og vildledende titler.
 • Diskussionen understreger kompleksiteten ved evaluering af VLM'er og vigtigheden af at forstå deres begrænsninger og styrker.

Multi-agent chatbot mordgåde – AI Alibis (gratis, i browser)

Reaktioner

 • Et nyt open-source spil kaldet "AI Alibis" giver spillere mulighed for at opklare et mordmysterie ved at afhøre AI-genererede mistænkte, som hver især skjuler hemmeligheder om sagen.
 • Spillet bruger et sofistikeret system til forfining af prompt for at sikre, at mistænkte ikke ved et uheld tilstår, hvilket involverer en "overtrædelsesbot" og en "forfiningsbot" til at tjekke og justere svar.
 • Projektet er hostet gratis ved hjælp af Anthropic API og er tilgængeligt på GitHub, men det har oplevet ydeevneproblemer på grund af høj trafik fra Hacker News.

Underlige ting, jeg lærte, mens jeg skrev en x86-emulator

 • Indlægget udforsker unikke og mindre kendte aspekter ved at skrive en x86- og amd64-emulator til Time Travel Debugging (TTD), med fokus på overgangen fra assembly til C++ for bedre vedligeholdelse.
 • Vigtige indsigter inkluderer særegenhederne ved x86-kodning, såsom flere måder at kode den samme instruktion på, og de særlige forhold ved CPU-flag og skifteinstruktioner.
 • Segmentoverstyringer i 32-bit og 64-bit kode, især for trådspecifik lagring, fremhæver segmenters fortsatte relevans i moderne CPU-operationer.

Reaktioner

 • At skrive en x86-emulator afslører adskillige finurligheder og kompleksiteter, såsom den udefinerede opførsel af BSF/BSR-instruktioner ved nul input og den varierende opførsel af TZCNT/LZCNT på forskellige CPU'er.
 • Indkodningen af instruktioner i x86, inklusive håndteringen af REX/VEX/EVEX-præfikser og det nye APX-præfiks, tilføjer lag af kompleksitet, hvilket gør arkitekturen udfordrende at emulere nøjagtigt.
 • Indlægget fremhæver de historiske artefakter og uregelmæssigheder i x86-arkitekturen og kontrasterer det med mere konsistente arkitekturer som RISC-V og ARMv8, som er lettere at arbejde med.

Plausible Community Edition

 • Plausible Analytics har lanceret den selvhostede, AGPL-licenserede Plausible Community Edition (CE) for bedre at beskytte deres open source-projekt mod misbrug fra virksomheder.
 • Væsentlige ændringer omfatter omdøbning af den selvhostede udgivelse til Plausible CE, udelukkelse af nogle funktioner for administreret hosting og krav om, at eksterne bidragydere underskriver en Contributor License Agreement (CLA).
 • Disse ændringer sigter mod at sikre bæredygtigheden af Plausible Analytics, samtidig med at AGPL-licensen opretholdes og deres brand beskyttes gennem registrerede varemærker.

Reaktioner

 • Den plausible Community Edition er under granskning med hensyn til dens licens, open-source status og adskillelsen af proprietær og open-source kode.
 • Brugere er bekymrede for, at community-udgaven måske mangler funktioner sammenlignet med den administrerede version, hvilket potentielt kan skubbe dem mod betalte planer.
 • Debatten understreger spændingen mellem at opretholde open-source principper og sikre forretningsmæssig bæredygtighed, hvor nogle ser Plausibles handlinger som nødvendige og andre som et forræderi.

Sådan validerer du et marked med udviklingskort og SD-kort

 • FCC kræver, at elektroniske enheder skal gennemgå testning og godkendelse, før de markedsføres i USA, herunder salg, leasing, reklame og import.
 • Uklarheden omkring, hvorvidt tilbud af enheder på crowdfunding-sider udgør markedsføring, udgør en risiko, især for startups, der står over for høje testomkostninger og uresponsive laboratorier.
 • En omkostningseffektiv løsning indebærer brug af bredt tilgængelige chips og forudindlæste SD-kort med operativsystemet og software, hvilket flytter ansvaret til producenten og muliggør markedsvalidering med minimale udgifter.

Reaktioner

 • At forstå det regulatoriske landskab og overholdelsestestning er afgørende for at validere et marked med udviklingskort og SD-kort.
 • Certificering, såsom fra FCC, er afgørende for at undgå juridiske problemer og sikre produktsikkerhed, især for enheder, der udsender RF-støj.
 • Testomkostningerne varierer fra 3000 til 5000 dollars, og forudgående test anbefales for at identificere problemer tidligt.