Gå til hovedinnhold

2023-07-31

Vis HN: San Francisco Compute - 512 H100 til < $2/time for forskning og oppstartsbedrifter

 • Alex og Evan bygger en 512 H100-dataklynge for trening av store generative modeller.
 • Klyngen er designet for raske treningsløp og har en konkurransedyktig pris.
 • Målet er å tilby et kostnadseffektivt alternativ for AI-startups til å gjennomføre store treningskjøringer.
 • De ønsker å være førstevalget for oppstartsbedrifter som har behov for slike tjenester.

Reaksjoner

 • Samtalen tar for seg ulike temaer knyttet til det å lykkes, blant annet betydningen av optimisme og realisme.
 • Frustrasjoner med TPU Research Cloud-programmet diskuteres, og det etterlyses forbedringer.
 • Brukerne deler både positive og negative erfaringer med programmet.
 • Vi diskuterer skyleverandører og behovet for prosjekter som Lambda og Fluidstack.
 • Utfordringene med å få tilgang til GPU-ressurser for AI-trening blir belyst.
 • En rimelig delt GPU-infrastruktur kalt SFC Compute introduseres.
 • Ulike temaer knyttet til kunstig intelligens, finansiering, bærekraft og chatbots blir også berørt.

Vis HN: Khoj - Chat offline med den andre hjernen din ved hjelp av Llama 2

 • Khoj er en skrivebordsapplikasjon utviklet av Debanjum og Saba.
 • Den har inkrementelle søke- og chattefunksjoner for personlige notater, dokumenter og bilder.
 • Khoj støtter ulike innholdstyper og er tilgjengelig via Emacs, Obsidian eller en nettleser.
 • Chat-funksjonen gjør det mulig for brukerne å hente ut svar fra kunnskapsbasen.
 • Søkefunksjonen bruker naturlig språk.
 • Khoj er et program med åpen kildekode som fungerer offline.
 • Desktop-apper er tilgjengelige for betatesting.
 • Skaperne oppfordrer brukerne til å komme med tilbakemeldinger.

Reaksjoner

 • Khoj er et skrivebordsprogram som gjør det mulig å søke i og chatte med personlige notater, dokumenter og bilder.
 • Applikasjonen støtter ulike innholdstyper og bruker chat-modeller for samtaleinteraksjon.
 • Brukerne på Hacker News kommer med tilbakemeldinger og forslag til forbedringer.
 • Utviklerne arbeider aktivt for å imøtekomme disse forslagene.
 • På Hacker News diskuteres det blant annet hvordan man kan bruke teknologi til å registrere og transkribere daglige aktiviteter for å organisere hverdagen.
 • Brukerne diskuterer også hukommelsesproblemer og behovet for bedre verktøy for å gjenfinne og organisere personlige data.
 • Noen brukere uttrykker bekymring for høy RAM-bruk.
 • Utviklerne nevner planer om forbedringer og integrering med offline-assistanse.

Linux Air Combat: gratis, lett og åpen kildekode-kampflysimulator

 • Linux Air Combat er en gratis kampflysimulator med åpen kildekode som er utviklet for Linux-fellesskapet.
 • Det spesialiserer seg på kampflysimulering fra andre verdenskrig og tilbyr flerspilleroppdrag med talekommunikasjon.
 • Simulatoren er hastighetsoptimalisert og kan kjøres på forskjellige datamaskiner, inkludert Raspberry Pi.
 • Det har realistiske flymodeller, en rekke flyalternativer og avanserte systemer som radar og IFF.
 • Det arbeides med å integrere Linux Air Combat i vanlige Linux-distribusjoner og -depoter.
 • Simulatoren støtter også online flerspilleroppdrag og strategiske konflikter.
 • Det er tilgjengelig via repositorier, ferdigkompilerte binære avbildninger eller som kildekode for kompilering.

Reaksjoner

 • Brukerne diskuterer hva de foretrekker av kampflysimulatorer med arkadekontroller og realistisk fysikk.
 • Nostalgi for klassiske flysimulatorer og low-poly-grafikk kommer til uttrykk i diskusjonene.
 • Ulike flysimulatorer for Linux anbefales, og erfaringer deles og diskuteres.
 • En bok om flysimulatorprogrammering nevnes og vekker nostalgi blant brukerne.
 • I diskusjonen sammenlignes flysimulatorer med AAA-spill.
 • FOSS-spill på Linux og utfordringene med å finne motiverte fagfolk til spillprosjekter nevnes også.

En ukes opplæring i empati (2019)

 • Den første teksten beskriver forfatterens personlige erfaringer med empatitrening, spesielt det å late som om man har en funksjonsnedsettelse.
 • Den andre teksten tar for seg utfordringene som personer med nedsatt funksjonsevne står overfor, og deler forfatterens personlige erfaringer med empatitrening.
 • Begge tekstene understreker viktigheten av empati og oppfordrer andre til å delta i empatibyggende øvelser.
 • Den tredje teksten viser statistikk over antall blogginnlegg som er publisert hver måned siden 1987, med variasjoner i hyppighet og noen måneder uten innlegg.
 • I tillegg nevnes det totale antallet stillinger for hvert år i den tredje teksten.

Reaksjoner

 • Diskusjonene fokuserer på tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • De utforsker utfordringer som rullestolbrukere og personer med mobilitetsproblemer står overfor.
 • Det pekes på manglende tilgjengelighet i offentlige rom og transportsystemer.
 • Viktigheten av å gjøre nødvendige tilpasninger understrekes.
 • Funksjonshemmingenes innvirkning på teknologi, kundeservice og sosiale interaksjoner diskuteres.
 • Inkluderende design og systemiske endringer anbefales for å skape et mer tilgjengelig og inkluderende samfunn.

Hva skjer, Python? GIL fjernet, en ny kompilator, optparse utdatert

 • I juli 2023 ble det kunngjort flere oppdateringer og utviklinger for Python.
 • Global Interpreter Lock (GIL) i Python er fjernet, noe som kan forbedre ytelsen og gi bedre utnyttelse av flere kjerner.
 • Python har fått en ny kompilator som heter LPython.
 • Pydantic 2 har blitt lansert med forbedringer i hastighet og stabilitet.
 • Modulene getopt og optparse er nå ikke lenger aktuelle.
 • Cython 3.0 har nå bedre støtte for ren Python.
 • Det er laget et nytt forslag kalt PEP 722 for spesifisering av avhengigheter i enkeltfilskript.
 • Python VSCode-støtten er forbedret for raskere ytelse.
 • En ny terminalbasert malingsapplikasjon kalt textual-paint har blitt introdusert.

Reaksjoner

 • Diskusjonen dreier seg om optimalisering av Python-kode for ytelse i flere tråder og mulig fjerning av Global Interpreter Lock (GIL) i Python.
 • Ulike perspektiver deles, inkludert forslag til bruk av verktøy som gunicorn og gevent for multiprosessering og flertråding.
 • Alternativer som å bruke språk som C++ eller Rust for bedre ytelse vurderes.
 • Det gis forslag til optimalisering, for eksempel bruk av hurtigbufring eller delt minne med Redis eller memcached.
 • Bekymringer om problemer som deadlocks og ressursbruk tas opp, sammen med forslag til alternative språk eller teknologier.
 • Vi diskuterer ytelsesulempene ved Python og mulige løsninger som bruk av andre språk eller JIT-kompilatorer.
 • Kompatibiliteten mellom ulike programmeringsspråk, overgangsutfordringer og kompleksiteten i design og bruk av programmeringsspråk nevnes.
 • De potensielle fordelene og ulempene ved å fjerne GIL i Python er omdiskutert, med ulike meninger om ytelsesforbedringer og potensielle samtidighetsproblemer.

Conduit: Enkel, rask og pålitelig chatteserver drevet av Matrix

 • Conduit er en chatteserver som drives av det åpne Matrix-nettverket.
 • Det muliggjør sikker og desentralisert kommunikasjon mellom brukere på ulike servere.
 • Conduit er lett, pålitelig og enkel å montere.
 • Den har lave systemkrav og kan være raskere enn andre serverimplementeringer.
 • Selv om Conduit fortsatt er i beta-versjon, er den brukbar, om enn med noen manglende funksjoner.
 • Prosjektet ligger på Conduit-nettstedet og GitLab.
 • Serverhosting leveres av Matrix.org Foundation.
 • Conduit ble sponset av det tyske BMBF i seks måneder i 2021.

Reaksjoner

 • Brukerne sammenligner meldingsprotokoller som Matrix, XMPP, Zulip, Mattermost og Git.
 • Installasjon, bruk, kompatibilitet og funksjoner er blant faktorene som diskuteres.
 • Bekymringer rundt datalagring, kryptering, personvern og ressurseffektivitet blir også tatt opp.
 • Noen brukere er forvirret over formålet med og implementeringen av Conduit.

Er det noen som bruker PyPy til reelt arbeid?

 • Releasemanageren for PyPy ønsker tilbakemeldinger fra brukerne om deres erfaringer med den alternative Python-tolkeren med JIT-kompilator.
 • Det er gjort en innsats for å gjøre PyPy tilgjengelig på ulike måter.
 • Kompatibiliteten med den vitenskapelige Python-datastakken er forbedret.
 • Brukerne oppfordres til å komme med tilbakemeldinger som kan bidra til fremtidige forbedringer.
 • Det finnes opplistede metoder for å gi tilbakemelding.

Reaksjoner

 • PyPy er en alternativ Python-tolk med en Just-in-Time-kompilator som kan forbedre ytelsen i Python-programmer.
 • Brukere har delt sine erfaringer og meninger om fordelene ved å bruke PyPy, for eksempel til å analysere DNS-hendelser, analysere loggfiler og redusere serverbelastningen.
 • Kompatibilitetsproblemer med CPython-utvidelser, utdatert dokumentasjon og begrenset støtte for visse biblioteker nevnes som bekymringer.
 • Brukerne diskuterer også alternativer til PyPy og utfordringene med å distribuere det.
 • Selv om PyPy kan forbedre ytelsen, er det ikke sikkert at det er egnet for alle bruksområder på grunn av ulempene.

LK-99: Det nettbaserte kappløpet om en supraleder ved romtemperatur

 • Nylig ble det publisert to artikler på arxiv.org som hevder å ha skapt verdens første superleder ved romtemperatur.
 • Den første artikkelen var kort og hastig skrevet, mens den andre ga mer detaljert informasjon.
 • Supralederen LK-99 ble laget ved hjelp av lanarkite og kobberfosfid.
 • Reaksjonene på nettet har vært en blanding av skepsis og nysgjerrighet.
 • Mange institusjoner og enkeltpersoner prøver å kopiere resultatene.
 • Det pågår fortsatt en debatt om påstandenes legitimitet.
 • Hvis påstandene stemmer, kan oppdagelsen av en superleder ved romtemperatur få store konsekvenser for en rekke bransjer.

Reaksjoner

 • Diskusjonene dekker et bredt spekter av temaer, som for eksempel superledere ved romtemperatur, frie markeder, statlig regulering, prediksjonsmarkeder, opphavsrett og kjernefysisk fusjon.
 • Samtalene utforsker fordeler og ulemper ved disse temaene og belyser ulike perspektiver og debatter.
 • Blant temaene er superlederes egenskaper og potensielle bruksområder, hvor vanskelig det er å syntetisere materialer, skepsis til gjennombrudd innen kjernefysisk fusjon og troverdigheten til en fiktiv Twitter-konto.
 • Diskusjonene gir innsikt i markedets og myndighetenes rolle, effekten av prediksjonsmarkeder og mengdenes visdom.
 • Samlet sett bidrar samtalene til en dypere forståelse av disse temaene og oppmuntrer til kritisk tenkning.

Den motvillige systemadministratorens guide til sikring av Linux-servere

 • "The Reluctant Sysadmin's Guide to Securing a Linux Server" er en trinn-for-trinn-guide for sikring av en Linux-server.
 • Den er rettet mot personer som ikke er erfarne systemadministratorer.
 • Guiden dekker viktige emner som oppdatering av programvare, oppretting av brukerkontoer og deaktivering av rotinnlogging.
 • Den inneholder også instruksjoner om hvordan du konfigurerer SSH-nøkler, bruker WireGuard til VPN og konfigurerer en brannmur.
 • Artikkelen understreker viktigheten av automatisering for å opprettholde systemsikkerheten.
 • Den gir forslag til hvordan initialiseringsprosessen kan forenkles.

Reaksjoner

 • Diskusjonene fokuserer på sikring av en Linux-server fra ulike perspektiver.
 • Blant temaene som diskuteres er serverkonfigurasjon, VPN- og SSH-tilgang, sikkerhet på skyplattformer, planer for katastrofegjenoppretting, valg av operativsystem og implementering av sikkerhetsverktøy.
 • Du får forslag til hvordan du kan herde serveren og bruke spesifikke sikkerhetsverktøy.
 • Viktigheten av sterke sikkerhetstiltak på serveren understrekes, samt systemadministratorens rolle når det gjelder å administrere og sikre serveren.

Gratis offentlig WiFi

 • Artikkelen tar for seg fenomenet "Free Public WiFi" som var populært på midten av 2000-tallet.
 • Den forklarer kompleksiteten i WiFi-protokollene og fremhever fordelene med Windows' innebygde verktøy for trådløs konfigurasjon.
 • Forfatteren undersøker også PC-leverandørenes inkludering av proprietære programvareverktøy og virkningen av Microsofts API for WiFi-konfigurasjon.
 • Artikkelen tar for seg oppførselen til Wireless Zeros nettverkstilkoblinger og hvordan problemet med "Free Public WiFi" til slutt ble løst.
 • Den analyserer utbredelsen av dette nettverket fra 2006 til 2018 og øker bevisstheten om potensielle sikkerhetsrisikoer.
 • Artikkelen avsluttes med forfatterens kontaktinformasjon.

Reaksjoner

 • Diskusjonstråden dekker ulike temaer knyttet til WiFi, som tilgjengelighet, kvalitet, priser og sikkerhet.
 • Eksklusive hoteller får ofte kritikk for høye kostnader og dårlige brukeropplevelser med WiFi.
 • Personlige rutere anbefales for å øke sikkerheten ved bruk av offentlig WiFi.
 • Strategier for å ivareta sikkerhet og personvern ved bruk av WiFi diskuteres.
 • Tråden gir ulike perspektiver på WiFi-erfaringer og -teknologier.
 • I Tyskland kan enkeltpersoner holdes ansvarlige for opphavsrettskrenkelser som begås via internettforbindelsen deres, med mindre de kan identifisere gjerningsmannen.
 • Det er imidlertid ikke ulovlig i Tyskland å dele WiFi med andre.