Ga naar hoofdinhoud

2023-07-31

Toon HN: San Francisco Compute - 512 H100's voor < $2/uur voor onderzoek en startups

 • Alex en Evan bouwen een 512 H100 rekencluster voor het trainen van grote generatieve modellen.
 • Het cluster is ontworpen voor snelle trainingslopen en is scherp geprijsd.
 • Hun doel is om een kosteneffectieve optie te bieden voor AI-startups om grote trainingsruns uit te voeren.
 • Ze willen de eerste keuze zijn voor startups die dergelijke diensten nodig hebben.

Reacties

 • Het gesprek gaat over verschillende onderwerpen met betrekking tot het bereiken van succes, waaronder het belang van optimisme en realisme.
 • Frustraties met het TPU Research Cloud programma worden besproken, met een oproep voor verbeteringen.
 • Gebruikers delen zowel positieve als negatieve ervaringen met het programma.
 • Cloudproviders en de noodzaak van projecten zoals Lambda en Fluidstack worden besproken.
 • De uitdagingen van toegang tot GPU-resources voor AI-training worden belicht.
 • Een betaalbare gedeelde GPU-infrastructuur genaamd SFC Compute wordt geïntroduceerd.
 • Verschillende onderwerpen met betrekking tot AI, financiering, duurzaamheid en chatbots komen ook aan bod.

Toon HN: Khoj - Offline chatten met je tweede brein met Llama 2

 • Khoj is een desktopapplicatie ontwikkeld door Debanjum en Saba.
 • Het biedt incrementele zoek- en chatfuncties voor persoonlijke notities, documenten en afbeeldingen.
 • Khoj ondersteunt verschillende inhoudstypen en is toegankelijk via Emacs, Obsidian of een webbrowser.
 • Met de chatfunctie kunnen gebruikers antwoorden uit hun kennisbank halen.
 • De zoekfunctie maakt gebruik van natuurlijke taal.
 • Khoj is een open-source applicatie die offline werkt.
 • Desktop-apps zijn beschikbaar voor bètatests.
 • De makers moedigen feedback van gebruikers aan.

Reacties

 • Khoj is een desktopapplicatie waarmee gebruikers kunnen zoeken en chatten met hun persoonlijke notities, documenten en afbeeldingen.
 • De applicatie ondersteunt verschillende inhoudstypen en gebruikt chatmodellen voor conversatie-interacties.
 • Gebruikers op Hacker News geven feedback en suggesties voor verbetering.
 • Ontwikkelaars werken actief aan het aanpakken van deze suggesties.
 • Discussies op Hacker News bevatten ideeën voor het gebruik van technologie om dagelijkse activiteiten op te nemen en te transcriberen voor persoonlijke organisatie.
 • Gebruikers bespreken ook geheugenproblemen en de behoefte aan betere hulpmiddelen om persoonlijke gegevens terug te vinden en te organiseren.
 • Sommige gebruikers maken zich zorgen over het hoge RAM-gebruik.
 • De ontwikkelaars vermelden plannen voor verbetering en integratie met offline hulp.

Linux Air Combat: gratis, lichtgewicht en open-source gevechtsvluchtsimulator

 • Linux Air Combat is een gratis en open-source gevechtsvliegsimulator ontworpen voor de Linux-gemeenschap.
 • Het is gespecialiseerd in simulatie van gevechtsvluchten uit de Tweede Wereldoorlog en biedt multiplayer-missies met spraakcommunicatie.
 • De simulator is geoptimaliseerd voor snelheid en kan op verschillende computers draaien, waaronder Raspberry Pi.
 • Het bevat realistische vluchtmodellen, een reeks vliegtuigopties en geavanceerde systemen zoals radar en IFF.
 • Er worden inspanningen gedaan om Linux Air Combat te integreren in mainstream Linux distributies en repositories.
 • De simulator ondersteunt ook online multiplayer-missies en strategische conflicten.
 • Het is beschikbaar via repositories, voorgecompileerde binaire images of als broncode om te compileren.

Reacties

 • Gebruikers bespreken hun voorkeuren voor gevechtsvluchtsimulators met arcadebesturing en realistische physics.
 • Nostalgie voor klassieke vluchtsimulators en low-poly graphics komt tot uiting in de discussies.
 • Verschillende vluchtsimulatoren voor Linux worden aanbevolen en gedeelde ervaringen worden besproken.
 • Een boek over het programmeren van vluchtsimulators wordt genoemd en wekt nostalgie op bij gebruikers.
 • In de discussie worden vergelijkingen gemaakt tussen vluchtsimulatoren en AAA-games.
 • FOSS-spellen op Linux en de uitdagingen bij het vinden van gemotiveerde professionals voor spelprojecten worden ook genoemd.

Een week empathietraining (2019)

 • De eerste tekst beschrijft de persoonlijke ervaringen van de auteur tijdens een empathietraining, met name het doen alsof je een handicap hebt.
 • De tweede tekst gaat in op de uitdagingen waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd en deelt de persoonlijke ervaring van de auteur met empathietraining.
 • Beide teksten benadrukken het belang van empathie en moedigen anderen aan om oefeningen te doen om empathie op te bouwen.
 • De derde tekst geeft statistieken over het aantal blogberichten dat sinds 1987 elke maand is gepubliceerd, met de nadruk op variaties in frequentie en enkele maanden zonder berichten.
 • Bovendien wordt het totale aantal posten voor elk jaar vermeld in de derde tekst.

Reacties

 • De discussies richten zich op toegankelijkheid voor mensen met een handicap.
 • Ze onderzoeken de uitdagingen voor rolstoelgebruikers en mensen met mobiliteitsproblemen.
 • Het gebrek aan toegankelijkheid van openbare ruimten en transportsystemen wordt benadrukt.
 • Het belang van noodzakelijke aanpassingen wordt benadrukt.
 • De impact van handicaps op technologie, klantenservice en sociale interacties wordt besproken.
 • Er wordt gepleit voor een inclusief ontwerp en systeemveranderingen voor een meer toegankelijke en inclusieve samenleving.

Wat is er, Python? De GIL verwijderd, een nieuwe compiler, optparse deprecated

 • In juli 2023 werden verschillende updates en ontwikkelingen aangekondigd voor Python.
 • De Global Interpreter Lock (GIL) in Python is verwijderd, wat de prestaties kan verbeteren en een beter gebruik van meerdere cores mogelijk maakt.
 • Python heeft nu een nieuwe compiler genaamd LPython.
 • Pydantic 2 is uitgebracht met verbeteringen in snelheid en stabiliteit.
 • De getopt en optparse modules zijn soft deprecated.
 • Cython 3.0 heeft nu betere ondersteuning voor pure Python.
 • Er is een nieuw voorstel gedaan genaamd PEP 722 voor het specificeren van afhankelijkheden in scripts met één bestand.
 • Ondersteuning voor Python VSCode is verbeterd voor snellere prestaties.
 • Een nieuwe terminal-gebaseerde verfapplicatie genaamd textual-paint is geïntroduceerd.

Reacties

 • De discussie gaat over het optimaliseren van Python-code voor multi-threaded prestaties en de mogelijke verwijdering van de Global Interpreter Lock (GIL) in Python.
 • Verschillende perspectieven worden gedeeld, waaronder suggesties voor het gebruik van tools als gunicorn en gevent voor multiprocessing en multithreading.
 • Alternatieven zoals het gebruik van talen als C++ of Rust voor betere prestaties worden overwogen.
 • Er worden suggesties voor optimalisatie gegeven, zoals het gebruik van caching of gedeeld geheugen met Redis of memcached.
 • Zorgen over zaken als deadlocks en het gebruik van bronnen worden naar voren gebracht, samen met suggesties voor alternatieve talen of technologieën.
 • De prestatienadelen van Python en mogelijke oplossingen zoals het gebruik van andere talen of het gebruik van JIT-compilers worden besproken.
 • De compatibiliteit van verschillende programmeertalen, overgangsuitdagingen en complexiteiten van het ontwerp en gebruik van programmeertalen worden genoemd.
 • De mogelijke voor- en nadelen van het verwijderen van de GIL in Python worden besproken, met verschillende meningen over prestatieverbeteringen en mogelijke problemen met concurrency.

Conduit: Eenvoudige, snelle en betrouwbare chatserver op basis van Matrix

 • Conduit is een chatserver op basis van het open netwerk van Matrix.
 • Het maakt veilige en gedecentraliseerde communicatie mogelijk tussen gebruikers op verschillende servers.
 • Conduit is licht, betrouwbaar en eenvoudig op te zetten.
 • Het heeft lage systeemvereisten en kan sneller zijn dan andere serverimplementaties.
 • Hoewel Conduit nog in bèta is, is het bruikbaar, zij het met enkele ontbrekende functies.
 • Het project wordt gehost op de Conduit website en GitLab.
 • De serverhosting wordt verzorgd door de Matrix.org Foundation.
 • Conduit werd in 2021 voor zes maanden gesponsord door het Duitse BMBF.

Reacties

 • Gebruikers vergelijken berichtenprotocollen zoals Matrix, XMPP, Zulip, Mattermost en Git.
 • Installatie, gebruik, compatibiliteit en functies behoren tot de factoren die worden besproken.
 • Er is ook bezorgdheid over gegevensopslag, versleuteling, privacy en efficiënt gebruik van hulpbronnen.
 • Sommige gebruikers zijn in de war over het doel en de implementatie van Conduit.

Gebruikt iemand PyPy voor echt werk?

 • De release manager voor PyPy is op zoek naar feedback van gebruikers over hun ervaringen met het gebruik van de alternatieve Python-interpreter met een JIT-compiler.
 • Er zijn inspanningen gedaan om PyPy via verschillende methoden toegankelijk te maken.
 • Compatibiliteit met de wetenschappelijke Python data stack is verbeterd.
 • Gebruikers worden aangemoedigd om feedback te geven om toekomstige verbeteringen te helpen sturen.
 • Er zijn lijsten beschikbaar met methoden om feedback te geven.

Reacties

 • PyPy is een alternatieve Python-interpreter met een Just-in-Time compiler die de prestaties van Python-programma's kan verbeteren.
 • Gebruikers hebben hun ervaringen en meningen gedeeld over de voordelen van het gebruik van PyPy, zoals het analyseren van DNS-events, het parsen van logbestanden en het verminderen van de serverbelasting.
 • Compatibiliteitsproblemen met CPython-extensies, verouderde documentatie en beperkte ondersteuning voor bepaalde bibliotheken worden genoemd als punten van zorg.
 • Gebruikers bespreken ook alternatieve opties voor PyPy en de uitdagingen van het implementeren ervan.
 • Hoewel PyPy de prestaties kan verbeteren, is het vanwege zijn nadelen niet geschikt voor alle toepassingen.

LK-99: De live online race voor een supergeleider bij kamertemperatuur

 • Onlangs zijn er twee artikelen gepubliceerd op arxiv.org waarin wordt beweerd dat 's werelds eerste supergeleider bij kamertemperatuur is gemaakt.
 • De eerste paper was kort en haastig geschreven, terwijl de tweede meer gedetailleerde informatie gaf.
 • De supergeleider LK-99 werd gemaakt met Lanarkiet en Koperfosfide.
 • De online reacties op de kranten waren een mengeling van scepsis en nieuwsgierigheid.
 • Veel instellingen en individuen proberen de resultaten te repliceren.
 • Er is nog steeds discussie over de legitimiteit van de claims.
 • Als de beweringen waar zijn, kan de ontdekking van een supergeleider bij kamertemperatuur belangrijke gevolgen hebben voor verschillende industrieën.

Reacties

 • De discussies gaan over een breed scala aan onderwerpen, zoals supergeleiders bij kamertemperatuur, vrije markten, overheidsregulering, voorspellingsmarkten, auteursrecht en kernfusie.
 • De gesprekken verkennen de voor- en nadelen van deze onderwerpen en belichten verschillende perspectieven en debatten.
 • Onderwerpen zijn onder andere de eigenschappen en mogelijke toepassingen van supergeleiders, de moeilijkheid om materialen te synthetiseren, het scepticisme rond doorbraken op het gebied van kernfusie en de geloofwaardigheid van een fictief Twitter-account.
 • De discussies geven inzicht in de rol van markten en overheidsregulering, de doeltreffendheid van voorspellingsmarkten en de wijsheid van de menigte.
 • Over het algemeen dragen de gesprekken bij aan een dieper begrip van deze onderwerpen en moedigen ze kritisch denken aan.

De onwillige gids voor systeembeheerders om een Linux-server te beveiligen

 • "The Reluctant Sysadmin's Guide to Securing a Linux Server" is een stap-voor-stap handleiding voor het beveiligen van een Linux server.
 • Het is gericht op mensen die geen ervaren sysadmins zijn.
 • De gids behandelt essentiële onderwerpen zoals het bijwerken van software, het aanmaken van gebruikersaccounts en het uitschakelen van root-aanmeldingen.
 • Het bevat ook instructies voor het configureren van SSH-sleutels, het gebruik van WireGuard voor VPN en het instellen van een firewall.
 • Het artikel benadrukt het belang van automatisering voor het handhaven van de systeemveiligheid.
 • Het biedt suggesties om het initialisatieproces te vereenvoudigen.

Reacties

 • De discussies richten zich op het beveiligen van een Linux server vanuit verschillende perspectieven.
 • Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere serverconfiguratie, VPN- en SSH-toegang, beveiliging van cloudplatformen, herstelplannen na calamiteiten, keuze van besturingssysteem en implementatie van beveiligingshulpmiddelen.
 • Er worden suggesties gegeven voor het harden van de server en het gebruik van specifieke tools voor beveiliging.
 • Het belang van sterke beveiligingsmaatregelen voor servers wordt benadrukt, evenals de rol van sysadmins in het beheren en beveiligen van de server.

Gratis openbaar WiFi

 • Het artikel bespreekt het fenomeen van "Gratis openbaar WiFi" dat populair was in het midden van de jaren 2000.
 • Het legt de complexiteit van WiFi-protocollen uit en benadrukt de voordelen van het ingebouwde hulpprogramma voor draadloze configuratie van Windows.
 • De auteur onderzoekt ook de opname van propriëtaire softwareprogramma's door pc-verkopers en de impact van Microsofts WiFi-configuratie-API.
 • Het artikel gaat in op het gedrag van Wireless Zero netwerkverbindingen en hoe het "Free Public WiFi" probleem uiteindelijk werd opgelost.
 • Het analyseert de prevalentie van dit netwerk van 2006 tot 2018 en maakt mensen bewust van potentiële beveiligingsrisico's.
 • Het artikel wordt afgesloten met de contactgegevens van de auteur.

Reacties

 • De discussie gaat over verschillende onderwerpen met betrekking tot WiFi, zoals beschikbaarheid, kwaliteit, prijzen en beveiliging.
 • Eersteklas hotels worden vaak bekritiseerd vanwege de hoge kosten en slechte gebruikerservaringen met WiFi.
 • Persoonlijke routers worden aanbevolen om de beveiliging te verhogen tijdens het gebruik van openbare WiFi.
 • Strategieën voor het behoud van veiligheid en privacy tijdens het gebruik van WiFi worden besproken.
 • De thread biedt verschillende perspectieven op WiFi-ervaringen en -technologieën.
 • In Duitsland kunnen individuen aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van auteursrechten die via hun internetverbinding zijn gepleegd, tenzij ze de dader kunnen identificeren.
 • Het is echter niet illegaal in Duitsland om je WiFi met iemand anders te delen.