Przejdź do głównej zawartości

2023-09-08

Grupa NSO wykorzystująca exploita zero-day na iPhone'a przechwycona na wolności

 • Apple wydało aktualizację usuwającą lukę w zabezpieczeniach typu "zero-click" odkrytą przez Citizen Lab, która została wykorzystana do wdrożenia oprogramowania szpiegującego Pegasus firmy NSO Group.
 • Łańcuch exploitów, znany jako BLASTPASS, mógł zagrozić iPhone'om z najnowszą wersją iOS bez interakcji ofiary. W odpowiedzi Apple wydało dwa CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), identyfikatory publicznie znanych zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Użytkownikom zaleca się aktualizację urządzeń i włączenie trybu blokady, co może zablokować ten atak. Incydent ten podkreśla ukierunkowanie na organizacje społeczeństwa obywatelskiego i potrzebę ich wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Reakcje

 • Dyskusja toczy się wokół NSO Group, izraelskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, krytykowanej za sprzedaż exploitów zero-click, zero-day dla iPhone'ów, z obawami, że autorytarne państwa wykorzystują ich oprogramowanie do monitorowania i tłumienia aktywistów i dziennikarzy.
 • Rozważane są takie kwestie, jak ograniczenia trybu blokady Apple, bezpieczeństwo iMessage, skuteczność środków bezpieczeństwa i potrzeba silniejszych zabezpieczeń w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach, w tym potencjalne konsekwencje blokowania regionu iPhone'a.
 • Debata obejmuje sugestie dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa, takie jak fuzzing, używanie języków bezpiecznych dla pamięci (takich jak Rust), przezwyciężanie ograniczeń piaskownicy oraz znaczenie względów etycznych i środków regulacyjnych w branży cyberbezpieczeństwa.

Chrome śledzi teraz użytkowników i udostępnia reklamodawcom listę "tematów"

 • Google wprowadził nową platformę reklamową w Chrome o nazwie "Privacy Sandbox", która monitoruje aktywność użytkowników w celu dostosowania listy tematów reklamowych dla stron internetowych.
 • Podczas gdy Google twierdzi, że jest to niezbędna alternatywa dla śledzących plików cookie stron trzecich - planując ich zablokowanie do końca 2024 r. - krytycy sugerują wyobrażenie sobie świata bez ukierunkowanych reklam.
 • Użytkownicy Chrome mają możliwość kontrolowania tej funkcji za pomocą ustawień przeglądarki, oferując pewien stopień kontroli nad tym procesem.

Reakcje

 • Dyskurs obejmuje wiele tematów dotyczących przeglądarek internetowych, takich jak kwestie prywatności, praktyki śledzenia, wpływ na konkurencję, wprowadzanie nowych funkcji i reklam, wydajność przeglądarki oraz konieczność wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów.
 • Rozmowa rozciąga się na możliwe alternatywy dla głównych przeglądarek, takich jak Google Chrome, boty na stronach internetowych, kompromis między bezpieczeństwem a łatwością użytkowania, ciągi agenta użytkownika i traktowanie danych użytkowników przez Google.
 • Dyskusje te podkreślają dominujące debaty i obawy dotyczące przeglądarek internetowych i prywatności użytkowników.

Kagi Small Web

 • Kagi, platforma wyszukiwania stron internetowych, wprowadziła Kagi Small Web, innowacyjną inicjatywę skupiającą się na zwiększeniu widoczności "Small Web", określanej jako niekomercyjny segment Internetu.
 • Ta nowa usługa gromadzi świeże dane ze starannie wybranych blogów, wyświetla je w wynikach wyszukiwania, a także oferuje kanał RSS. Jest to usługa typu open-source i zawiera specjalnie wyselekcjonowaną listę prawie 6000 zweryfikowanych stron internetowych. Celem Kagi Small Web jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia wyszukiwania, zwrócenie uwagi na mniej znane aspekty sieci i podkreślenie znaczenia Small Web.
 • Firma Kagi zaprezentowała również stronę internetową Kagi Small Web, platformę działającą bez JavaScript, aby umożliwić interakcje użytkownika, takie jak docenianie postów i robienie notatek. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Kagi Small Web za pośrednictwem kanału RSS lub interfejsu API, a także przekazywać opinie lub wnosić swój wkład za pośrednictwem różnych platform.

Reakcje

 • Kagi, niewielka wyszukiwarka internetowa, wprowadziła nową funkcję "Small Web", która prezentuje treści z niezależnych blogów i stron internetowych.
 • Chociaż Kagi jest chwalony za przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika, oddanie prywatności i wartość, istnieje pewna krytyka dotycząca włączenia linków do scentralizowanych platform, takich jak Twitter, co prowadzi do sugestii dotyczących substytutów, takich jak Mastodon lub federacyjne, wolne oprogramowanie.
 • Pomimo niepewności co do skalowalności i modeli biznesowych, istnieje ogólne poczucie entuzjazmu i poparcia dla nowej inicjatywy Kagi.

Mullvad na Tailscale: Prywatne przeglądanie sieci

 • Mullvad, skupiona na prywatności usługa wirtualnej sieci prywatnej (VPN), nawiązała współpracę z Tailscale, aby zapewnić klientom Tailscale korzystanie z serwerów VPN Mullvad. Partnerstwo to zwiększa prywatność i bezpieczeństwo użytkowników podczas przeglądania stron internetowych.
 • Tailscale, który tworzy prywatne środowisko internetowe, działa jako warstwa koordynacyjna między urządzeniami a brzegiem sieci Mullvad, gwarantując szyfrowanie end-to-end i prywatność.
 • Chociaż Tailscale zna tożsamość użytkowników, nie udostępnia danych osobowych Mullvad, co dodatkowo podkreśla prywatność. To partnerstwo pozwala na różne zastosowania węzłów wyjściowych Mullvad z Tailscale.

Reakcje

 • Główny temat artykułu dotyczy wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i serwerów proxy, podkreślając ich potencjalne zagrożenia i różne perspektywy ich wykorzystania.
 • Zawiera szczegółowy nacisk na integrację Tailscale i Mullvad, dwóch usług VPN, omawiając ich zalety i ograniczenia.
 • Nacisk kładziony jest na prywatność, kwestie cenzury i korzystanie z VPN w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych treści w Internecie.

Północnokoreańska kampania wymierzona w badaczy bezpieczeństwa

 • Grupa Google ds. analizy zagrożeń udostępnia aktualizację dotyczącą północnokoreańskiej kampanii wymierzonej w badaczy bezpieczeństwa, którzy koncentrują się na badaniach i rozwoju luk w zabezpieczeniach.
 • Podmioty wspierane przez rząd wykorzystują exploity 0-day, nawiązują relacje ze swoimi celami za pośrednictwem mediów społecznościowych, a następnie wysyłają złośliwe pliki za pomocą zaszyfrowanych platform komunikacyjnych.
 • Grupa stworzyła narzędzie dla systemu Windows zdolne do pobierania i wykonywania nieokreślonych kodów z domeny kontrolowanej przez atakującego. Google podejmuje obecnie środki w celu ochrony swoich użytkowników i rozpowszechniania wyników w społeczności bezpieczeństwa.

Reakcje

 • Północnokoreańscy hakerzy atakowali badaczy bezpieczeństwa złośliwym kodem za pośrednictwem GitHub, budząc obawy o bezpieczeństwo korzystania z kodu open source.
 • Dyskusje dotyczą potencjalnych zagrożeń, w tym skompromitowanych opiekunów, niewłaściwego wykorzystania gwiazdek GitHub oraz kwestii związanych z przypisywaniem cyberataków Korei Północnej.
 • Rozmowa dotyczy również szkolenia, taktyk rekrutacyjnych i warunków życia północnokoreańskich hakerów, wywołując debaty na temat wiarygodności raportów wywiadu bezpieczeństwa i zagrożeń, jakie stanowią ci hakerzy.

Microsoft przejmie odpowiedzialność za ryzyko związane z prawami autorskimi Copilota

 • Nowe zobowiązanie Microsoftu dotyczące praw autorskich Copilot chroni klientów przed pozwami o naruszenie praw autorskich związanych z korzystaniem z usług Copilot Microsoftu lub generowanych przez nie wyników.
 • Zobowiązanie dotyczy płatnych wersji usług Copilot i nakazuje klientom korzystanie z filtrów treści i powstrzymywanie się od generowania jakichkolwiek materiałów naruszających prawo.
 • Posunięcie Microsoftu ma na celu wsparcie swoich klientów, wzięcie odpowiedzialności za wszelkie kwestie prawne związane z korzystaniem z jego produktów oraz zapewnienie promocji celów AI, poszanowania praw autorskich, konkurencji i innowacji.

Reakcje

 • Microsoft zobowiązał się ponieść wszelkie ryzyko związane z prawami autorskimi dotyczącymi jego narzędzia Copilot AI w obliczu obaw użytkowników o potencjalne naruszenie praw autorskich i wpływ na szersze repozytorium kodu.
 • Trwa debata na temat legalności i uczciwego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w tworzeniu treści, ze szczególnym naciskiem na jej przecięcie z prawem autorskim i potrzebę wyjaśnienia prawnego.
 • Pojawiły się również dyskusje na temat odpowiedzialności związanej z korzystaniem z Copilota i tego, jak egzekwowalne jest zobowiązanie Microsoftu. Dyskurs zawiera rozbieżne opinie, przy czym niektórzy kwestionują możliwość ochrony praw autorskich niektórych fragmentów kodu, a inni podkreślają szacunek dla własności intelektualnej.

Tailscale nawiązało współpracę z Mullvad

 • Tailscale nawiązało współpracę z Mullvad VPN, umożliwiając swoim klientom korzystanie z obu usług jednocześnie.
 • Partnerstwo to pozwala klientom Tailscale docierać do swoich urządzeń za pośrednictwem sieci mesh Tailscale i wysyłać połączenia wychodzące przez serwery WireGuard firmy Mullvad VPN.
 • Współpraca zapewnia użytkownikom wyższy poziom funkcjonalności i wszechstronności.

Reakcje

 • Tailscale nawiązało współpracę z Mullvad, firmą zakorzenioną na arenie bezpieczeństwa i prywatności w Internecie.
 • Konkretne szczegóły tego partnerstwa i tego, co może się z nim wiązać, nie są obecnie ujawniane.

Textual Web: TUI dla sieci

 • Textual Web to projekt konwertujący aplikacje terminalowe wspierane przez Textual na aplikacje webowe, eliminując konieczność konfiguracji firewalla i portów.
 • Upraszcza udostępnianie aplikacji za pośrednictwem adresów URL, dzięki czemu tworzenie aplikacji internetowych jest bardziej dostępne dla programistów Pythona bez doświadczenia w tworzeniu stron internetowych.
 • Przyszłe aktualizacje mają na celu włączenie dodatkowych interfejsów API platformy internetowej i wsparcie dla tworzenia aplikacji terminalowych, internetowych i desktopowych z tej samej bazy kodu. Obecnie projekt Textual Web znajduje się w publicznej wersji beta.

Reakcje

 • Artykuł bada koncepcję tekstowych interfejsów użytkownika (TUI) i porównuje je z graficznymi interfejsami użytkownika (GUI), rzucając światło na ich potencjalne współistnienie.
 • Podkreśla niektóre narzędzia, takie jak AutoCAD i Emacs, które zapewniają zarówno opcje TUI, jak i GUI, wskazując na elastyczność w projektowaniu interfejsu użytkownika.
 • Wprowadzono aplikację Textual, framework do tworzenia TUI dla Pythona, a także przedstawiono doświadczenia i opinie niektórych użytkowników na temat Textual, zapewniając rzeczywistą aplikację i reakcję na TUI.

Mojo jest dostępne do pobrania lokalnie

 • Mojo, wysokowydajny język programowania dostosowany do potrzeb programistów AI, jest już gotowy do lokalnego pobrania. Integruje się on z Pythonem, umożliwiając korzystanie z pełnego zestawu funkcji Mojo, w tym funkcji kompilatora i narzędzi IDE.
 • Mojo Software Development Kit (SDK) oferuje narzędzia takie jak Mojo Driver, Visual Studio Code Extension i Jupyter Integration. Pozwala programistom wykorzystać wydajność Pythona i uzyskać dostęp do ekosystemu Pythona w płynny sposób.
 • Plany na przyszłość dla Mojo obejmują open sourcing niektórych części języka w celu dalszego rozwoju i ulepszania.

Reakcje

 • Rozmowa koncentruje się na Mojo, języku programowania, z obawami dotyczącymi jego modelu licencjonowania, zamkniętego charakteru i niejasnej przyszłości w open-sourcingu.
 • Użytkownicy niechętnie inwestują czas w Mojo ze względu na jego zamknięty aspekt i niepewność co do otwartości twórców.
 • Opinie na temat stylu składni Mojo, wydajności i jego skuteczności w porównaniu do Pythona w zadaniach związanych z programowaniem i uczeniem maszynowym są podzielone.

Grindr traci prawie połowę personelu z powodu 2-dniowego wymogu RTO

 • Aplikacja randkowa LGBTQ, Grindr, była świadkiem rezygnacji około 45% swoich pracowników po tym, jak wprowadziła sztywną politykę powrotu do biura w związku z planami związkowymi.
 • Polityka Grindr wymagała, aby pracownicy pracowali osobiście przez dwa dni w tygodniu lub ryzykowali zwolnienie.
 • W rezultacie około 80 ze 178 pracowników musiało zrezygnować z pracy, ponieważ nie zgadzało się z nową strategią firmy.

Reakcje

 • W niniejszym podsumowaniu omówiono niektóre kwestie, a mianowicie redukcję personelu w Grindr oraz zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania z pracownikami i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
 • Zwraca uwagę na twierdzenie Elona Muska, że przychody z reklam na Twitterze spadły z powodu Anti-Defamation League (ADL) i Center for Countering Digital Hate (CCDH).
 • Podsumowanie zagłębia się również w dyskusję na temat wydatków ponoszonych na zarządzanie firmą programistyczną, rozróżnienia firm jako firm programistycznych oraz ich zdolności do dostosowywania się do wymagań rynku poprzez subskrypcje oprogramowania.