Ugrás a fő tartalomhoz

2023-07-10

Ne fogadjon el kockázatitőke-finanszírozást - tönkreteszi a cégét

 • A kockázatitőke-finanszírozás nem garancia a sikerre, és valójában azt jelezheti, hogy a vállalat képtelen egyedül nyereséges lenni.
 • A kockázatitőke-finanszírozás elfogadása a vállalat egy részének eladását jelenti, és a cél megváltoztatását egy olyan vállalat felépítéséről, amelyet szeretsz, egy olyan vállalat felépítésére, amelyet a jövőben magasabb áron lehet eladni.
 • A kockázatitőke-finanszírozás olyan másodlagos hatásokhoz vezethet, mint például a kívántnál több alkalmazott felvétele, az új befektetők keresésére fordított idő a vállalat építése helyett, és a növekedés előtérbe helyezése a nyereségességgel szemben.

Ipari reakciók

 • A szerző azzal érvel, hogy a kockázati tőkebefektetőktől (VC) származó pénzszerzés a startupokat egy meghatározott útra tereli, amelynek kimenetele korlátozott: kudarc, felvásárlás vagy tőzsdére lépés.
 • A legfontosabb, hogy az ember figyelembe vegye a céljait és a vállalat sajátos körülményeit, amikor arról dönt, hogy vállaljon-e kockázatitőke-finanszírozást vagy sem.
 • A kockázatitőke-finanszírozás torzíthatja az ösztönzőket és akadályozhatja a vállalat jövőképét, mivel a növekedést és a profitot más célokkal szemben előnyben részesíti.

Milyen kicsi a legkisebb .NET Hello World bináris?

 • A szerző azt vizsgálja, hogy a .NET Hello World bináris fájlméret szempontjából milyen kicsi lehet, miközben egy Windows gépen normál futtatható fájlként működik.
 • A szerző tetszőleges szabályokat állít fel a kísérlethez, például C# vagy CIL nyelven megvalósított menedzselt belépési pontot használ, .NET Framework 4.x.x.x alatt fut, és nem használ semmilyen harmadik féltől származó függőséget.
 • Különböző optimalizációkkal és kézi kódkészítéssel a szerző sikeresen csökkenti a Hello World bináris fájlméretét 834 bájtra, így elérve a minimális méretet.

Ipari reakciók

 • Egy fejlesztő a .NET keretrendszer segítségével egy kis kígyós játékot készített 8 KB alatti méretben, .NET futásidejű függőség nélkül.
 • A .NET-ben a csatornák használatát a Go-inspirált funkcióként említették.
 • Szó esett a különböző futtatható programok méretéről, és arról, hogyan viszonyulnak a kis .NET Hello World binárishoz.

PoisonGPT: Elrejtettünk egy lobotomizált LLM-et az Hugging Face-en, hogy álhíreket terjesszünk

 • Ez a cikk a nagyméretű nyelvi modellek (LLM) használatának potenciális veszélyeit tárgyalja, valamint azt, hogy a mesterséges intelligencia biztonsága érdekében biztonságos LLM-ellátási láncra van szükség a modellek származásával.
 • Bemutatja, hogyan lehet egy nyílt forráskódú modellt, a GPT-J-6B-t úgy módosítani, hogy félretájékoztatást terjesszen, miközben a szabványos benchmarkok nem fedezik fel.
 • A cikk bemutatja az AICertet, egy olyan, hamarosan megjelenő nyílt forráskódú eszközt, amely a modell származásának kriptográfiai igazolását biztosítja, és ezzel kielégíti a mesterséges intelligencia iparban a nyomon követhetőség és az elszámoltathatóság iránti igényt.

Ipari reakciók

 • Egy csoport elrejtett egy lobotomizált LLM-et az Hugging Face-en, hogy álhíreket terjesszen, ami aggodalmat kelt az AI modellek biztonságával kapcsolatban.
 • Hangsúlyozzák a tényellenőrzés és a kritikus gondolkodás fontosságát az LLM-ek használata során, mivel ezek nem tévedhetetlen információforrások.
 • Megemlítik, hogy az ellenfelek a mesterséges intelligenciamodelleket félretájékoztatás terjesztésére használhatják, és rámutatnak a szilárd biztonsági intézkedések szükségességére.

Az InfluxDB Cloud leáll Belgiumban; egyeseket nem értesítettek az adatok törlése előtt

 • Az InfluxDB Cloud belgiumi felhasználói problémákat tapasztaltak a műszerfalaikról hiányzó vagy hiányos adatokkal kapcsolatban.
 • Kiderült, hogy az AWS ap-southeast-2 (Sydney) és a GCP europe-west1 (Belgium) régiók leálltak, ami az adatproblémákat okozhatta.
 • Néhány felhasználó nem kapott e-mailt az InfluxDB-től, amely értesítette volna őket erről a változásról.

Ipari reakciók

 • Az InfluxDB Cloud megfelelő értesítés nélkül leállt Belgiumban, ami néhány felhasználó számára adatvesztést okozott.
 • A felhasználók csalódottságuknak adtak hangot az InfluxDB által alkalmazott hatékony kommunikációs módszerek hiánya miatt.
 • A jobb értesítési módszerekre vonatkozó javaslatok között szerepelnek a villámüzenetek, új erőforrás létrehozása nélkül, e-mailek, a szolgáltatás korábbi befejezési időpontja, agresszív kapcsolatfelvételi kísérletek, valamint a felhasználók számára a törlés előtt az adatok exportálásának vagy áthelyezésének lehetősége.

Lidar használata a fák árnyékának feltérképezéséhez

 • A szerző kifejlesztett egy ShadeMap nevű weboldalt, amely LiDAR-adatok segítségével szimulálja a fák árnyékát.
 • Az árnyékszimulációhoz általában használt radar 90%-át nem látja a fák által vetett árnyéknak, mivel az csak a talajról verődik vissza.
 • A LiDAR viszont minden objektumról visszaverődik, és sokkal gazdagabb modellt ad a földfelszínről, így pontosabb az árnyékszimulációhoz. A LiDAR-adatok gyűjtése azonban időigényes és költséges.

Ipari reakciók

 • A radar nem veszi figyelembe a növényzetet a térképezésben, mivel az visszaverődik a talajról, így az olyan objektumok, mint a fák és az épületek láthatatlanok.
 • A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) radart használ, amely ugyan behatol bizonyos lombkoronákba, de nem rögzítette a lombozatot vagy az épületek árnyékát az adataiban.
 • A Lidar segítségével a fák árnyékai szemcsés részletességgel feltérképezhetők, és számos lehetséges alkalmazásuk van, például a napelemek elhelyezése, a fényképezés, az autók parkolása és sok más.

Sarah Silverman beperelte az OpenAI-t és a Metát szerzői jogok megsértése miatt

 • Sarah Silverman humorista, valamint Christopher Golden és Richard Kadrey írók beperelik az OpenAI-t és a Metát szerzői jogok megsértése miatt, azt állítva, hogy a cégek az ő műveiket tartalmazó, illegálisan megszerzett adathalmazokon képezték ki AI-modelljeiket a hozzájárulásuk nélkül.
 • A keresetek szerint az OpenAI ChatGPT és a Meta LLaMA modellje kérésre összefoglalta a felperesek könyveit, és ezzel megsértette a szerzői jogaikat.
 • A szerzők többek között törvényes kártérítést és a nyereség visszaszolgáltatását követelik, a perek pedig a szerzői jog határait feszegetik az AI-iparban.

Ipari reakciók

 • Sarah Silverman beperelte az OpenAI-t és a Metát szerzői jogok megsértése miatt, azt állítva, hogy engedély nélkül használtak fel szerzői jogvédelem alatt álló műveket az AI-tréning-adatkészleteikben.
 • Ez a per ráirányítja a figyelmet a szerzői jog és a tisztességes felhasználás körüli vitára a mesterséges intelligencia közösségében.
 • Az ügy megkérdőjelezi az OpenAI ChatGPT összefoglalóinak pontosságát, aggályokat vet fel a szerzői jogvédelem alatt álló anyagok AI modellek képzésében való felhasználásának jogszerűségével kapcsolatban, és hatással lehet a szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak AI képzési adathalmazokban való felhasználására.

Kaliforniának valódi matematikaoktatásra van szüksége, nem trükkökre

 • A kaliforniai oktatási rendszernek kihívásokkal kell szembenéznie a matematika hatékony tanítása terén.
 • Kaliforniában a matematikaoktatás felhígítására irányuló mozgalom van folyamatban, többek között az algebra betiltásával a 8. osztályban, és "adattudományi" kurzusokkal való helyettesítésével.
 • Ezeket a politikai változtatásokat kritikák érik, mivel hatástalanok és károsak a tanulókra nézve, pedig a szakértők szerint a STEM területeken való sikerhez erősebb matematikai alapokra, köztük algebrára van szükség.

Ipari reakciók

 • A cikk tárgyalja a nagy intézmények, köztük az iskolák kudarcát a tanulás és a növekedés hatékony elősegítésében, és azt sugallja, hogy ehhez hozzájárulnak a rosszul összehangolt ösztönzők.
 • A beszélgetés kitér a kultúra, a nevelés és a társadalmi-gazdasági tényezők oktatási eredményekre gyakorolt hatására, valamint az extrinsikus motivációnak az intrinzik motivációra és a kreativitásra gyakorolt lehetséges negatív hatásaira.
 • Hangsúlyozzuk, hogy az oktatási reformhoz átfogóbb és átgondoltabb megközelítésre van szükség, figyelembe véve a nem szándékolt következményeket és a tanulók demográfiai jellemzőit.

Amatőrök az eszközök, profik a mesterségek megszállottjai

 • Egy olyan világban, ahol az emberek folyamatosan az új eszközök és technológiák megszállottjai, nem maguk az eszközök, hanem a valódi mesteri tudás és készség a legfontosabb.
 • Egy személy sikerét és nagyságát bármely iparágban nem az általa használt legújabb szoftver vagy hardver határozza meg, hanem a gondolkodásmódja, a képességei és a szakmája mély megértése.
 • A profik megértik, hogy a rendelkezésre álló eszközöktől függetlenül is fontos, hogy következetesen gyakorolják és csiszolják képességeiket, és az időtálló elveket előnyben részesítik a múló trendekkel szemben.

Ipari reakciók

 • A profik megértik az igényeiknek megfelelő eszközök kiválasztásának fontosságát, és a problémamegoldó készségeket előnyben részesítik az egyes eszközökkel vagy nyelvekkel szemben.
 • A mesteri tudás bármely szakmában annak megértéséből ered, hogy hogyan lehet az eszközöket több célra hatékonyan használni, és folyamatosan tanulni azok árnyalatait.
 • Az amatőrök gyakran az új eszközök gyűjtésére összpontosítanak az alapvető készségek fejlesztése helyett, és könnyen belemerülhetnek a legújabb és legjobb eszközök vadászatába.

Észak-Koreából disszidálni most már nehezebb

 • Egy Kínában rekedt észak-koreai szoftvermérnök egy dél-koreai lelkész segítségével próbált Dél-Koreába szökni.
 • Az Észak-Koreából való disszidálás folyamata egyre nehezebbé és veszélyesebbé vált, ami még veszélyesebbé teszi a szabadságot kereső észak-koreaiak számára.
 • A The New York Times cikket közölt, amelyben rávilágít, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a disszidálni és Dél-Koreába szökni próbáló észak-koreaiaknak.

Ipari reakciók

 • Az észak-koreai disszidálás a kínai megfigyelőrendszerek és eljárások fokozódása miatt nehezebbé vált.
 • Az észak-koreai menekültek menedékjogi eljárása Dél-Koreában nem automatikus, és a kémügynökök beszivárgásának megakadályozása érdekében ellenőrzéssel járhat.
 • Folyamatos vita és szkepticizmus folyik arról, hogy a COVID-19-hez hasonló járványok megfékezésében mennyire hatékony a kontaktok nyomon követése.

Perl first commit: az Awk és sed "helyettesítője"

 • A Perl egy olyan programozási nyelv, amely az awk és a sed félig-meddig feleslegessé tételére készült.
 • A Perl szövegfájlok átvizsgálására és az információk szöveges fájlokból való kinyerésére optimalizált, így hasznos a rendszerkezelési feladatokhoz.
 • A Perl egyesíti a C, sed, awk és shell nyelvek jellemzőit, így az ezekkel a nyelvekkel ismerkedők számára ismerős.

Ipari reakciók

 • A Perl forradalmasította a szövegmanipulációt és a programozást azáltal, hogy egyetlen rendszerben egyesítette őket, kiváltva a különálló C, awk, sed és shell parancsok szükségességét.
 • A Perl javította a kód karbantarthatóságát és racionalizálta az összetett szövegfeldolgozási feladatokat, és a kisebb eszközök összeállítására épülő Unix-filozófiához képest a nagyobb feladatokra alkalmasabb alternatívát kínált.
 • Az olyan nyelvek, mint a Python és a Ruby felemelkedése ellenére a Perl még mindig széles körben használt és elkötelezett közösséggel rendelkezik, köszönhetően átfogó ökoszisztémájának, robusztus Unicode-támogatásának és a szövegmanipulációhoz használt erőteljes reguláris kifejezéseknek.