Ugrás a fő tartalomhoz

2023-07-30

Ha azt akarjuk, hogy a gyaloglás irányába mozduljunk el, akkor a méltóságot kell előtérbe helyeznünk.

Reakciók

Az IRC az egyetlen életképes chat protokoll (2022)

 • A szerző dicséri az IRC decentralizált jellegét és a Discordhoz képest a magánélet védelmét.
 • A Discordot kritizálják a tulajdonosi és felügyeleti gyakorlatai miatt.
 • A szerző inkább az IRC használatát ajánlja, és saját IRC-hálózatát népszerűsíti.
 • Az IRC használatának előnyei a kommunikációban.
 • Bejelentést tesznek egy Comic Chat eseményről.
 • Hangsúlyozzák a szabad és nyílt protokollok használatának fontosságát a régi internet megőrzése érdekében.

Reakciók

 • A vita összehasonlítja az IRC-t és a Discordot, kiemelve az IRC korlátait és hátrányait.
 • A chatplatformok naplózási és keresési képességeinek fontosságát hangsúlyozzák.
 • A Discordot kritizálják a naplózási és keresési funkciók korlátai miatt.
 • Az IRC és a Discord előnyeit és hátrányait vizsgáljuk, beleértve az olyan tényezőket, mint az egyszerűség, a kereshetőség, a magánélet védelme és a vállalati ellenőrzés.
 • Az IRC bouncerek és alternatív kommunikációs eszközök használata kerül megvitatásra.
 • A Discord érzékeny megbeszélésekhez való használatának kockázataival foglalkozunk.
 • Van egy javaslat az IRC modernizálására és új funkciókkal való bővítésére.
 • Más kommunikációs platformok és protokollok, mint például a Matrix és az XMPP, lehetséges alternatívaként szerepelnek.

A kritikai elmélet radikalizálja a középiskolai vitát

 • A cikk a kritikai elmélet, különösen a kritikák egyre szélesebb körű alkalmazását tárgyalja a középiskolai vitafórumokon.
 • A bírák és a vitázók előnyben részesítik ezeket az érveket, ami hatással van a tevékenységre.
 • Aggodalmak merülnek fel a radikális ideológiák vitában való népszerűsítésének lehetséges negatív következményeivel kapcsolatban.
 • Azt is megvizsgálják, hogy ezek az érvek milyen hatással vannak a diákok politikai nézeteire.
 • A cikk a vitaformák történeti perspektíváját mutatja be, és korábbi vitázók személyes gondolatait is tartalmazza.

Reakciók

 • A cikk a kritikai elmélet szerepét vizsgálja a középiskolai vitában, és hangsúlyozza a retorika és a különböző nézőpontok megértésének fontosságát.
 • Megvitatja a vitaformának a kritikai gondolkodásra gyakorolt hatását, és rávilágít annak korlátaira.
 • A kritikai elmélet vitára gyakorolt hatását és a bírálati folyamat hibáit is megvizsgálják.
 • A vita mint tanulási eszköz hatékonyságát és a különböző nézőpontok értékét vitatják meg.
 • A viták kiegyensúlyozott képet nyújtanak a középiskolai viták előnyeiről és hátrányairól, valamint a diákok készségeire és tudására gyakorolt hatásáról.

Mi történt a Vivaldi Socialral?

 • A Vivaldi Social Mastodon példányában hiba vagy lehetséges támadás történt, amely 198 felhasználói fiók törléséhez vezetett.
 • A fiókokat egy másik Mastodon-példányon lévő fiókba vonták össze az adatbázis replikációs késedelme miatt.
 • A Vivaldi belső biztonsági csapata megvizsgálta a problémát, és kifejlesztett egy javítást a probléma megoldására.
 • A weboldal helyreállt, és a problémát a kollégák és a Mastodon fejlesztői segítségével sikerült megoldani.
 • Néhány kisebb probléma továbbra is fennállt, de javításokat és figyelmeztetéseket adtak a hasonló incidensek jövőbeni megelőzése érdekében.
 • A cikk a webes technológiákkal kapcsolatos különböző témákat is tárgyal, beleértve az adatvédelmi irányelveket, a magatartási kódexet, a felhasználási feltételeket és a közösséget.

Reakciók

 • A megbeszélések számos témát érintenek, többek között adatbázisokat, programozási gyakorlatokat, rendszertervezést, naplózást és mérőszámokat, valamint a decentralizált közösségi médiaplatformot, a Mastodont.
 • A tárgyalt konkrét témák közé tartozik a NULL értékek használata, a hibakezelés, a teljesítmény optimalizálása, valamint a naplózás és a metrikák jelentősége a hibakeresés és a hibaelhárítás szempontjából.
 • A Mastodon stabilitását és népszerűségét az olyan központosított platformokhoz képest, mint a Twitter, szintén megvitatjuk.

A Big Tobacco tudta, hogy a cigarettákban lévő radioaktív Po210 rákveszélyt jelent, de hallgatott róla

 • A UCLA kutatói felfedezték, hogy a dohányipari vállalatok 1959 óta tudtak a cigarettafüstben lévő radioaktív részecskék jelenlétéről, de úgy döntöttek, hogy ezt az információt nem hozzák nyilvánosságra.
 • Belső ipari dokumentumokból kiderül, hogy a dohányipar már az 1960-as években vizsgálatokat folytatott e részecskék rákkeltő potenciáljával kapcsolatban.
 • A tanulmány megállapította, hogy a dohányipari vállalatok úgy döntöttek, hogy nem alkalmaznak olyan technikát, amellyel ezeket a részecskéket ki lehetett volna küszöbölni a cigarettákból.
 • A kutatók azt javasolják, hogy az FDA a közegészség védelme érdekében összpontosítson az alfa-részecskék eltávolítására a dohánytermékekből.

Reakciók

 • A megbeszélések az egészségügyi kockázatokra, etikai aggályokra, valamint a dohányzás és a függőség társadalmi következményeire terjednek ki.
 • A résztvevők megvitatják a Big Tobacco elleni fellépés szükségességét és a vállalatok szerepét a társadalomban.
 • Az egyének felelőssége, hogy bojkottálják a káros termékeket, szintén vita tárgyát képezi.
 • A dohányfogyasztás és -függőség kezelésében a politika összetett kérdései között való eligazodás egy másik vitapont.
 • A dohányzás addiktív jellegét és az opioidfüggőséggel való összehasonlítását tárgyalják.
 • A vélemények eltérnek a szabályozás szintjéről és a személyes felelősségről e kérdések kezelésében.

A GNU Boot felszólítást küldött a Libreboot-nak a jogsértés megszüntetésére

 • A GNU Boot a GNU projekt Libreboot projektjének egy elágazása.
 • A Libreboot Binary Blob Reduction Policy-vel való egyet nem értés miatt jött létre.
 • A szerző kifejezi a GNU Boot támogatását, és még egy nem hivatalos kiadást is készít a projekt számára.
 • Ugyanakkor kritizálják a GNU Bootot, hogy elavult kódot használ, és nincs honlapja.
 • A szerző a GNU Boot-tól kapott egy felszólító e-mailt a védjegybitorlás miatt, annak ellenére, hogy a projektet segítő erőfeszítéseik ellenére is.
 • A szerző azzal fejezi be, hogy hajlandó javításokat küldeni és támogatni a GNU Bootot, annak ellenére, hogy személyesen nem használja vagy ajánlja azt.

Reakciók

 • A GNU Boot és a Libreboot projektek vitában állnak a Libreboot név használata miatt.
 • A felek közötti kommunikációt szakmaiatlanságként kritizálták, névlopással és etikátlan viselkedéssel vádolták.
 • A kulturális és nyelvi különbségek hozzájárultak a nézeteltérés rossz kezeléséhez.
 • A vita kérdéseket vet fel a védjegyoltalom fontosságáról és a "nem hivatalos" kifejezés használatáról.
 • A nyílt forráskódú közösségen belüli drámák és konfliktusok frusztrálnak.

A függvények vektorok

 • A függvények vektorokként ábrázolhatók és a lineáris algebra eszközeivel elemezhetők.
 • A cikkben a vektorok különböző típusait, a vektortereket és a függvények szabványos alapjait vizsgáljuk.
 • A sajátfüggvények, a diagonalizálás, a belső szorzat és a Laplacián a függvényekkel mint vektorokkal kapcsolatban kerül megvitatásra.
 • E fogalmak alkalmazásai közé tartoznak a Fourier-sorozatok, a képtömörítés, a számítógépes grafika és a geometriafeldolgozás.

Reakciók

 • A függvények a matematikai analízisben és az irányításelméletben vektorokként kezelhetők.
 • Történelmi fejlődés és folyamatos vita alakult ki arról, hogy a funkcionálanalízisben szükség van-e belső szorzatra.
 • Ezen a területen különböző típusú leképezéseket és tulajdonságokat vesznek figyelembe.
 • A függvényeknek meghatározott definíciójuk és tulajdonságaik vannak, és több értéket is megadhatnak.
 • A vektorok függvények és tulajdonságaik kifejezésére használhatók.
 • Az absztrakt vektorterek, bijektív függvények és Fourier-transzformáció releváns fogalmak.
 • A funkciók a nagy adatelemzésben is alkalmazhatók.
 • A kilogramm és a joule felcserélhetősége, a galambdugó elve, valamint a funkciók és a számítógépes programozás közötti kapcsolat is szóba kerül.
 • A matematika különböző tudományterületei különböző nézőpontból vizsgálják a függvények természetét és a vektorokkal való kapcsolatukat.

A Gzip legyőzi a BERT-et? 2. rész: adathalmaz-problémák, javított sebesség és eredmények

 • A cikk a gzip és a kNN szövegosztályozásra vonatkozó javaslatait tartalmazó írás korábbi elemzésének frissítését tartalmazza.
 • A frissítés tárgyalja az adatkészlettel kapcsolatos problémákat, a sebesség javulását, és további eredményeket mutat be.
 • Az előző elemzésből kiderült, hogy a dolgozatban alkalmazott osztályozási módszer nem volt tisztességes.
 • A szerző megvizsgálja a zlib tömörítés Pythonban történő megvalósítását, és javaslatokat tesz a teljesítmény növelésére.
 • Az eredeti tanulmány megállapításainak pontosságával kapcsolatos aggályok ellenére a szerző elismeri a szövegtömörítési technikákban rejlő lehetőségeket a szövegosztályozásban.

Reakciók

 • A cikk egy olyan tanulmányt kritizál, amely tévesen állította, hogy a gzip tömörítés pontosabb, mint a BERT nyelvi modell a szövegosztályozásban.
 • A dokumentum megvalósítását megkérdőjelezik, és megvédik a megtévesztő megközelítést.
 • Kiemelik az elszámoltathatóság hiányát és a publikációs nyomást a tudományos életben.
 • A tömörítési algoritmusok a szövegosztályozásban érdekesnek számítanak, de nem biztos, hogy alkalmasak komplex NLP-feladatokra.
 • Egy online platformon folytatott beszélgetés egy sor nyelvi, kommunikációs és gépi tanulási témát ölel fel.
 • A vita kiterjed a tömörítésre a költészetben, a szöveghasonlósági beágyazásokra, az adatfeldolgozás sebességének javítására, a kutatási etikai normákra, az adatkészletek validálására és az HuggingFace szerepére az adatkészletek felülvizsgálatában.
 • A ZSTD-t a GZIP és a bzip2 jobb alternatívájaként javasolják tömörítési célokra.

US Army Field Manual on Leadership (1990) [pdf]

Reakciók

Univerzális és átvihető támadások összehangolt nyelvi modellek ellen

Reakciók