Skip to main content

2023-09-19

Date expuse din greșeală de cercetătorii Microsoft AI

 • Cercetătorii de inteligență artificială de la Microsoft au expus involuntar 38 de terabytes de date private, inclusiv copii de rezervă, parole și mesaje, din cauza unei configurări greșite a token-urilor SAS (Shared Access Signature).
 • Incidentul subliniază riscurile de securitate care pot apărea în urma gestionării unor volume imense de date de instruire în cadrul proiectelor de inteligență artificială, în special din cauza lipsei unei modalități centralizate de gestionare a acestor token-uri de către Microsoft.
 • Postul recomandă utilizarea unor metode alternative pentru partajarea datelor externe și prioritizarea securității cloud în dezvoltarea inteligenței artificiale. Soluții precum FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW) și Wiz sunt sugerate pentru monitorizarea și securizarea mediilor cloud.

Reacții

 • Discuțiile cuprind diverse elemente de securitate cibernetică, inclusiv cerința unor metode sigure de serializare în modelele de inteligență artificială, importanța testelor de penetrare cuprinzătoare și preocupările legate de măsurile de securitate ale Azure.
 • Printre alte subiecte de discuție se numără și riscurile utilizării unei tehnologii învechite, în special în cazul dispozitivelor NAS, subliniind necesitatea unor actualizări și îmbunătățiri constante.
 • Criptarea și încălcarea securității datelor rămân subiecte presante, atrăgând atenția asupra complexității gestionării volumelor mari de date, ceea ce întărește rolul critic al protecției datelor.

HyperDX - alternativă Datadog prietenoasă cu sursă deschisă pentru dezvoltatori

 • HyperDX este o platformă care le permite utilizatorilor să caute și să coreleze diferite tipuri de date, cum ar fi jurnalele, urmele, măsurătorile și reluările sesiunilor, toate într-un singur loc, depășind constrângerile impuse de instrumentele actuale.
 • Instrumentul utilizează OpenTelemetry pentru extragerea și corelarea datelor și Clickhouse pentru o stocare eficientă din punct de vedere al costurilor și o gestionare eficientă a interogărilor.
 • Platforma pune accentul pe o experiență intuitivă pentru dezvoltatori, cu caracteristici care includ analiza nativă a jurnalelor JSON și crearea ușoară de alerte. Există opțiuni demo și open-source pentru explorarea și feedback-ul utilizatorilor.

Reacții

 • HyperDX, o alternativă open-source la Datadog, oferă jurnale consolidate, urme, măsurători și reluări ale sesiunilor. Folosește OpenTelemetry pentru colectarea datelor și Clickhouse pentru interogări eficiente și costuri de stocare reduse.
 • Platforma își propune să ofere o experiență ușoară pentru dezvoltatori, oferind o diferențiere pe piață, oferind o ingerință de date la scară, evaluări comparative între instrumentele de monitorizare și arătând beneficiile platformelor auto-găzduite.
 • Postul a discutat aspecte precum statisticile implicite pentru miner, integrarea cu systemd journalctl, combinația dintre nucleul deschis și modelul SaaS și importanța jurnalizării de la un capăt la altul pentru diagnosticarea problemelor.

Apple TV, acum cu mai multe Tailscale

 • Tailscale, o platformă pentru crearea de rețele securizate, este acum compatibilă cu Apple TV datorită introducerii tvOS 17, care permite integrarea Apple TV în rețeaua Tailscale a utilizatorului.
 • Printre funcțiile acestei integrări se numără partajarea și difuzarea securizată a conținuturilor media și utilizarea aplicației Apple TV de la Tailscale pentru a redirecționa traficul pentru o mai mare confidențialitate și pentru a accesa canale geo-blocate în timpul călătoriilor.
 • Apple TV poate funcționa, de asemenea, ca un nod de ieșire în rețeaua Tailscale, permițând utilizatorilor să direcționeze traficul prin conexiunea de internet de acasă chiar și atunci când nu sunt acasă.

Reacții

 • Tailscale, un software de rețea privată virtuală (VPN), oferă acum suport pentru Apple TV, permițându-i acestuia să funcționeze ca un nod de ieșire pentru alte dispozitive dintr-o rețea.
 • Discuțiile utilizatorilor evidențiază avantajele oferite de Tailscale, cum ar fi accesarea mașinilor la distanță, ocolirea restricțiilor de geolocalizare și permite partajarea serviciilor de streaming.
 • Tailscale facilitează cu succes rețelele sigure și fără întreruperi pentru o serie de scenarii de utilizare, inclusiv accesul la servere la distanță și evitarea limitărilor legate de locația de streaming. Unii utilizatori și-au exprimat speranța că Tailscale va fi compatibil cu alte dispozitive, cum ar fi LG TV și Android.

Cheia NSA Backdoor din Lotus-Notes (1997)

 • Articolul discută despre prezența unei funcții backdoor numită "criptografie diferențială" în versiunea de export a Lotus Notes, care permite NSA să acceseze datele criptate prin forțarea brută a unei părți din cheia de criptare.
 • Autorul a făcut o inginerie inversă a cheii publice a NSA, descoperind că aceasta purta numele organizației "MiniTruth" și numele comun "Big Brother", care amintește de regimul totalitar din romanul "1984" al lui George Orwell.
 • Textul furnizează, de asemenea, modulul brut al cheii publice și o redare formatată a cheii publice a NSA.

Reacții

 • Discuția se axează pe aspectele legate de criptare, subliniind utilizarea de către NSA a unei "chei backdoor" în software-ul Lotus-Notes și limitarea criptării robuste în acea perioadă.
 • Acesta investighează vulnerabilitățile și riscurile legate de Intel ME, securitatea protocolului ACME utilizat de Let's Encrypt și presupusele încălcări ale drepturilor omului de către agențiile de informații americane.
 • În general, postul subliniază enigmele și temerile legate de criptare și confidențialitate.

Replantarea pădurilor exploatate cu puieți diverși accelerează restaurarea

 • Un studiu al Parteneriatului de cercetare a pădurilor tropicale din Asia de Sud-Est al Universității Oxford a constatat că replantarea pădurilor exploatate cu puieți diverși accelerează refacerea acestora.
 • Studiul a evaluat 125 de parcele din pădurile tropicale exploatate și a constatat o recuperare mai rapidă în cazul parcelelor replantate cu un amestec divers de 16 specii de arbori indigeni, în comparație cu cele cu mai puține specii.
 • Biodiversitatea crescută duce la o mai bună funcționare și stabilitate a ecosistemelor datorită faptului că diferite specii ocupă nișe variate. Această strategie de refacere a pădurilor este vitală pentru menținerea biodiversității și pentru eforturile de conservare a climei.

Reacții

 • Rezumatul subliniază rolul diverselor răsaduri în refacerea pădurilor exploatate, contribuind la reziliența ecosistemului și la atenuarea efectelor reducerii precipitațiilor și a daunelor provocate de insecte.
 • Acesta trece în revistă dezbaterile privind conservarea pădurilor bătrâne pentru câștiguri economice și utilizarea erbicidelor în gestionarea pădurilor, promovând în același timp păduri diverse cu puieți indigeni pentru o biodiversitate sporită.
 • Discursul pune în evidență impactul schimbărilor climatice asupra creșterii pădurilor, problemele legate de recoltarea ilegală a lemnului și abordările de succes în materie de reîmpădurire, cum ar fi metoda Miyawaki și băncile de semințe.

Muncitorii din industria auto în grevă vor o creștere salarială de 40% - aceeași rată de creștere a salariilor directorilor lor executivi

 • Membrii United Auto Workers (UAW) de la Ford, GM și Stellantis au declanșat o grevă ca urmare a faptului că nu au ajuns la un acord cu aceste companii în privința compensațiilor pentru muncitori.
 • UAW dorește o creștere a salariului orar cu 40%, repartizată pe patru ani. Ei susțin că, în timp ce profiturile companiilor auto au crescut cu 92% din 2013 până în 2022, muncitorii nu au beneficiat în mod proporțional.
 • Greva, care se luptă pentru eliminarea nivelurilor de compensare și pentru mai multă siguranță la locul de muncă, amenință să oprească activitățile la principalele fabrici și se poate extinde în funcție de rezultatele negocierilor.

Reacții

 • Textul abordează o serie de subiecte legate de remunerarea directorilor executivi, remunerarea lucrătorilor, sindicate și dinamica puterii în cadrul corporațiilor.
 • Printre domeniile de interes se numără inegalitatea veniturilor, rolul și nivelul de stres al directorilor executivi, impactul grevelor muncitorilor, precum și aspecte legate de distribuția bogăției și alocarea banilor.
 • Discuțiile prezintă opinii contradictorii, subliniind complexitatea și opiniile divergente din jurul acestor subiecte.

Matrici enum eficiente din punct de vedere al memoriei în Zig

 • Postarea de pe blog discută problema fragmentării memoriei în Rust din cauza necesității de a aloca spațiu suficient pentru cea mai mare variantă din array-urile enumerative.
 • Autorul menționează metode de reducere a fragmentării, cum ar fi abordarea struct-of-array și array of variant arrays, în special în contextul compilatoarelor și al AST-urilor (Abstract Syntax Trees).
 • Sunt evidențiate avantajele structurilor de date eficiente din punct de vedere al memoriei ale lui Zig față de Rust, inclusiv capacitatea de a efectua transformări concise și potențialul de a seta lățimea de bit a indexului în momentul compilării pentru o mai bună eficiență a memoriei.

Reacții

 • Conversația se concentrează pe limbaje de programare precum Zig, Rust și C++, discutând subiecte de la matrici eficiente din punct de vedere al memoriei până la completitudinea Turing, tipuri de timp de compunere și siguranța memoriei.
 • Participanții examinează adecvarea, provocările și nivelurile de maturitate ale acestor limbaje pentru diverse aplicații, precum și avantajele și dezavantajele acestora.
 • Discuția subliniază importanța adoptării limbajului, a experienței dezvoltatorului și a compromisurilor dintre diferitele metodologii și abordări în programare.

Creierul nu este o ceapă cu o mică reptilă înăuntru (2020)

 • Articolul respinge concepția obișnuită în psihologie conform căreia evoluția creierului se datorează creșterii complexității prin suprapunerea unor structuri noi și noi peste cele mai vechi, o credință discreditată în prezent de neurobiologi.
 • Autorii subliniază faptul că această concepție greșită ar fi putut împiedica progresul în acest domeniu, subliniind necesitatea unei înțelegeri corecte a evoluției neuronale pentru a preveni prejudecățile în cercetare și pentru a identifica corelații între specii.
 • Rezumatul subliniază, de asemenea, importanța cercetării interdisciplinare în domenii precum impulsivitatea, inhibiția și întârzierea gratificării și neagă ideea că oamenii au structuri neuronale unice legate de funcții cognitive specifice.

Reacții

 • Lucrarea evaluează critic modelul creierului triunic, susținând că este prea simplificat și că nu descrie cu precizie complexitatea evoluției creierului.
 • Articolul pune accentul pe interacțiunea dintre creier și corp, pe semnificația unor zone ale creierului ignorate și pe problemele inerente simplificării unor idei științifice complexe.
 • Postul analizează, de asemenea, limitele și obstacolele psihologiei ca știință, în special în ceea ce privește credibilitatea și fiabilitatea studiilor din cadrul disciplinei.

FTC avertizează companiile farmaceutice cu privire la listările false de brevete menite să întârzie genericele

 • Comisia Federală pentru Comerț (FTC) a emis un avertisment către firmele farmaceutice împotriva listării false a medicamentelor în Cartea Portocalie a FDA pentru a îndepărta concurența medicamentelor generice și a menține prețurile ridicate.
 • FTC va examina cu atenție listările necorespunzătoare din Orange Book pentru a identifica concurența neloială și potențiala monopolizare ilegală.
 • Au fost exprimate critici cu privire la responsabilitatea firmelor farmaceutice și la procesele de revizuire insuficiente, subliniind preocupările mai largi din industrie.

Reacții

 • FTC a avertizat companiile farmaceutice să nu folosească liste false de brevete pentru a împiedica introducerea pe piață a medicamentelor generice, o practică care înăbușă concurența și păstrează exclusivitatea produselor.
 • Rolul controversat al brevetelor în ceea ce privește accesul la medicamente și stabilirea prețului acestora este în centrul discuției, ceea ce duce la apeluri pentru reforme fundamentale ale sistemului de brevete, reglementări mai stricte, posibile acțiuni ale Congresului și pedepse puternice pentru comportamente anticoncurențiale.
 • Există o discuție despre rolul organismelor de reglementare, cum ar fi FDA, și se pune accentul pe numirea Linei Khan, speculându-se impactul potențial al acesteia asupra soluționării problemelor legate de brevete în industria farmaceutică.

Impozitul pentru orașul natal al Japoniei (2018)

 • Furusato Nouzei, o politică fiscală japoneză, le permite contribuabililor să doneze o parte din impozitul pe rezidență unui oraș sau prefectură aleasă pentru un credit fiscal.
 • Conceput inițial pentru a reduce disparitățile economice și pentru a încuraja legăturile cu orașele natale, sistemul s-a transformat într-o piață competitivă în care donatorii pot selecta un oraș natal în funcție de cadourile sau serviciile oferite.
 • În ciuda posibilelor ineficiențe în realocarea resurselor, popularitatea acestui sistem este alimentată de războaiele de licitații și de platformele online. Este sustenabil și aduce beneficii orașelor prin îmbunătățirea contactului cu diaspora lor.

Reacții

 • Articolul abordează numeroase teme, cum ar fi retenția talentelor în marile orașe, influența bunicilor în îngrijirea copiilor și conceptul de impozit pe orașul natal, demonstrând complexitatea structurilor sociale.
 • Acesta analizează eficiența bisericilor în promovarea legăturilor comunitare și contrastează acest lucru cu cheltuielile guvernamentale, abordând mecanismele de acțiune într-un cadru democratic.
 • Articolul analizează decalajul dintre mediul rural și cel urban și disparitățile în ceea ce privește oportunitățile politice, menționând, de asemenea, că programul japonez Hometown Tax este o abordare unică în ceea ce privește finanțarea zonelor rurale.

Cum să faci căutări literale pe web după ce Google a distrus funcția " "?

 • O actualizare recentă a Google a modificat modul în care se comportă funcționalitatea de căutare, ceea ce a provocat nemulțumirea utilizatorilor. Funcțiile care anterior funcționau bine, cum ar fi căutarea unui nume de domeniu între ghilimele, dau acum rezultate suboptime.
 • În loc să nu ofere niciun rezultat pentru căutările exacte necorespunzătoare între ghilimele, Google returnează acum conținut fără legătură, frustrând utilizatorii care se bazau pe această funcție.
 • Utilizatorii caută acum soluții sau soluții de rezolvare a acestei probleme de modificare a funcționalității de căutare în cadrul Google.

Reacții

 • Utilizatorii își exprimă nemulțumirea cu privire la căutarea Google, exprimându-și îngrijorarea cu privire la confidențialitate, reclame direcționate și eliminarea funcției "potrivire exactă".
 • Kagi, un motor de căutare alternativ, este lăudat pentru relevanța și experiența sa fără reclame. Printre subiectele de dezbatere se numără funcționalitatea lui Kagi, probabilitatea de achiziție de către Google și performanța în căutările localizate și suportul multilingv.
 • Utilizatorii sugerează, de asemenea, DuckDuckGo ca o alternativă viabilă, deplângând utilizarea tot mai redusă a funcției de căutare "textuală" a Google. Aceștia sunt în căutarea unor platforme care să acorde prioritate confidențialității datelor, acurateței căutării și controlului utilizatorului asupra datelor.

Armata americană cere ajutor pentru localizarea unui F-35 dispărut

 • Armata americană caută un avion de vânătoare F-35 dispărut în urma unui "incident" în Carolina de Sud, solicitând ajutorul publicului în căutare datorită capacităților invizibile ale aeronavei.
 • Pilotul avionului s-a ejectat în siguranță, ceea ce indică faptul că incidentul nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești.
 • În special, nu este prima dată când un F-35, parte a celui mai scump program de armament din istoria SUA, este implicat în incidente precum prăbușiri sau probleme tehnice.

Reacții

 • Armata americană caută ajutor pentru a găsi un avion F-35 dispărut, după cum se discută pe Hacker News.
 • Discursul de pe forum include dezbateri privind credibilitatea surselor de știri.
 • Există, de asemenea, comentarii referitoare la momentul în care au fost publicate postările.

Actualizare privind limitele de creare a titlurilor KDP

 • Kindle Direct Publishing (KDP) a transmis o actualizare în care se precizează că va reduce limitele de volum pentru crearea de noi titluri pentru a se proteja împotriva abuzurilor.
 • Această modificare va avea un impact doar asupra unui număr restrâns de editori, care vor fi notificați și vor avea posibilitatea de a solicita o scutire.
 • KDP subliniază necesitatea de a respecta liniile directoare privind conținutul și se angajează să acorde prioritate în acțiunile sale intereselor autorilor, editorilor și cititorilor.

Reacții

 • Discuția se concentrează în jurul criticilor aduse companiei Amazon pentru că a permis ca cărțile de slabă calitate generate de inteligența artificială și recenziile false să-și satureze platforma, ceea ce ar putea induce în eroare noii veniți în domeniile tehnologice.
 • Părerile diferă în ceea ce privește soluțiile, unii punând accentul pe necesitatea unui conținut curatoriat, alții subliniind importanța varietății, iar discuțiile privind eficiența măsurilor de reglementare luate de Amazon, inclusiv solicitarea ca autorii să declare dacă conținutul este generat de inteligența artificială.
 • Această conversație reflectă o dezbatere mai amplă privind rolul inteligenței artificiale în diverse domenii, necesitatea unor surse de încredere și apelul la practici proactive de protecție a consumatorilor.

Mythbusters: Wing Commander I Edition

 • Articolul analizează originile și credibilitatea unei povești populare din comunitatea de jocuri despre un programator din jocul original Wing Commander.
 • Povestea afirmă că programatorul ar fi folosit un hack pentru a afișa un mesaj umoristic ori de câte ori jocul întâmpina o eroare.
 • S-a constatat că, deși povestea este parțial exactă și confirmată de către programatorul principal al jocului, mesajul umoristic nu a fost afișat în joc conform narațiunii.

Reacții

 • Această postare contestă mitul privind un ecran de selectare a nivelului ascuns în jocul Wing Commander I, despre care inițial s-a presupus că ar fi un easter egg.
 • În realitate, a fost vorba de un sistem personalizat de gestionare a accidentelor, dezvoltat de creatorii jocului pentru a evita eventualele întârzieri ale lansării din cauza unor posibile respingeri din partea echipei de asigurare a calității (QA) a Sega.
 • Articolul explorează în continuare rolul asigurării calității în dezvoltarea jocurilor și evaluează fiabilitatea amintirilor asociate cu jocurile video.

Câteva fragmente noi din documentele Snowden

 • Articolul prezintă teza de doctorat a lui Jacob Appelbaum, dezvăluind informații din documentele Snowden despre sabotajul securității protocolare și interferența NSA cu sistemele de interceptare legală.
 • Articolul corectează concepțiile eronate prezentate în teză cu privire la operațiunile și supravegherea NSA, îndemnând la standarde mai precise în publicațiile academice.
 • De asemenea, oferă detalii despre Rețeaua de comutare roșie a Apărării din SUA și oferă informații despre codurile de culoare utilizate de guvernul și forțele armate ale SUA, obținând date din surse neclasificate sau disponibile publicului.

Reacții

 • Rezumatul discută mai multe subiecte, inclusiv supravegherea guvernamentală, punctele slabe ale algoritmilor de criptare și potențiala manipulare a protocoalelor de securitate, cu mențiunea explicită a probabilității ca NSA să manipuleze securitatea protocoalelor și standardele criptografice.
 • Acesta analizează problemele complexe și deficiențele asociate cu validarea semnăturilor XML și JWT (JSON Web Token), aducând în discuție diverse puncte de vedere privind criptarea și supravegherea guvernamentală.
 • În plus, se ocupă de speculațiile privind capacitățile NSA și posibilele backdoors și, în cele din urmă, atrage atenția asupra unor controverse și incertitudini legate de o persoană numită DJB pe o anumită platformă.

Paint pe Windows primește suport pentru straturi și transparență

 • Microsoft introduce o actualizare a aplicației Paint, disponibilă pentru Windows Insider, care include suport pentru straturi și transparență.
 • Această actualizare le permite utilizatorilor să producă artă digitală mai complexă prin stratificarea formelor, a textului și a elementelor de imagine.
 • Actualizarea facilitează, de asemenea, deschiderea și salvarea de PNG-uri transparente, iar centrul de feedback este disponibil pentru sugestiile și comentariile utilizatorilor.

Reacții

 • Microsoft Paint, o funcție de pe Windows, este actualizată pentru a încorpora suport pentru straturi și transparență, ceea ce a luat prin surprindere utilizatorii datorită impresiei de învechire pe care o avea anterior aplicația.
 • Aplicația reînnoită a calculatorului a stârnit reacții diverse, criticile invocând performanțe lente și deficiențe ale funcțiilor. În plus, există o dezbatere cu privire la valoarea și performanța aplicației.
 • În timp ce unii utilizatori susțin îmbunătățirile treptate ale funcționalității Paint, alții sugerează explorarea unor programe alternative. Există o anticipare în legătură cu potențiala integrare viitoare a generării de imagini cu inteligență artificială.

Anatomia unui apel API Godot

 • Articolul compară motoarele de jocuri Unity și Godot, concentrându-se în principal pe performanța apelurilor API și pe eficiența utilizării memoriei.
 • Acesta analizează performanța de raycasting în Godot, oferind exemple de cod și puncte de referință și sugerând îmbunătățiri pentru gestionarea memoriei și proiectarea API.
 • Autorul face aluzie la potențiale soluții, cum ar fi o revizuire completă a API-ului sau, eventual, utilizarea C# în loc de GDScript, subliniind necesitatea de a îmbunătăți aceste aspecte pentru a concura eficient cu motoare precum Unity.

Reacții

 • Discuțiile se concentrează pe performanța motorului de joc Godot, pe limbajele de scripting (GDScript și C#) și îl compară cu alte motoare de joc precum Unity, Unreal și Lumberyard.
 • Există o critică și un sprijin activ, care oferă o perspectivă asupra limitărilor lui Godot și a potențialului de îmbunătățire.
 • Unii participanți au propus motoare de joc alternative și domenii în care Godot ar putea fi îmbunătățit.

WiFi-ul dvs. vă poate vedea

 • Cercetătorii au avansat o tehnologie care utilizează semnale WiFi pentru imagistica și monitorizarea activității umane în interior, progresele recente permițând obținerea de imagini 2D și 3D detaliate.
 • Această tehnologie este foarte îngrijorătoare din cauza potențialelor încălcări ale vieții private și a posibilelor utilizări abuzive de către autorități sau agenții de informații.
 • Pe măsură ce tehnologia progresează și devine mai răspândită, ar putea permite supravegherea extinsă a persoanelor fără ca acestea să fie conștiente sau să își dea acordul.

Reacții

 • Discuția pune accentul pe utilizarea semnalelor WiFi în scopul supravegherii fără permisiune și fără să se cunoască, ceea ce ridică preocupări semnificative în ceea ce privește dreptul la viață privată, legalitatea și posibila utilizare abuzivă.
 • Participanții subliniază importanța vieții private și nevoia de protecție împotriva monitorizării neautorizate a guvernului.
 • În discuție sunt prezentate progrese, inclusiv monitorizarea prin perete, precum și metode de combatere a semnalelor WiFi nedorite.

Probleme cu sistemele de facturare artizanale

 • Articolul evidențiază patru probleme cheie legate de sistemele de facturare neobancare B2B de casă: cerințe pentru modificări frecvente ale prețurilor, probleme de scalabilitate, probleme legate de păstrarea planurilor actuale și necesitatea unei echipe de facturare dedicate.
 • Autorul recomandă să nu se creeze un sistem intern de facturare și subliniază că trebuie să se ia în considerare soluțiile prefabricate încă de la începutul dezvoltării.
 • Ca exemplu, este prezentat cazul Algolia, care s-a luptat cu facturarea internă, iar articolul se încheie subliniind importanța unei alegeri timpurii în ceea ce privește implementarea sistemului de facturare pentru a evita problemele de complexitate și compatibilitate.

Reacții

 • Articolul abordează dilema alegerii între sisteme de facturare interne personalizate sau soluții gata făcute, discutând despre dificultățile potențiale cu opțiunile terților care susțin cerințe complexe și procese de migrare.
 • Acesta subliniază importanța efectuării de analize de adecvare pentru alegerea de software și menționează o tendință prin care companiile trec de la sisteme personalizate la sisteme ERP (Enterprise Resource Planning) comerciale din cauza limitelor.
 • Se pune accentul pe înțelegerea complexității software-ului de contabilitate financiară, pe riscurile de blocare a furnizorului și pe complexitatea construirii unui sistem de facturare rezistent - toate acestea punând în evidență necesitatea unei cunoașteri cuprinzătoare a procedurilor de facturare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.

În general, shell-urile Unix nu mai sunt mecanisme viabile de control al accesului.

 • Shell-urile Unix își pierd din eficiență ca mecanisme de control al accesului în mediile Unix moderne din cauza faptului că multe servicii se concentrează exclusiv pe autentificarea prin autentificare Unix, fără a ține cont de shell-ul de autentificare.
 • Adesea, serviciile de autentificare nu reușesc să recunoască shell-ul de autentificare, ceea ce creează probleme în ceea ce privește restricționarea accesului anumitor autentificări la anumite servicii.
 • Printre soluțiile viabile se numără criptarea parolei de acces sau excluderea completă a accesului din sursele de date de autentificare.

Reacții

 • Discuțiile se concentrează în principal pe shell-urile Unix, mecanica controlului accesului, gestionarea parolelor, scalabilitatea și dezautorizarea în sistemele Unix.
 • Utilizatorii pun sub semnul întrebării eficacitatea shell-urilor în ceea ce privește autentificarea și controlul accesului, propun alte metode de gestionare a parolelor și de abordare a scalabilității, și discută complexitatea de neautorizare a utilizatorilor în sistemele Unix.
 • Textul pune în lumină limitările și vulnerabilitățile diferitelor componente Unix și propune soluții probabile la aceste provocări, oferind o imagine de ansamblu a complexității și considerentelor legate de utilizarea sistemelor Unix/Linux.