Hop til hovedindhold

2023-09-02

Wavacity - en FOSS-portering af Audacity til nettet

  • Wavacity er en gratis open source online lydeditor, der ligner Audacity, og som kan bruges direkte i webbrowsere.
  • På trods af lighederne er Wavacity hverken forbundet med eller støttet af Audacity.
  • Den frigivne Wavacity-kode omfatter forskellige funktioner og scripts, der er vigtige for editorens funktion og brugergrænseflade.

Reaktioner

  • Wavacity, en webbaseret version af lydredigeringssoftwaren Audacity, får ros for sin høje ydeevne og kompakte filstørrelse, der udnytter WebAssembly til at fungere i en browser.
  • Appens funktionalitet giver anledning til diskussioner om den potentielle fremtid for virtuelle maskiner på tværs af platforme og fremkalder debatter om fordelene og ulemperne ved at køre applikationer i en browser.
  • Man taler om mulighederne for, at applikationer som Blender kan fungere som webbaserede applikationer, og man skelner mellem web- og native mobilapps.

Doug Lenat er død

  • Indlægget er en hyldest til Doug Lenat, en berømt AI-forsker, der er kendt for sit banebrydende arbejde med Cyc, et projekt, der er designet til at kode viden om sund fornuft, så maskiner kan forstå den.
  • Selvom Cyc ikke er kommercielt rentabel, fremhæver Gary Marcus den som et revolutionerende eksperiment, der er afgørende for udviklingen af kunstig intelligens.
  • Marcus fokuserer på betydningen af at forstå Cics mål for spirende AI-forskere og promoverer Lenats sidste artikel, som han har skrevet sammen med, og som diskuterer, hvad man kan tage med sig fra Cyc og mulighederne for at fusionere symbolske AI-metoder med moderne Large Language Models.

Reaktioner

  • Doug Lenat, en pioner inden for kunstig intelligens (AI) og grundlægger af Cycorp (en virksomhed med fokus på generel AI), er gået bort, men har efterladt sig en arv af dedikation til sin vision.
  • Debatten om sammensmeltningen af neural og symbolsk AI fortsætter med argumenter om relevansen af ældre mekanismer som Cyc's tilgang og præferencen for kombinerede AI-teknikker.
  • Leela Core AI-motoren er anerkendt for sin hastighed og gennemsigtighed i modsætning til konventionelle neurale netværk, hvilket indikerer potentialet for at teste og undervise neurale netværksmodeller ved hjælp af forskellige tilgange.

X/Twitter har opdateret sine servicevilkår for at kunne bruge opslag til AI-træning

  • Twitter har ændret sine servicevilkår, så virksomheden kan bruge brugernes indlæg til AI-træning.
  • Denne justering kan føre til bekymringer om privatlivets fred og potentielt en mere personlig, men begrænsende internetoplevelse.
  • Denne opdatering ser ud til at være i modstrid med tidligere kommentarer fra Elon Musk, som advarede tredjepartsfirmaer om at bruge Twitter-data til AI-systemer.

Reaktioner

  • Twitter reviderede sine servicevilkår for at tillade brugen af brugerdata til træning af kunstig intelligens-modeller (AI), hvilket skabte bekymring blandt brugerne over databeskyttelse og kvaliteten af den information, der er tilgængelig på Twitter til AI-træning.
  • Samtalen, der strækker sig fra Elon Musks engagement i Twitter til bredere emner som kapitalisme og open source-alternativer, lægger også vægt på sondringen mellem data og information og opfordrer brugerne til at være opmærksomme på brugen af deres data.
  • Efter meddelelsen om, at Twitter giver AI-forskere adgang til hele sit arkiv, er der opstået diskussioner om øget gennemsigtighed i servicevilkår, lovgivning og alternativer til de nuværende sociale platforme.

Hvem ansætter? (September 2023)

  • Opslaget opfordrer virksomheder til at indrykke jobannoncer, herunder oplysninger om beliggenhed og muligheden for fjernarbejde eller visumsponsorering.
  • Den indeholder også ressourcer og links, som jobsøgende kan bruge til at finde mere information.
  • Læsere advares mod at klage over jobopslag og kan henvise til relaterede tråde for mere kontekst.

Reaktioner

  • Opslaget indeholder en omfattende liste over ledige stillinger på tværs af flere virksomheder i forskellige sektorer, herunder roller som softwareingeniører, dataforskere og tekniske ledere.
  • Stillingerne involverer arbejde relateret til bl.a. AI, maskinlæring og softwareudvikling, og nogle virksomheder tilbyder fjernarbejde, visumsponsorering og konkurrencedygtige lønpakker.
  • Startups, der for nylig har rejst kapital, rekrutterer aktivt efter roller som cloud-ingeniører og privacy-fokuserede ingeniører, hvilket viser, at der er mange muligheder inden for softwareudvikling.

Farvel EC2-Classic, det har været skønt

  • Den 15. august 2023 afviklede Amazon Web Services (AWS) helt EC2-Classic, den oprindelige variant af deres cloud computing-tjeneste EC2, som havde været i drift i næsten 17 år.
  • EC2-Classic administrerede infrastrukturen på en enkel måde, hvilket gjorde det lettere at designe og bygge applikationer, og med tiden udviklede den sig med nye funktioner som Elastic IPs, Auto Scaling, Load Balancing og VPC, hvilket førte til designet af individuelt administrerede cloud-segmenter.
  • Udfasningen af EC2-Classic er et vigtigt skridt i udviklingen af cloud computing, men AWS fortsætter med at udvikle og bygge tilpasningsdygtige systemer til kundernes brug.

Reaktioner

  • Artiklen fokuserer på pensioneringen af Amazon Web Services (AWS) EC2-Classic og dens overgang til Virtual Private Cloud (VPC), hvor brugerne udtrykker bekymring over den øgede kompleksitet i den nye platform.
  • Lukningen af AWS OpsWorks bliver diskuteret sammen med dens potentielle indvirkning på markedsdynamikken, mens brugerne udtrykker kritik af Googles indtægtsorienterede fokus og faldende kvalitet i søgeresultaterne.
  • Teksten fremhæver konsekvenserne af Google Readers lukning for blogging-økosystemet og utilfredsheden med Googles tilgang til Google+, hvilket understreger de bredere udfordringer ved at migrere fra ældre til nyere cloud-tilbud.

Lidl produkttilbagekaldelse [pdf]

  • ""

Reaktioner

  • Det centrale tema i Hacker News-diskussionen drejer sig om kompromitterede eller udløbne QR-koder på detailprodukter, især snacks og produkter til børn, hvilket bringer IT- og sikkerhedsteams ind i billedet.
  • Den beskriver en sag, hvor Lidl GB tilbagekaldte produkter af mærket Paw Patrol på grund af en kompromitteret leverandør-URL, hvilket udløste debatter om affald fra sådanne tilbagekaldelser og spørgsmålet om engangsplastik.
  • Indlægget navigerer også gennem emner som præsentationen af ordensmagten i børnetegnefilm og deres respektive markedsføringsstrategi, hvilket viser diskussionens mangfoldighed.

Wikipedia-søgning efter vibrationer gennem millioner af sider offline

  • Teksten introducerer en browserbaseret søgemaskine designet til Wikipedia, der gør det muligt for brugerne at finde relevante resultater offline og forbedre søgeoplevelsen gennem sætningstransformatorer, produktkvantisering og transformers.js.
  • Med facetteret søgning giver motoren brugerne mulighed for at søge inden for bestemte underkategorier. Den har en kompakt database, der kan understøtte millioner af indlejringer, og søgeresultaterne opdateres løbende.
  • Den skitserede proces omfatter indlejring af hele Wikipedia, komprimering af disse indlejringer og derefter brug af ONNX-modeller (Open Neural Network Exchange) og Arrow-formatet til effektiv datalagring.

Reaktioner

  • Indlægget handler om en webbaseret Wikipedia-søgemaskine, der bruger sætningsindlejringer til at give resultater, selvom brugerne sætter spørgsmålstegn ved resultaternes nøjagtighed.
  • Der er forslag til forbedringer, som f.eks. kun at bruge definerende sætninger og indarbejde flere datasæt.
  • Udvikleren anerkender disse problemer og viser interesse for at forbedre databasen, og nogle brugere deler også erfaringer med lignende AI-søgetjenester og foreslår mulige samarbejder.

Et dybt dyk ned i Single Pair Ethernet

  • Forfatteren diskuterer udforskningen af Single Pair Ethernet (SPE) og Power over Data Lines (PoDL) til høje datahastigheder, strømforsyning og forenklet ledningsføring.
  • Oprettelse og test af sensornoder til måling af bølgeadfærd er også en vigtig del af projektet.
  • Flere faser som vandtæt kabinet og PCB-design, firmwareudvikling ved hjælp af forskellige sensorer og biblioteker og overvindelse af opståede udfordringer var en del af processen.

Reaktioner

  • Artiklen fremhæver effektiviteten af Single Pair Ethernet (SPE) i forskellige applikationer, såsom strøm- og dataoverførsel i autonome køretøjer og undervandssensorer.
  • Power over Data Line (PoDL) ved 1 Gb effektivitet er mere fremtrædende end 100 Mb, og det omfatter Forward Error Correction (FEC) i 1 Gb-protokollen.
  • SPE giver ikke kun fordele for hjemmebrugere og IoT-applikationer, men kan også anvendes i forbrugerenheder på grund af dens evne til at overvinde gigabit Ethernet-afstandsbegrænsninger.

Politiet beslaglagde uskyldige menneskers ejendom og beholdt den i årevis. Hvad vil SCOTUS gøre?

  • Højesteret forbereder sig på at gennemgå en sag om konfiskation af civile aktiver, en metode, der gør det muligt for politiet at konfiskere folks aktiver uden at bevise deres skyld.
  • Denne praksis er under kritik for sin tilsidesættelse af retssikkerheden og den økonomiske belastning, den påfører uskyldige ejendomsejere, som kan have svært ved at få deres aktiver tilbage.
  • Det hævdes desuden, at de retshåndhævende myndigheder ofte udnytter denne praksis til at opnå økonomisk gevinst, mens regeringen nægter at stå til ansvar og tilsidesætter retfærdig rettergang, hvilket ofte rammer enkeltpersoner uforholdsmæssigt hårdt.

Reaktioner

  • Det fremhævede emne i diskussionen er konfiskation af civile aktiver i USA, hvilket understreger en bemærkelsesværdig mangel på data og et krav om reform.
  • Deltagerne udforsker brede debatter fra politikorruption og intern magtdynamik til potentielle løsninger, med divergerende synspunkter på nødvendigheden af civil konfiskation og stemmeretsbegrænsninger.
  • Samtalen bevæger sig også ind på juridiske, økonomiske og samfundsmæssige temaer; desuden udtrykker de skepsis over for de præsenterede fortællinger i artiklen og potentielle løsninger på den negative opfattelse af konfiskation af civile aktiver.

ARM fravrister assembly language-guruens domæner med henvisning til varemærkeproblemer

  • Maria Markstedter, en anerkendt ekspert i assemblersprog og sikkerhedsforsker, har fået et påbud fra Arms advokater om at ophøre med at bruge deres varemærke i sit domænenavn, arm-assembly.com.
  • På trods af hendes bidrag til Arm gennem sit omfattende forfatterskab, herunder en bog om Arms instruction set architecture (ISA), blev hendes hjemmesider taget ned, efter at hendes hostingudbyder modtog et lignende cease and desist-brev.
  • Midt i kritikken af Arms handlinger har Markstedter foreslået, at Arm donerer sin bog til universiteter og enkeltpersoner, der ikke har råd til den, selvom der indtil videre ikke har været nogen reaktion på dette forslag.

Reaktioner

  • ARM, en førende leverandør af halvlederteknologi, har indledt en retssag mod en kendt udvikler på grund af krænkelse af varemærker i forbindelse med domænenavne.
  • Dette træk fra ARM har udløst en debat i teknologisamfundet, hvor nogle kritiserer deres tilgang, mens andre hævder, at de beskytter deres intellektuelle ejendom.
  • Der er en bredere diskussion om brugen af automatiserede systemer til håndhævelse af varemærker, hvor spørgsmål om mulige negative konsekvenser skaber yderligere kontroverser.