Hop til hovedindhold

2023-09-23

Valve er en vidunderlig upstream-bidragsyder til Linux og open source-fællesskabet.

 • Valve bidrager betydeligt til Linux- og open source-fællesskabet via deres arbejde med Steam Deck og SteamOS og samarbejder med open source-konsulentfirmaet Igalia om forskellige forbedringer i Linux-økosystemet.
 • De har bidraget til Mesa OpenGL- og Vulkan-drivere, kernel-grafikdriverkomponenter og har været involveret i at udvide understøttelsen af store og små bogstaver i filsystemer, udviklingen af Gamescope Wayland compositor.
 • Deres støtte strækker sig til uforanderlige softwareopdateringer og Flatpak. Denne størrelsesorden af bidrag har haft en positiv indflydelse på Linux-desktop-økosystemet ud over blot gaming-sektoren.

Reaktioner

 • Valve, skaberen af Steam-platformen, er blevet rost for sine bidrag til open source-fællesskabet og sine bestræbelser på at forbedre spiloplevelsen, på trods af den indledende kritik.
 • Der er mange forskellige meninger om Steams refusionspolitik og dens rolle i spil med rigtige penge, samt bekymringer om platformens kompatibilitet med ældre spil.
 • Den nylige lancering af Steam Deck har øget tilgængeligheden af spil på Linux, men det forventes, at Mac-brugere måske ikke får de samme fordele på grund af begrænsninger i macOS-økosystemet.

Paisa - Open source personlig økonomistyring

 • Udvikleren har brugt almindelig tekst til bogføring og har designet et rapporteringssystem ved navn Paisa til offentlig brug.
 • Udvikleren er på udkig efter feedback om, hvad folk typisk ønsker at vide om deres personlige økonomi.
 • Der er en opfordring til ikke at redigere demodata, og til at downloade og køre dem lokalt, hvor det er nødvendigt.

Reaktioner

 • Diskussionen fokuserer på værktøjer og metoder til styring af privatøkonomi, herunder integrationen med Plaid til automatiseret dataimport, men med bekymringer om datasikkerhed og et krav om standardiserede API'er fra finansielle institutioner.
 • Samtalen udforsker også andre emner som skattemodeller, alternativ software, udfordringer med kategorisering af transaktioner og brugernes ros til et projekt kaldet Paisa, sammen med debatter om tilgængeligheden af Linux-versioner.
 • Den understreger udfordringerne og de potentielle løsninger til effektiv styring af privatøkonomien og fremhæver vigtigheden af at forstå bogføringsreglerne og vanskelighederne ved at bruge åbne bank-API'er.

0-dage udnyttet af kommerciel overvågningsleverandør i Egypten

 • Googles Threat Analysis Group og The Citizen Lab har opdaget en 0-dages exploit-kæde til iPhones, udviklet af overvågningsleverandøren Intellexa, som bruges til at installere spywaren 'Predator' via et man-in-the-middle (MITM)-angreb.
 • Apple har rettet op på dette problem ved at lappe sårbarhederne i iOS 16.7 og iOS 17.0.1, hvilket understreger de risici, som kommercielle overvågningsleverandører udgør.
 • Google foreslår brugerne at aktivere "HTTPS-First Mode" som en beskyttelsesforanstaltning mod MITM-angreb, hvilket understreger Googles igangværende indsats mod disse trusler i spyware-industrien.

Reaktioner

 • Artiklen diskuterer brede cybersikkerhedsemner, herunder en egyptisk overvågningsleverandørs udnyttelse af softwaresvagheder, vanskelighederne ved at afhjælpe sårbarheder og behovet for dygtige sikkerhedsfolk.
 • Den dykker ned i effekten af sikkerhedscertifikater og VPN'ers rolle i forhold til at beskytte sig mod statslig overvågning.
 • Den nævner også korruptionsanklager og virkningen af disse sårbarheder på en præsidentkandidats telefon, hvilket indikerer de vidtrækkende konsekvenser af cybersikkerhedsproblemer.

GitHub Actions kunne være så meget bedre

 • Forfatteren udtrykker bekymring over GitHub Actions og fremhæver problemer med debugging, mulige sikkerhedshuller og behovet for forbedring af validering af arbejdsgange.
 • De foreslår flere forbedringer, herunder interaktiv debugging, strengere workflow-validering og bedre specifikation af typer, sammen med en opfordring til flere officielle GitHub-vedligeholdte handlinger.
 • Forfatteren kritiserer også GitHubs manglende fokus på fællesskabet og udtrykker bekymring for potentielle sikkerhedshuller i GitHub Actions økosystem.

Reaktioner

 • Diskursen drejer sig om brugernes frustrationer og kritik af GitHub Actions, et værktøj, der bruges til Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) workflows.
 • Brugerne udtrykker vanskeligheder med fejlfinding, begrænset funktionalitet og integrationsproblemer. Nogle foreslår at bruge alternative værktøjer og workarounds for at løse disse problemer.
 • Fællesskabet fremhæver behovet for forbedringer i CI-platforme, bedre understøttelse af HTML-rapporter og en præference for at køre workflows lokalt.

Måder at registrere ændringer i Postgres

 • Artiklen analyserer forskellige metoder til at spore ændringer i en Postgres-database: Listen/Notify, direkte tabelpolling, replikering og brug af en audit-tabel.
 • Hver tilgang undersøges for sine fordele og kompleksiteter for at give værdifuld indsigt.
 • Artiklen anbefaler replikering som den mest effektive teknik, og det anbefales at bruge en revisionstabel som et foretrukket alternativ.

Reaktioner

 • Diskussionen fokuserer på optimale metoder til overvågning og registrering af ændringer i en Postgres-database, med anbefalinger som at bruge triggere, historiktabeller og stole på databasens ur for præcision.
 • Udvidelser som "pgaudit" eller "temporal_tables", logisk replikering og triggerfunktioner er blevet foreslået, men der er stadig problemer med ydeevne og lagringskrav, hvilket understreger behovet for forbedrede og pålidelige metoder til sporing af ændringer i databasesystemer.
 • Værktøjer som Debezium anerkendes, når de adresserer begrænsningerne i brugen af LISTEN/NOTIFY-funktionen i PostgreSQL.

Fjernarbejde kan mere end halvere en kontoransats CO2-fodaftryk

 • Scientific Americans hjemmeside er midlertidigt utilgængelig på grund af unormal trafik.
 • Scientific American er et datterselskab af Springer Nature, en virksomhed, der er forbundet med mange videnskabelige publikationer.
 • Publikationen hævder, at den er redaktionelt uafhængig i sin rapportering af videnskabelige udviklinger.

Reaktioner

 • Dialogen drejer sig om fjernarbejdets indvirkning på CO2-udledning, samfundets trivsel, produktivitet og forholdet mellem chef og medarbejder.
 • Forskellige synspunkter fremhæves og understreger de miljømæssige fordele ved fjernarbejde og sammenstiller dem med potentielle udfordringer som social afsondrethed og nedsat produktivitet.
 • Behovet for statslig indgriben, skatteincitamenter og demokratisk instruktion på arbejdspladserne for at tackle disse resultater bemærkes også.

Java 21: Det pæne, det lidt kedelige og det betydningsfulde

 • Java 21 er blevet lanceret som "long term support"-versionen med forbedringer som pattern matching for switch statements, record patterns, sequenced collections og virtual threads.
 • Bemærkelsesværdige er de virtuelle tråde, som håndterer samtidige forespørgsler, og mønstermatchning, der gør det lettere at arbejde med forseglede hierarkier og poster.
 • Udgivelsen lover et betydeligt vedligeholdelsesløft med over 10.000 fejlrettelser, hvilket gør det til en fordelagtig opgradering.

Reaktioner

 • Teksten indeholder forskellige diskussioner om funktioner som virtuelle tråde i Java og mønstertilpasning i programmeringssprog.
 • Diskursen berører også emnet softwarepakke- og afhængighedsopgradering og beskriver fordelene, begrænsningerne og de særlige udfordringer, der er forbundet med disse funktionaliteter.
 • Men tekstresuméet mangler klarhed og sammenhæng for at give en direkte forståelse af de diskuterede emner.

Et åbent brev til vores fællesskab

 • Unity, spiludviklingsplatformen, har revideret sin nye Runtime Fee-politik efter modreaktioner fra fællesskabet; virksomheden har udsendt et åbent brev med en undskyldning.
 • Væsentlige ændringer omfatter et øget indtægtsloft fra 100.000 dollars til 200.000 dollars for Unity Personal-planen, gebyrfritagelse for spil, der tjener mindre end 1 million dollars, og en politik, der kun gælder for Unity Pro- og Enterprise-brugere fra og med 2024 LTS-versionen.
 • Unity tilbyder betalingsmuligheder med en fast indtægtsandel på 2,5% eller et nyt spillerbaseret beregnet beløb, der faktureres det mindste tal. Unity inviterer skabere til at stille spørgsmål og bekymringer via en live chat-session.

Reaktioner

 • Unity, en udbredt spiludviklingsplatform, er blevet kritiseret for nylige ændringer i sin prispolitik, hvilket har ført til en debat blandt brugerne.
 • Brugerne kræver ikke kun forsikringer for at forhindre lignende beslutninger i fremtiden, men de er også usikre på Unitys evne til at komme tilbage fra denne kontrovers.
 • Der er bekymring for, at Unity vil fortsætte med at foretage sådanne ændringer uden at stå til ansvar, hvilket vil udløse en samtale om betydningen af kundernes tillid og potentialet for at skade virksomhedens omdømme.

Signal: Pqxdh-nøgleaftaleprotokollen

 • Dokumentet beskriver PQXDH, en nøgleaftaleprotokol til offentlig nøgleautentificering, der giver post-quantum forward secrecy, deniability og er designet til asynkrone indstillinger.
 • Den beskriver protokollens faser, de involverede parters roller og inkorporerer både elliptiske kurver og post-kvantum-nøgler med fokus på post-kvantum-benægtelig gensidig autentificering.
 • Den skitserer også sikkerhedsimplikationer og adresserer trusler som kommunikationssvigt og identitetsmisbindingsangreb, mens den lægger vægt på stærk tilfældighed og vigtigheden af bidragende egenskaber under valg af mekanisme til indkapsling af postkvantenøgler.

Reaktioner

 • Den nyligt frigivne Pqxdh Key Agreement Protocol fra Signal er et centralt diskussionsemne, hvor brugerne diskuterer dens privatlivsfunktioner og potentielle sikkerhedssårbarheder.
 • Nogle brugere anbefaler alternative apps til sikre beskeder, hvilket tyder på en blandet opfattelse af Signals seneste protokol.
 • Signal kritiseres bl.a. for at være afhængig af en centraliseret server og for sine markedsføringsstrategier, men hovedfokus er stadig på Signal og dets modparters sikkerheds- og privatlivsfunktioner.

Jeg er all-in på SQLite på serversiden (2022)

 • Artiklen fremhæver fordelene ved at bruge SQLite som hoveddatabase til full-stack-applikationer på grund af dens enkelhed og forbedrede ydeevne.
 • Litestream, et open source-værktøj, introduceres, som styrker SQLites modstandsdygtighed og samtidighed.
 • Den kommende opdatering af Litestream vil muliggøre live-replikering af SQLite-databaser og tilbyde en globalt skalerbar databaseløsning, især til læseintensive applikationer.

Reaktioner

 • Artiklen handler om at bruge SQLite på serversiden i webapplikationer og diskuterer dens styrker og svagheder samt de forskellige reaktioner på brugen af den i produktionsmiljøer.
 • Diskussionen udforsker fordele og ulemper ved at køre applikationslogik i en database ved hjælp af værktøjer som triggere og lagrede procedurer, og den giver en sammenlignende analyse mellem SQLite og PostgreSQL som applikationsbackends.
 • SQLites begrænsninger i større, distribuerede systemer diskuteres, såvel som metoder til replikering og synkronisering, latenstiden for datatransport i computernetværk og ydelsesvariationen mellem forskellige databasesystemer.

Den romerske republik, del IV: Senatet

 • Artiklen er en del af en serie om den romerske republik og dykker ned i det romerske senats indflydelse og rolle.
 • Selvom senatet formelt set ikke havde juridiske beføjelser, udøvede det kontrol over statens finanser, religionsrelaterede beslutninger og udenrigspolitik via sin auctoritas (latin for autoritet) og politiske normer.
 • Artiklen undersøger også vanskelighederne ved at integrere en lignende rådgivende organisation i den moderne amerikanske politiske ramme.

Reaktioner

 • Artiklen dykker ned i den romerske republik med fokus på senatet og sætter gang i en samtale om samfundets forfald, historiske personer og sammenhænge mellem Romerriget og aktuelle emner.
 • Deltagerne fremhævede Roms vedvarende indflydelse, dets indvirkning på forskellige aspekter af livet og den allestedsnærværende karakter af tanker relateret til Romerriget i dag.
 • Der nævnes virale internethistorier og potentialet for en filmatisering af emnet, selvom der også er en ikke-relateret henvisning til YC (Y Combinator) Winter 2024-ansøgninger.

Lær klaver uden noder

 • En person har skabt en app, der visualiserer noder på en måde, der ligner YouTube-tutorials, med en funktion, der giver brugerne mulighed for at importere deres egne filer.
 • Appen introducerede en abonnementsmodel for adgang til klassisk musik, men det har vist sig ikke at være rentabelt.
 • Skaberen søger i øjeblikket feedback og forslag til forbedringer.

Reaktioner

 • Dialogen drejer sig om forskellige elementer i noder og fremhæver udfordringer ved at læse dem, fordele og begrænsninger ved klassisk notation og potentialet i alternative notationssystemer eller digitale apps til at lære og spille musik.
 • Nodernes betydning for musikundervisning og -udøvelse understreges, samtidig med at visse musikindlæringsapps kritiseres og foreslås forbedret.
 • Der er også fokus på aspekter som pris, brugergrænseflade og funktioner i specifikke apps, og der sammenlignes med eksisterende apps på markedet.

Principper for opbygning og skalering af feature flag-systemer

 • Dokumentet skitserer principper for konstruktion og skalering af feature flag-systemer, en softwareudviklingsteknik, der muliggør runtime-kontrol af specifikke features uden implementering af kode.
 • De skitserede principper sikrer stabilitet, skalerbarhed og sikkerhed og omfatter strategier som ikke at eksponere personligt identificerbare oplysninger (PII), evaluere flag tæt på brugerne, begrænse nyttelastens størrelse og prioritere en ensartet brugeroplevelse.
 • Disse principper er baseret på erfaringerne fra opbygningen og skaleringen af Unleash feature management-løsningen, og de deles for at guide arkitekter og ingeniører i opbygningen af store feature flag-systemer.

Reaktioner

 • Artiklens hovedfokus er de koncepter og vanskeligheder, der er forbundet med at etablere og skalere feature flag-systemer til runtime-konfiguration i softwareudvikling.
 • Forfatteren anbefaler en Open Telemetry-klient-SDK-tilgang til effektiv håndtering af funktionsflag og diskuterer fordele, kompromiser og bedste praksis sammen med brugen af kanarietest.
 • Der er forskellige forslag til at skelne mellem feature flags og app-konfigurationer, og diskussionen afspejler forskellige meninger om deres funktion og anvendelse i softwareudvikling.

Rapidpages - OSS-alternativ til vercels v0

 • Taleren introducerer Rapidpages, et nyt online IDE (Integrated Development Environment), der er optimeret til front-end-udviklere.
 • Dette projekt kræver en OpenAI-nøgle og en GitHub OAauth-app for at fungere, hvilket giver fleksibilitet, da det er tilgængeligt på både self-hosting og cloud-platformen på www.rapidpages.io.
 • Rapidpages har vakt interesse hos teknologivirksomheder som Vercel og opfordrer brugerne til at give feedback og støtte projektet ved at sætte det på GitHub.

Reaktioner

 • RapidPages, en open source-konkurrent til Vercels v0, stræber efter at begrænse afhængigheden af traditionelle CMS-platforme ved at tilbyde stilladser, hurtig udvikling og kontekstgivende prompts via klikbare sideelementer.
 • Mens RapidPages ifølge nogle kan forstyrre CMS-markedet, hævder andre, at CMS-software stadig har betydning, hvilket afslører et kontroversielt synspunkt om RapidPages.
 • På trods af mindre problemer, såsom login-problemer og fejlbehæftede prompter, som udvikleren er ved at løse, har RapidPages primært fået positive anmeldelser og forslag til forbedringer.

Croc: Send nemt og sikkert ting fra en computer til en anden

 • "croc" er et filoverførselsværktøj, der bruger et relæsystem og end-to-end-kryptering til sikker fil- og mappeoverførsel mellem computere.
 • Værktøjet har kompatibilitet på tværs af platforme og understøtter genoptagelse af afbrudte overførsler og flere filoverførsler. Det fungerer med platforme som macOS, Windows, Unix og Android.
 • Værktøjet kan bl.a. sende tekst, bruge en proxy, ændre krypteringskurver og hash-algoritmer og selv hoste relæet. Projektet er open source og bakkes op af Github-sponsorer.

Reaktioner

 • Artiklen dykker ned i forskellige filoverførselsværktøjer, nemlig Croc og Magic Wormhole, og beskriver deres funktioner, mangler og brugeroplevelser.
 • Den understreger vigtigheden af sikkerhedsrevisioner og fund af sårbarheder og kaster lys over problemer med offentlige relæservere, deres vedligeholdelsesomkostninger og alternative muligheder.
 • Brugerdiskussioner fokuserer på forskellige filoverførselsmetoder, herunder P2P, relay-servere, FTP, Dropbox og mobilklienter, sammen med deres bekvemmelighed og sikkerhedsaspekter.

CFPB indleder regeludarbejdelse for at fjerne lægeregninger fra kreditrapporter

 • Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) har indledt en regelproces med fokus på at fjerne lægeregninger fra kreditrapporter for at hjælpe familier med at komme sig efter medicinske kriser, forhindre inkassatorer i at gennemtvinge betaling for muligvis ikke-betalte regninger og øge nøjagtigheden af kreditvurderingsdata.
 • Ifølge CFPB's undersøgelse har medicinske faktureringsdata lavere forudsigelighed med hensyn til tilbagebetaling i forhold til konventionelle kreditforpligtelser og er ofte fyldt med fejl. De foreslåede regler vil forbyde virksomheder at inkludere medicinsk gæld i kreditrapporter og kreditorer at bruge disse oplysninger til deres forsikringsbeslutninger.
 • Desuden vil CFPB forhindre inkassatorer i at udnytte kreditrapporteringssystemet til at presse forbrugerne til at betale tvivlsom gæld. Bureauet vurderer også flere andre forslag relateret til datamæglere og fortsætter med at kommunikere med offentligheden om dyre specialiserede finansielle produkter, der er knyttet til medicinsk faktureringspraksis.

Reaktioner

 • Diskussionen drejer sig om forskellige emner vedrørende Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), medicinsk gæld, behovet for en sundhedsreform og deres effekt på kreditrapporter.
 • Den fremhæver blandede synspunkter om CFPB's finansiering og struktur, bekymringer om medicinsk faktureringspraksis, manglende gennemsigtighed i prissætningen af sundhedsydelser og fordele og ulemper ved universelle sundhedsydelser.
 • Samtalen fortsætter med at understrege indvirkningen af medicinsk gæld på kreditværdigheden, den amerikanske forsikringsindustris ineffektivitet og diskussioner om at bruge omkostninger som en afskrækkende faktor i sundhedsvæsenet, hvilket understøtter behovet for forbedret regulering, overkommelige sundhedsydelser og omfattende reformer.

JPL Open Source Rover-projekt

 • JPL Open Source Rover, en mindre kopi af Mars-rovere, kan konstrueres ved hjælp af let tilgængelige komponenter og fungerer som en læringsoplevelse for folk, der er interesseret i robotteknologi og maskinteknik.
 • Den bruger Rocker-Bogie-affjedringssystemet og 6-hjulet Ackerman-styring til at manøvrere over stenet terræn, og den drives af en Raspberry Pi, som gør det muligt at tilpasse og opgradere den.
 • Projektet indeholder en køreplan og ressourcer til at bygge roveren, hvilket fremmer praktisk læring og udvikling af tekniske færdigheder.

Reaktioner

 • JPL Open Source Rover Project er en mission, der går ud på at konstruere en fjernstyret vogn, som kan bruges til at køre med tunge laster, og som er målrettet personer uden en baggrund inden for teknik eller robotteknologi.
 • Brugere på Hacker News søger råd om forskellige komponenter i projektet som valg af motor, drivlinjekonfigurationer og styringsmekanismer.
 • Licensen til projektet vækker debat, selv når projektteamet kommer med afklaringer, og der er stigende interesse for at tilpasse roveren til forskellige formål på grund af fremskridt inden for hastighed og omkostningseffektivitet.

Amazon Prime Video-indhold begynder at indeholde reklamer næste år

 • Amazon planlægger at inkorporere reklamer i sin Prime Video-streamingtjeneste i 2024 med henblik på at generere indtægter til sine tv-serier og film.
 • Kunder i Storbritannien, USA, Tyskland og Canada vil begynde at se disse reklamer i begyndelsen af næste år, men de kan vælge et "reklamefrit" abonnement mod et ekstra gebyr, hvilket afspejler tiltag fra konkurrenterne Disney+ og Netflix.
 • Selvom der er bekymringer, forsikrer Amazon, at annoncefrekvensen vil være mindre sammenlignet med lineært tv og andre streamingplatforme; analytikere mener, at Amazons bekvemmelighedsfaktorer og bundtede tjenester kan opveje potentielle abonnementstab.

Reaktioner

 • Amazon Prime Video overvejer at integrere reklamer i sin streamingtjeneste, og det har skabt uro blandt abonnenterne, hvoraf mange truer med at opsige deres abonnementer.
 • Brugere gav udtryk for deres frustration over det stigende antal reklamer på streamingplatforme og argumenterede for, at det kunne føre til piratkopiering. Nogle foreslog endda alternative måder at forbruge reklamefrit indhold på.
 • Diskussionen bredte sig til at berøre emner som minimal branding og velstandens indflydelse på virksomheder som Amazon, hvilket understregede den generelle skuffelse og bekymring over den potentielle erosion af streamingkvalitet til fordel for økonomisk gevinst.

Apple tog røven på os med retten til reparation (igen)

 • Apple modsætter sig angiveligt right-to-repair-bevægelsen for at monopolisere reparationer ved hjælp af metoder som logo-indgravering og låsning af køretøjets identifikationsnummer (VIN). Kompleksiteten og de høje omkostninger ved deres reparationsprogram er blevet kritiseret.
 • Uafhængige virksomheder præsenterer mere overkommelige reparationsløsninger - et alternativ, som mange forbrugere foretrækker.
 • Der er ved at komme skub i lovgivningen om retten til at reparere, med resultater som vedtagelsen af relevante love i Californien, der taler for mere frihed inden for reparation og produktinteroperabilitet.

Reaktioner

 • Artiklen handler om retten til at reparere Apple-enheder og fremhæver Apples barrierer for, at enhederne kan repareres.
 • Diskussionerne i kommentarfeltet sætter fokus på debatter om brugervalg, enhedens servicevenlighed, regler for reservedele og de økonomiske konsekvenser af reparationer.
 • Den undersøger også andre relaterede emner som Digital Rights Management (DRM), Apples tyverisikring, parring af dele og effekter på miljømæssig bæredygtighed og statslig regulering.

TinyML og effektiv beregning af dyb læring

 • Kurset "TinyML and Efficient Deep Learning Computing" har til formål at undervise i effektive AI-computerteknikker, der muliggør robuste deep learning-applikationer selv på enheder med begrænsede ressourcer.
 • Kursusemnerne vil omfatte modelkomprimering, beskæring, kvantisering, søgning efter neural arkitektur og distribueret træning. Der vil blive givet praktisk erfaring med implementering af store sprogmodeller, suppleret med onlineforelæsninger og live streams.
 • Kurset, der ledes af professor Song Han og to undervisningsassistenter, opfordrer til interaktion i realtid og giver de studerende mulighed for at stille spørgsmål på Discord. Kurset er sat til at vende tilbage i efteråret 2023.

Reaktioner

 • Indlægget understreger vigtigheden af TinyML, nødvendigheden af effektiv deep learning computing og anbefaler TinyML Talks.
 • Den argumenterer for, at energieffektivitet i Machine Learning (ML)-infrastrukturer ikke bør hindre banebrydende forskning og teknologiudvikling. Den berører konsekvenserne af at forbyde "proof of work"-ordninger i kryptovalutaer.
 • Samarbejde med universiteter diskuteres, og potentialet for at bringe effektive ML-projekter til Afrika skitseres, hvilket giver indsigt i Googles "step by step distillation"-metode.