Hop til hovedindhold

2023-09-05

VSCodium - Open-source binære filer af VSCode

 • VSCodium er en gratis og open source-erstatning for Microsofts Visual Studio Code (VS Code), drevet af fællesskabet og tilbyder binære filer af VS Code uden den proprietære licens og telemetri/tracking.
 • Nem adgang til den MIT-licenserede VS-kode er gjort mere praktisk takket være VSCodium, med muligheder for at downloade direkte eller installere via pakkeadministratorer på tværs af flere platforme som Windows, Mac OS og Linux.
 • VSCodium giver også mulighed for at installere en Flatpak-app og detaljeret dokumentation til brugere, der skifter fra Visual Studio Code.

Reaktioner

 • Samtalen diskuterer forskellige emner, herunder softwaretillid, sårbarheder i open source-projekter og Microsofts praksis, foruden overvejelser om alternativ software.
 • Deltagerne lagde vægt på nøgleaspekter som verifikation, sikkerhed i forsyningskæden, databeskyttelse, digital rettighedsstyring (DRM), licensering og udvidelseskompatibilitet.
 • Diskussionen understreger spændingen mellem proprietær praksis og den open source-etos, der ses i applikationer som Visual Studio Code.

Skrivning af en C-kompiler i 500 linjer Python

 • Teksten diskuterer en C-compiler skrevet i 500 linjer Python rettet mod WebAssembly, som med succes kan kompilere og køre simple C-programmer på trods af nogle begrænsninger.
 • Det giver et indblik i de forskellige moduler og klasser, der bruges i denne compiler, mekanismerne til at kontrollere flow, og hvordan den håndterer globale erklæringer.
 • Compileren bruger WASM-instruktioner og struktureret kontrolflow til at håndtere løkker og betingelser effektivt.

Reaktioner

 • Artiklen dykker ned i kompleksiteten ved at skabe en C-compiler med Python og fremhæver de særlige egenskaber ved C-sproget, forståelsen af skalære datatyper og håndtering af sprog med infix-notation.
 • Den berører eliminering af behovet for mindre mainstream-platforme ved at målrette mod moderne arkitekturer, samtidig med at den diskuterer de negative og positive aspekter ved at udføre programmeringsrelaterede opgaver.
 • Fortællingen udforsker også fordelene ved universitetsuddannelse, skabelse af unikke programmeringssprog og domænespecifikke sprog, tilvejebringelse af ressourcer til udformning af dynamiske sprog og diskuterer den faktiske definition af en compiler.
 • Museum of Classic Chicago Television, en non-profit organisation, der bevarer historisk tv-indhold, kan lukke inden for 48 timer på grund af Sonys copyright-strejker.
 • Disse krav om ophavsret, der er indgivet af Sony for tv-shows fra 40 til 60 år siden, har bragt museets status på YouTube i fare, hvor det har kørt siden 2007.
 • Rick Klein, museets grundlægger, forsøger hurtigst muligt at løse problemerne med ophavsretten for at forhindre, at projektet stopper.

Reaktioner

 • Diskursen omfatter flere temaer såsom krænkelse af ophavsret, arkiveringsplatforme, ophavsretslovgivningens indvirkning på indholdsskabere, datahøst, automatiserede nedtagninger og platformenes autonomi til at administrere indhold.
 • Diskussionen undersøger sondringen mellem fakta og jura, domstolenes rolle i forhold til at overse visse love og politikernes forståelse af internetteknologier.
 • Den fremhæver debatten om virksomheders ret til at nægte at hoste indhold, brug af vandmærker, bevaring af forældede værker og den menneskelige involvering i copyright-takedown-processer.

Få et kabelmodem, gå i fængsel (1999)

 • Forfatteren fortæller om en personlig oplevelse, hvor han fejlagtigt blev anklaget for kabelsvindel af Comcast@home, hvilket førte til en stævning.
 • På trods af forhindringer med Comcast og retssystemet blev anklagerne afvist, hvorefter forfatteren foreslog forbedringer af Comcasts procedurer for at undgå lignende situationer.
 • Forfatteren efterlyser klarere roller for kundesupport og fik en undskyldning fra Comcast; forfatterens straffeattest blev efterfølgende slettet.

Reaktioner

 • Forummet er løst relateret til personlige anekdoter som bredbåndstekniker og berører emner som våbensikkerhed og lovgivning, våbenejerskab i forskellige lande, tyveri af kabler og krænkelse af ophavsrettigheder.
 • Diskussionerne strækker sig til erfaringer med tjenesteudbydere, teorien om et frit marked og de udgifter, der er forbundet med at forsvare sig mod forbrydelser.
 • Deltagerne præsenterer forskellige meninger om disse emner og understreger kompleksiteten og de forskellige perspektiver, der er forbundet med disse emner.

Tidevandsenergi er ikke vedvarende

 • Listen omfatter adskillige videnskabelige artikler, der diskuterer forskellige emner, herunder teorier om lav- og højtemperatursuperledning, superfluider og elektrontunnelering.
 • Betydningen og begrænsningerne af LK-99, forklaringen bag Brownsk bevægelse og de processer, der driver Crookes radiometre, undersøges også.
 • Listen udfordrer misforståelser inden for termodynamik, udforsker muligheden for, at Jordens magnetfelt er en superleder, diskuterer, hvorfor tidevandsenergi ikke er vedvarende, og præsenterer måder at forstå relativitetsteori og udlede E=mc2 på.

Reaktioner

 • Diskussionen udforsker tidevandsenergiens vedvarende natur, den eksponentielle vækst i energiforbruget og gennemførligheden af fremtidige energiprojekter, såsom en Dyson-sfære eller -sværm.
 • Nøgleemner omfatter forhindringer for bæredygtighed, befolkningstilvækst, fertilitetsrater, strategier til at imødekomme fremtidige energibehov og energiforbrugets indvirkning på miljømæssig stabilitet og økonomisk udvikling.
 • Andre områder, der dækkes, er den vedvarende ulighed, effekterne af energiudvinding på jordens rotation og klima, vindmønstres indflydelse på energiproduktion og dynamikken i ejendoms- og olieproduktionsindustrierne.

Portal 64 - En demake af Portal til Nintendo 64

 • GitHub repository "portal64", oprettet af lambertjamesd, er en demake af spillet "Portal" skræddersyet til Nintendo 64-konsollen, med kode, aktiver og relateret dokumentation inkluderet.
 • Resuméet giver en vejledning i at konstruere projektet ved hjælp af Modern SDK, Blender og forskellige andre værktøjer, og det skitserer også fremtidige opgaver, funktioner og aktuelle fejl.
 • Dette repository har samlet et stort antal stjerner, watchers og forks, hvilket understreger dets popularitet blandt brugerne, og projektet opererer under MIT-licensen.

Reaktioner

 • Portal 64, et projekt, der sigter mod at lave spillet Portal om til Nintendo 64-konsollen, er i øjeblikket under udvikling. Dets GitHub-repositorium mangler i øjeblikket visuelle opdateringer ifølge brugerfeedback.
 • Der opstod en debat med fokus på energieffektivitet versus miljøpåvirkning ved fremstilling og bortskaffelse af gammel hardware. Nogle argumenterer for energieffektiv teknologi, mens andre støtter udnyttelsen af eksisterende hardware af økologiske årsager.
 • Relaterede emner udvides til at omfatte digital bevaring, bagudkompatibilitet og kompleksiteten i spiludvikling. Skaberen er kendt for sine succesfulde N64 demakes ved hjælp af N64 SDK, der er kendt for kompatibilitet med original hardware.

Oscilloskop-ur sendes efter 10 år på Kickstarter

Reaktioner

 • Efter 10 års ventetid er oscilloskop-uret, der måler elektrisk aktivitet og også fungerer som ur, begyndt at blive sendt ud til dem, der har støttet det.
 • Udgivelsen af uret stimulerede diskussioner om nerveledningsundersøgelser og elektromyografi, risici ved crowdfunding på platforme som Kickstarter og erfaringer med andre teknologiske genstande som Ultimate Hacking Keyboard.
 • Samtalerne drejede sig også om de vanskeligheder, der er forbundet med at designe oscilloskopuret, dets nøjagtighed og dets salgsstrategi før udgivelsen.

Jeg byggede en flyspotter til min søn på få minutter

 • Forfatteren skabte hurtigt et værktøj til flyspotting ved hjælp af ChatGPT, en kraftfuld teknologi, og tilpassede den til en webapp, der giver realtidsnotifikationer om fly i nærheden baseret på brugerens placering.
 • Forfatteren understreger teknologiens potentiale for hurtigt at omsætte ideer til virkelighed og foreslår en fremtid med fokus på kreativ indsigt og effektiv maskinkommunikation.
 • Forfatteren funderer over fremtiden og forestiller sig, at maskiner kan blive meget intelligente og få mennesker til at meditere og generere innovative forespørgsler.

Reaktioner

 • Dialogen drejer sig om brugen af AI-sprogmodeller som ChatGPT til at producere kode og tilknyttede etiske spørgsmål, såsom intellektuel ejendomsret og attribution.
 • Deltagerne udtrykker forskellige holdninger til nytteværdien af ChatGPT, fra dens effektivitet til at generere hurtige kodestykker og prototyper til bekymringer om originalitet, nøjagtighed og potentielt misbrug.
 • Forfatteren understreger begrænsningerne ved ChatGPT til programmeringsopgaver og lægger vægt på at have realistiske forventninger og advarer mod udelukkende at stole på det til omfattende projekter eller kritiske funktioner.

ZFS for dummies

 • Artiklen er en omfattende guide, der er designet til at hjælpe med at forstå og bruge ZFS, og som skitserer dets nøglekomponenter.
 • Guiden indeholder oplysninger om administration af ZFS-pools og filsystemer samt oprettelse af snapshots og montering af datasæt.
 • Artiklen indeholder yderligere links til dybere forståelse og videre studier af ZFS.

Reaktioner

 • Artiklen "ZFS for Dummies" giver råd til begyndere om, hvordan man effektivt bruger og optimerer ZFS, et filsystem, samtidig med at man adresserer potentielle problemer og backup-løsninger.
 • Kommentatorerne diskuterer frem og tilbage om ZFS' konfiguration og funktionalitet, og der er generel enighed om, at standardindstillingerne er passende for de fleste brugere.
 • Artiklen indeholder også en debat om licensspørgsmål i forbindelse med ZFS og dets kompatibilitet med andre open source-licenser, om end de fleste mener, at juridiske konsekvenser er usandsynlige.

Geo Guesser identificerer placering og sædenummer fra et luftfoto

 • En Twitter-bruger, Rainbolt, delte deres flyoplysninger, herunder koordinater og destination, på den sociale medieplatform.
 • Brugeren var på vej mod Dallas, Texas.

Reaktioner

 • Geo Guesser henviser til personer, der er dygtige til at identificere steder og pladsnumre fra luftfotos.
 • Mens der er bekymring for, at AI potentielt kan misbruge eller overgå denne færdighed, ser andre AI som et værktøj til at øge Geo Guessing-kapaciteten.
 • Diskussionen kommer også ind på skepsis over for AI, alternative tilgange, AI-træningsmetoder, skak og Elon Musks ejerskab af visse hjemmesider.