Hop til hovedindhold

2023-09-18

CatalaLang/catala: Programmeringssprog til lovspecifikation

 • Catala er et nyt domænespecifikt sprog, der kan skabe algoritmer ud fra juridiske dokumenter og sikre en høj grad af overensstemmelse mellem koden og loven.
 • Sproget er bygget til at afspejle lovens logiske struktur, hvilket gør det tilgængeligt for gennemgang og certificering af juridiske fagfolk; det har endda en kompilator, der genererer PDF-filer, der kan læses af advokater.
 • Catala-projektet er opkaldt efter Pierre Catala, en pioner inden for fransk legaltech, og er et forskningsinitiativ ledet af Inria, Frankrigs nationale forskningsinstitut for computervidenskab. Compileren er dog stadig ustabil og med begrænsede funktioner.

Reaktioner

 • Samtalen fokuserer på brugen af Catala, et programmeringssprog, til at specificere love og juridiske dokumenter, med vægt på dets fordele, ulemper og de potentielle udfordringer ved at oversætte engelsk til et formelt logiksystem.
 • Der er en debat om brugen af kode som regulator, kompleksiteten af juridisk kode, brugen af kodesymboler i juridiske aftaler og konceptet med at kode hensigten i love ved hjælp af programmeringssprog.
 • Deltagerne diskuterede ideen om at skrive klare juridiske tekster, rollen for et domænespecifikt sprog til juridiske kontrakter, sammenligning af softwareudvikling med det juridiske system og bekymringer om navnevalget for sådanne programmeringssprog.

Kør LLM hjemmefra i BitTorrent-stil

 • Petals er en platform, der gør det muligt for brugerne at betjene store sprogmodeller - såsom Llama 2, Falcon og BLOOM - på deres enheder ved hjælp af GPU'er i forbrugerklassen eller Google Colab.
 • Platformen giver brugerne mulighed for at deltage i et netværk, der betjener forskellige dele af modellen og tilpasser modeller til forskellige opgaver, og giver både en API og fleksible muligheder med PyTorch og Hugging Face Transformers.
 • Petals' projekt er blevet fremhævet i BigScience-forskningsworkshoppen, hvilket yderligere indikerer dets betydelige bidrag til udviklingen af sprogmodeller.

Reaktioner

 • Artiklen undersøger potentialet i at køre store sprogmodeller (LLM'er) derhjemme ved hjælp af en BitTorrent-lignende metode ved at samle computerressourcer, skabe afledte modeller og bruge parametereffektiv finjustering og LoRA-metodik.
 • De vanskeligheder og omkostninger, der er forbundet med at træne store modeller, diskuteres med mulige løsninger som vandkøling og modificering af ældre serverkort. Koncepter som decentraliseret computing og finjustering af modeller behandles også.
 • Der er omtale af Petals, en tjeneste til at køre LLM'er på low-end-enheder, med blandede anmeldelser blandt deltagerne. Artiklen spekulerer i den mulige brug af tokens og decentraliseret computing til at understøtte open source LLM'er i fremtiden.

Brian Bucklew Portning af Caves of Qud fra Unity til Godot

 • Tweetet indikerer personens plan om at deltage i uansvarlige aktiviteter og beskrive de efterfølgende skader, de forvolder.

Reaktioner

 • Brian Bucklew er ved at flytte spillet Caves of Qud fra Unity til Godot, et skridt, der er blevet taget godt imod på grund af Godots brugervenlighed og fordele ved at udvikle værktøjer og anvende 2D-grafik.
 • Selvom Godot ikke har et butiks- og markedsplads-økosystem som Unity, er der bestræbelser i gang for at rette op på dette problem.
 • Forfatteren fremhæver udfordringerne ved at bruge Scalable Vector Graphics (SVG) i spilmotorer og foreslår, at man bruger renderingsbiblioteker som en løsning.

Tæt på 2.000 miljøaktivister dræbt i løbet af det sidste årti

 • Global Witness fremhæver i en nylig rapport den bekymrende tendens med drab på miljøaktivister, næsten 2.000 på verdensplan mellem 2012 og 2022, med 177 hændelser alene i 2022.
 • Latinamerika, især Colombia, blev identificeret som højrisiko for miljøaktivister, og Brasilien, Mexico, Honduras og Filippinerne rapporterede også om høje dødsrater. Oprindelige folk udgjorde en tredjedel af ofrene, hvilket understreger deres kritiske rolle i klimabekæmpelsen.
 • Rapporten understreger, at det haster med at beskytte og hjælpe dem, der kæmper for miljøbeskyttelse.

Reaktioner

 • Diskussionerne understreger en række emner som de risici, miljøaktivister står over for, de oprindelige kulturers afgørende rolle i miljøbevarelsen og klimaaktivisternes strategier og omdømme.
 • De dykker også ned i spørgsmål om de etiske konsekvenser af menneskeskabte miljøkatastrofer, fænomenet politiimmunitet og dets indvirkning på strafferetten, våbenejerskab og relaterede drab samt bekymringer om mediernes troværdighed og propaganda.
 • Politibetjentenes nedskydning af Manuel Esteban Paez Terán er også et emne, der fremhæves, og samtalerne understreger forskellige synspunkter og perspektiver, hvilket understreger kontroversen og kompleksiteten i disse emner.

Hvad hvis OpenDocument brugte SQLite?

 • Artiklen foreslår at bruge SQLite, et softwarebibliotek, der leverer et relationelt databasestyringssystem, som en container til OpenDocument Presentation-filer i stedet for det nuværende ZIP-arkivformat.
 • Den foreslår potentielle forbedringer, som at opdele indhold i mindre dele og tilføje versioneringsfunktioner, der kunne lettes af dette skift.
 • Forfatteren understreger fordelene ved at bruge SQLite som et filformat til applikationer, herunder forbedret brugeroplevelse og ydeevne, hvilket potentielt kan øge applikationernes effektivitet.

Reaktioner

 • Oplægget handler om at bruge SQLite som et filformat til OpenDocument og sammenligne dets styrker og begrænsninger med andre formater som XML.
 • SQLites mangel på standardisering skaber udfordringer for interoperabilitet og ISO-standardisering, på trods af dens større funktionalitet.
 • Samtalen dækker også konceptet med automatisk lagring af brugerdata, tekniske detaljer ved lagring af data og potentielle fordele og ulemper ved SQLite i forskellige sammenhænge, og understreger behovet for en balance mellem automatisk lagring og brugerkontrol.

Introduktion til uforanderlige Linux-systemer

 • Artiklen dykker ned i konceptet med uforanderlige Linux-systemer og undersøger specifikke implementeringer som NixOS, Guix, Endless OS og Fedora Silverblue.
 • De unikke træk ved hvert system diskuteres, herunder deres pakkeadministratorer og rollback-funktioner; personlige erfaringer og meninger deles også.
 • Selvom artiklen bemærker den stigende popularitet af uforanderlige operativsystemer inden for open source, peger den også på de tilknyttede udfordringer og forskellige strategier for uforanderlighed.

Reaktioner

 • Denne artikel udforsker ideen om uforanderlige Linux-systemer og præsenterer flere distributioner, der implementerer denne model, herunder EndlessOS og Fedora CoreOS.
 • Fordele og ulemper ved at bruge uforanderlige systemer i forhold til foranderlige systemer diskuteres og dækker aspekter som pakkehåndtering, tilpasning og systemkontrol.
 • Brugernes erfaringer og synspunkter om NixOS og Fedora deles, idet der tages hensyn til faktorer som tilgængelighed, kompatibilitet og rollback-procedurer.

Ting, der ikke findes i Dimension Apple

 • Artiklen diskuterer de tilbagevendende temaer og karakterer i Apples marketingmateriale, især med fokus på skildringen af falske tekstsamtaler.
 • Forfatteren bemærker den særlige kultur i disse fiktive samtaler, der er præget af et fravær af ironi og et fokus på at dele billeder og organisere sociale begivenheder.
 • Der spekuleres i et parallelt univers kaldet "Dimension Apple", som sammenlignes med visse oplevelser i WhatsApp-grupper for forældre, og der er en samling af skærmbilleder af falske Apple-tekster.

Reaktioner

 • Artiklen gennemgår kritisk tekstbeskedportrætterne i Apples marketingressourcer og kontrasterer dem med, hvordan individer virkelig interagerer.
 • Diskussionerne drejer sig om, hvorvidt Apples kommunikationsstrategi afspejler virkeligheden, den faldende brug af integration af sociale medier i virksomhedens markedsføring og begrænsningerne ved at dele store billedfiler via messaging-apps.
 • Der er også spekulationer om Apples fravær fra mængden af virksomheder, der tilbyder sociale medietjenester.

Noter til chiliolie

 • Forfatteren deler sin indsigt i fremstillingen af chiliolie og udforsker forskellige udvindingsmetoder som hot flash og langsom infusion.
 • Sammenhængen mellem forskellige temperaturer og olietyper og den resulterende smag undersøges.
 • Indlægget foreslår, at man eksperimenterer med forskellige chilier, krydderier og smagsgivere for at opdage de forskellige nuancer af chiliolie.

Reaktioner

 • Hovedartiklen beskriver en foreslået metode til fremstilling af chiliolie samt alternative teknikker som sous vide.
 • I kommentarerne deler deltagerne personlige erfaringer og perspektiver på fremstilling af chiliolie, med diskussioner om sikkerhedsforanstaltninger og smagsprofiler.
 • Samtalerne går videre til andre emner som tefremstilling, fødevaresikkerhed og den afgørende rolle, som malekonsistens og kvalitetskværne spiller i pour-over kaffebrygning.

AWS' IPv4-arv er nu 4,5 milliarder dollars værd

 • Amazon Web Services (AWS) har øget antallet af IPv4-adresser med 27 millioner, så de nu har 128 millioner i alt; det gør deres IPv4-beholdning ca. 4,5 milliarder dollars værd, en betydelig stigning i forhold til for tre år siden.
 • Hver IPv4-adresse anslås at være 35 dollars værd på grund af den stigende knaphed på og pris for IPv4-adresser.
 • AWS har planlagt at opkræve kunder for IPv4-adresser til en pris på 0,005 dollars per IP per time, hvilket kan generere en anslået årlig indtægt på 500 millioner til 1 milliard dollars.

Reaktioner

 • Indlægget diskuterer de vanskeligheder og frustrationer, man støder på i overgangen fra IPv4 til IPv6, herunder bekymringer om kompatibilitet, netværksopgraderinger og langsommere end forventet adoption af ISP'er.
 • Der er debatter om alternative løsninger, som at udvide IPv4 eller skabe en ny version, og kritik af kompleksiteten og anvendeligheden af IPv6-adresser, samt manglen på økonomisk motivation for migration.
 • Indlægget fremhæver også manglen på IPv4-adresser og potentialet for konkurrenceforvridende adfærd fra centrale deltagere, hvilket tyder på et behov for en mere smidig konverteringsproces og en mere brugervenlig løsning.

Klub for hjemmebryggede hjemmesider

 • Homebrew Website Club er et globalt netværk af møder, der er designet til at hjælpe enkeltpersoner med at få mere kontrol over deres online-oplevelse, især i forhold til blogging.
 • Ressourcen indeholder detaljer om nylige og fremtidige meetups og præsenterer information som datoer, arrangører, mødesteder og guides til at arrangere både virtuelle og fysiske møder.
 • Under hele pandemien er klubben gået over til onlinemøder og tilbyder ressourcer til at organisere IndieWebCamps, uafhængige forsøg på at bygge private hjemmesider i stedet for at bruge centraliserede webtjenester.

Reaktioner

 • Dialogen lægger vægt på minimalistisk webdesign med reduceret brug af JavaScript og betydningen af samtykkebannere.
 • Deltagerne udtrykker deres kærlighed til Homebrew Website Club, ejerskab af personlige hjemmesider og skabelse af innovative webdesigns ved hjælp af værktøjer som React og Angular.
 • Foredraget understreger værdien af kreativitet og personalisering i det nuværende weblandskab, hvilket inkluderer at have personlige hjemmesider og deltage i IndieWeb-arrangementer.

Store sprogmodeller til optimering af compilere

 • Artiklen undersøger anvendelsen af Large Language Models (LLMs) i kodeoptimering ved hjælp af en transformatormodel med 7 milliarder parametre til optimering af LLVM-assemblykodens størrelse.
 • Modellen trænes til at forudsige antallet af instruktioner før og efter optimering og leverer derefter den optimerede kode.
 • Test udført på en lang række programmer afslørede en forbedring på 3,0% i forhold til den traditionelle compiler, hvilket viser modellens robuste evner til at ræsonnere over kode.

Reaktioner

 • Resuméet diskuterer fordelene og begrænsningerne ved at bruge sprogindlæringsmodeller (LLM'er) i compileroptimering, såsom at reducere antallet af instruktioner og generere compilérbar kode.
 • Den diskuterer også bekymringer relateret til kodesemantik og korrekthed, når man bruger LLM'er, sammen med udfordringer som behovet for større datasæt.
 • Teksten refererer til yderligere dialoger om brugen af AI til optimering af compilere, risici forbundet hermed og undersøgelsen af LLM'ernes funktionalitet i forskellige faser af kompileringsprocessen.

Hvordan Mac'en ikke bragte programmering til folket

 • Denne artikel dykker ned i historien om programmeringssprog på Mac-platforme og deres mislykkede forsøg på at gøre kodning mere tilgængeligt for den brede offentlighed.
 • Der lægges vægt på Prograph, et visuelt programmeringssprog, og det antydes, at et lignende, men mere effektivt visuelt sprog kan medføre et betydeligt skift inden for området.
 • Forfatteren påpeger, at på trods af nogle interessante elementer i sprog som Swift, er Macs indflydelse på programmeringsverdenen stadig begrænset sammenlignet med dens indflydelse på desktop publishing.

Reaktioner

 • Diskussionen fokuserer på Apples bestræbelser på at gøre programmering tilgængelig for almindelige brugere og illustrerer de udfordringer, der opstod, da man lærte at programmere på Mac-computere i 90'erne.
 • Den fremhæver kontrasterne mellem Apples og Microsofts strategier for softwareudvikling og understreger betydningen af at skabe miljøer, der forenkler programmeringen og styrker brugerne.
 • Samtalen reflekterer over begrænsningerne ved specifikke programmeringsværktøjer og den identificerede uoverensstemmelse mellem forskellige automatiserings- og scriptingformer og tilbyder forskellige synsvinkler på programmering og brugeroplevelser på tværs af flere platforme og værktøjer.

Ændring af reglerne for rust

 • Dette indlæg undersøger API-beslutninger og markørtræk i programmeringssproget Rust med særligt fokus på Send-, Move- og Leak-træk.
 • Forfatteren overvejer at indarbejde en Leak-egenskab i Rust, men modsætter sig det på grund af potentiel forvirring og kompatibilitetsudfordringer, det kan skabe.
 • Selvom forfatteren beklager, at han ikke har integreret Leak-egenskaben tidligere, erkender han, at det er kompliceret at implementere sådanne ændringer på nuværende tidspunkt.

Reaktioner

 • RustHacker-forummet understreger udfordringerne ved at lave ændringer i Rust, primært vedrørende asynkron Rust, på grund af fraværet af en Leak-lignende egenskab, som derfor nødvendiggør workarounds.
 • Der er en løbende diskussion om konsekvenserne af at tage hensyn til forældede compilere, potentielle løsninger og udsigten til at afsløre en ny udgave af Rust, der kan sammenlignes med JavaScript og TypeScript.
 • Deltagerne udtrykker forskellige synspunkter om programmeringssprogs indviklede forhold og begrænsninger, som omfatter pinning i Rust og sammenligninger med C++, hvilket demonstrerer kompleksiteten og kompromiserne i programmeringssprogsdesign og -udførelse.

Teknisk uafhængighed

 • Artiklen udforsker ideen om teknologisk uafhængighed og opfordrer til at bruge open source-løsninger som Linux eller BSD-operativsystemer for at få kontrol over sin digitale tilstedeværelse.
 • Den giver detaljerede vejledninger til opgaver som registrering af et domæne, opsætning af en server og konfiguration af e-mail; den understreger vigtigheden af nemt at skifte udbyder uden tab af data eller funktionalitet.
 • Den indeholder desuden specifikke instruktioner til Android og Apple iPhones sammen med forslag til fejlfinding og værdifulde læringsressourcer til at forbedre den enkeltes færdigheder.

Reaktioner

 • Artiklen dykker ned i begrebet teknisk uafhængighed og understreger behovet for enklere, mere brugervenlige og tilgængelige self-hosting-løsninger.
 • Den understreger begrænsningerne ved de eksisterende P2P-systemer (Peer-to-Peer), beskriver forskellige platforme og projekter og giver forslag til, hvordan man selv kan hoste hjemmesider og personlige filer derhjemme, men maner til forsigtighed.
 • Artiklen fremmer en debat om graden af teknisk uafhængighed, der er mulig ved brug af cloud host IP, og fremkalder forskellige perspektiver på pålideligheden af tredjepartstjenester.

OpenRA - Klassiske strategispil genopbygget til den moderne tidsalder

 • OpenRA, et projekt drevet af frivillige, har rekonstrueret klassiske realtidsstrategispil som Red Alert, Command & Conquer og Dune 2000 til moderne systemer og understøtter Windows, macOS og Linux indbygget.
 • Spillene har forbedret gameplay-mekanik, onlinespil inklusive mod-understøttelse og nye kampagner. Dette projekt trives med open source-udvikling og bidrag fra fællesskabet.
 • Deres seneste spiltest omfatter fejlrettelser, nye opgaver, forbedret modding-understøttelse og fremskridt i kompatibiliteten med Command & Conquer Remastered Collection. Feedback om eventuelle problemer er velkomne hos udviklerne.

Reaktioner

 • OpenRA er et projekt, der har til formål at forny klassiske strategispil, så de passer til moderne platforme, forenkler installationen og tilbyder kompatibilitet på tværs af platforme.
 • OpenRA har forbedret spilmekanikken og giver mulighed for at importere aktiver fra de originale spil og dermed forbedre den samlede spiloplevelse.
 • Projektet har vakt interesse og aktive diskussioner blandt brugerne om muligheden for at genimplementere andre klassiske spil.

Donut-matematik: Sådan fungerer donut.c

 • Artiklen beskriver den fornyede interesse for "donut"-koden fra 2006, som bruger en framebuffer og en Z-buffer til at visualisere en torus som ASCII-kunst i lav opløsning uden raytracing.
 • Det gav en forklaring på matematikken bag 3D-perspektivgengivelse og metoden til at projicere hvert punkt på en 2D-skærm.
 • Værket indeholder også den originale kode og et link til JavaScript-kilden til ASCII- og lærredsrendering.

Reaktioner

 • Artiklen diskuterer implementeringen af donut.c-koden og sammenligner den med andre kreative kodningsprojekter.
 • Der er instruktioner i, hvordan man kompilerer denne kode på specifikke platforme, sammen med løsninger på nogle kompileringsproblemer.
 • Kommentarsektionen indeholder indsigtsfulde diskussioner og delte personlige erfaringer relateret til emnet.

Hvorfor lejer Booz Allen vores egne nationalparker tilbage til os?

 • Artiklen undersøger konsulentfirmaet Booz Allens praksis med at opkræve gebyrer via hjemmesiden Recreation.gov for adgang til USA's føderale landområder og farvande, hvilket giver anledning til bekymring om kontrol og profit fra nationalparker.
 • En retssag, der udfordrer gebyrerne for at besøge Red Rock Canyon, har udløst en offentlig kommentarproces for at beslutte entreprenørens vederlag.
 • Forfatteren anbefaler strengere regler for at undgå en sådan praksis og understreger værdien af offentlig jord og indflydelsen fra Henry Georges filosofier.

Reaktioner

 • Artiklen undersøger tvister om Recreation.govs håndtering af nationalparkernes udlejning, hvor operatøren Booz Allen Hamilton beskyldes for at presse priserne og udnytte et monopol.
 • Kritikerne opfordrer til mere konkurrence i udviklingen af statslige hjemmesider og en klar offentliggørelse af indtægter og driftsomkostninger.
 • Artiklen tager også fat på de kontroversielle online reservationsgebyrer for campingpladser, hvor nogle foreslår, at en non-profit organisation eller statslig institution skal administrere reservationssystemet, mens andre sætter spørgsmålstegn ved de private virksomheders pålagte gebyrer og kontrakter.

Hush - støjfri browsing til Safari

 • Noiseless Browsing, en gratis indholdsblokering af Joel Arvidsson, er tilgængelig til Safari på Mac, iPhone og iPad.
 • Programmet forhindrer uønskede cookie- og privatlivssporingsmeddelelser, og det indsamler ikke personlige data, hvilket sikrer brugernes privatliv.
 • Det er annonceret som let, hurtigt, nemt at bruge og open source, og det er også kompatibelt med den nyeste Apple-teknologi.

Reaktioner

 • Artiklen diskuterer flere udvidelser og browsere, der kan blokere reklamer og cookie-bannere i Safari-browseren.
 • Den dykker ned i brugernes irritation over cookie-bannere og reglerne for dataindsamling i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).
 • Diskussionen bringer bekymringer om privatlivets fred og sikkerheden ved softwareværktøjer på banen og fremhæver den aktuelle debat og brugerpræferencer om online privatliv og sporing.

Planter kan registrere lyd

 • Videnskabelige undersøgelser har vist, at planter kan registrere og reagere på lyd og potentielt selv producere lyd.
 • Forskellige eksperimenter afslører, at forskellige lydtyper kan påvirke plantevækst og produktion af stressforbindelser. For eksempel viste en asiatisk busk angiveligt vækst i bladstørrelse efter eksponering for buddhistisk sang.
 • Nogle lyde kan have negative effekter på planter, da en undersøgelse viste hæmmet vækst hos planter, der blev udsat for trafikstøj.

Reaktioner

 • En undersøgelse har vist, at plantearten Boquila trifoliolata har evnen til at identificere lyde, selvom mekanismen bag stadig er under debat.
 • Der er uenighed blandt eksperter om undersøgelsens design og fortolkning, især om hvorvidt alle sanser hos planter kan klassificeres som en form for berøring.
 • Der er skepsis over for pseudovidenskabelige påstande, og der efterlyses mere stringent forskning, som det fremgår af et separat eksperiment, der undersøger effekten af trafikstøj på planter i et laboratorium.

Browsing som i 1994: Integration af en Mac SE, ImageWriter II i et moderne LAN

 • Forfatteren fortæller om en oplevelse med at bruge gamle Macintosh-computere og AppleTalk-protokoller til at genskabe en internetbrowsing-oplevelse, der minder om 1994.
 • Teksten giver en guide til installation og konfiguration af Netatalk 2.x, som er en Linux-implementering af Apple-protokoller, og forklarer processen med at få en gammel Macintosh-computer online.
 • Den kommer også ind på brugen af specifikke browsere, fordelene ved at bruge IPv4 Link-Local-adressering og metoder til at forbinde printere til nyere Mac-enheder.

Reaktioner

 • Artiklen fokuserer på at integrere en gammel Mac SE og ImageWriter II i et moderne LAN (Local Area Network) og genbesøger brugen af Localtalk og PhoneNET i 90'erne.
 • Deltagerne deler gode erfaringer med gamle Macs og periferiudstyr, herunder brugen af vintage-printere og deres forbindelse til moderne netværk.
 • Diskussionen kommer også ind på at surfe på internettet med forældede maskiner og mindes fortidens foretrukne tekstbehandlingssoftware.