Ugrás a fő tartalomhoz

2023-09-18

CatalaLang/catala: Programozási nyelv jogi specifikációhoz

 • A Catala egy új, szakterület-specifikus nyelv, amely képes algoritmusokat létrehozni jogi dokumentumokból, így biztosítva a kód és a jog közötti nagyfokú hűséget.
 • A nyelv úgy épül fel, hogy tükrözze a jogszabályok logikai felépítését, így a jogi szakemberek számára is elérhetővé teszi a nyelvi áttekintést és tanúsítást; még egy olyan fordítóval is rendelkezik, amely ügyvédek által olvasható PDF-eket készít.
 • A francia jogtechnológia úttörőjéről, Pierre Cataláról elnevezett Catala-projekt egy kutatási kezdeményezés, amelyet az Inria, a francia Nemzeti Számítástechnikai Kutatóintézet vezet. A fordító azonban továbbra is instabil és korlátozott funkciójú.

Reakciók

 • A beszélgetés középpontjában a Catala programozási nyelv használata áll a törvények és jogi dokumentumok meghatározásában, hangsúlyozva annak előnyeit, hátrányait és az angol nyelv formális logikai rendszerbe való lefordításának lehetséges kihívásait.
 • Vita folyik a kód mint szabályozó eszköz használatáról, a jogi kódok összetettségéről, a jogi megállapodásokban használt kódszimbólumok használatáról, valamint a szándék programozási nyelvek segítségével történő törvényekbe kódolásának koncepciójáról.
 • A résztvevők megvitatták a világos jogi szövegek megírásának gondolatát, a jogi szerződésekhez használt szakterület-specifikus nyelv szerepét, a szoftverfejlesztés és a jogrendszer összehasonlítását, valamint az ilyen programozási nyelvek névválasztásával kapcsolatos aggályokat.

Futtassa LLM otthon, BitTorrent-stílusban

 • A Petals egy olyan platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nagy nyelvi modelleket - például a Llama 2-t, a Falcon-t és a BLOOM-ot - működtessenek az eszközeiken fogyasztói szintű GPU vagy Google Colab segítségével.
 • A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csatlakozzanak egy hálózathoz a modell különböző részeinek kiszolgálásához és a modellek különböző feladatokhoz való adaptálásához, API-t és rugalmas lehetőségeket biztosítva a PyTorch és az Hugging Face Transformers segítségével.
 • A Petals projektet kiemelték a BigScience kutatási műhelyen, ami még inkább jelzi, hogy jelentős mértékben hozzájárul a nyelvi modellek fejlesztéséhez.

Reakciók

 • A cikk a nagyméretű nyelvi modellek (LLM) otthoni futtatásának lehetőségeit vizsgálja egy BitTorrent-szerű módszerrel, a számítási erőforrások összevonásával, származtatott modellek létrehozásával, valamint a paraméterek hatékony finomhangolásának és a LoRA módszertanának felhasználásával.
 • A nagyméretű modellek képzésével kapcsolatos nehézségek és költségek kerülnek megvitatásra, olyan lehetséges megoldásokkal, mint a vízhűtés és a régebbi szerverkártyák módosítása. Olyan fogalmakkal is foglalkoznak, mint a decentralizált számítástechnika és a modellek finomhangolása.
 • Említést tesznek a Petalsról, egy szolgáltatásról, amely az LLM-ek futtatására szolgál alacsony szintű eszközökön, a résztvevők véleménye vegyes. A cikk spekulál a tokenek és a decentralizált számítástechnika lehetséges használatáról a nyílt forráskódú LLM-ek jövőbeni támogatására.

Brian Bucklew A Caves of Qud portolása az Unitytől Godot-ig

 • A tweet jelzi az egyén tervét, hogy felelőtlen tevékenységekben vesz részt, és krónikázza az általuk okozott későbbi károkat.

Reakciók

 • Brian Bucklew a Caves of Qud játékot a Unityről a Godotra helyezi át, ami a Godot felhasználóbarát jellege és a fejlesztőeszközök és a 2D-s grafika alkalmazása során jelentkező előnyök miatt kedvezően fogadták.
 • Annak ellenére, hogy a Godot nem rendelkezik a Unityhez hasonló áruház és piactér ökoszisztémával, erőfeszítéseket teszünk ennek a problémának a megoldására.
 • A szerző rávilágít a skálázható vektorgrafika (SVG) játékmotorokban való használatának kihívásaira, és megoldásként a renderelési könyvtárak alkalmazását javasolja.

Közel 2 ezer környezetvédelmi aktivistát öltek meg az elmúlt évtizedben

 • A Global Witness egy nemrégiben kiadott jelentésében kiemeli a környezetvédelmi aktivisták meggyilkolásának aggasztó tendenciáját: 2012 és 2022 között világszerte közel 2000 gyilkosságot követnek el, csak 2022-ben 177 esetet.
 • Latin-Amerikát, különösen Kolumbiát, a környezetvédelmi aktivisták számára magas kockázatúnak ítélték, de Brazília, Mexikó, Honduras és a Fülöp-szigetek is magas halálozási arányról számolt be. Az áldozatok egyharmadát az őslakosok tették ki, ami kiemeli kritikus szerepüket az éghajlatváltozás mérséklésében.
 • A jelentés hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kell védeni és segíteni kell a környezetvédelemért küzdőket.

Reakciók

 • A viták számos témát érintenek, például a környezetvédelmi aktivistákat fenyegető kockázatokat, az őshonos kultúráknak a környezetvédelemben betöltött döntő szerepét, valamint az éghajlatvédelmi aktivisták stratégiáit és hírnevét.
 • Emellett az ember által okozott környezeti katasztrófák etikai következményeivel, a rendőrségi mentelmi jog jelenségével és annak a büntető igazságszolgáltatásra gyakorolt hatásával, a fegyvertartással és a kapcsolódó gyilkosságokkal, valamint a média hitelességével és propagandájával kapcsolatos aggályokkal is foglalkoznak.
 • Manuel Esteban Paez Terán rendőrök általi lelövése szintén kiemelt téma, a beszélgetésekben pedig különböző nézőpontok és nézőpontok kerülnek előtérbe, kiemelve e témák ellentmondásos és összetett jellegét.

Mi lenne, ha az OpenDocument SQLite-ot használna?

 • A cikk azt javasolja, hogy a jelenlegi ZIP-archívum formátum helyett az SQLite-ot, egy relációs adatbázis-kezelő rendszert biztosító szoftverkönyvtárat használjuk az OpenDocument Presentation fájlok tárolására.
 • Olyan lehetséges fejlesztéseket javasol, mint a tartalom kisebb részekre bontása és a verziókezelési képességek hozzáadása, amelyeket ez a váltás megkönnyíthet.
 • A szerző kiemeli az SQLite alkalmazásfájl-formátumként való használatának előnyeit, beleértve a felhasználói élmény és a teljesítmény javulását, ezáltal potenciálisan növelve az alkalmazások hatékonyságát.

Reakciók

 • A beszélgetés az SQLite-nak az OpenDocument fájlformátumként való használatáról szól, összehasonlítva annak erősségeit és korlátait más formátumokkal, például az XML-lel.
 • Az SQLite szabványosításának hiánya kihívást jelent az interoperabilitás és az ISO-szabványosítás szempontjából, a nagyobb funkcionalitás ellenére.
 • A beszélgetés kitér a felhasználói adatok automatikus mentésének koncepciójára, az adatok mentésének technikai jellemzőire, valamint az SQLite lehetséges előnyeire és hátrányaira különböző kontextusokban, hangsúlyozva az automatikus mentés és a felhasználói ellenőrzés közötti egyensúly szükségességét.

Bevezetés a megváltoztathatatlan Linux rendszerekbe

 • A cikk a megváltoztathatatlan Linux rendszerek koncepcióját vizsgálja, olyan konkrét megvalósításokat vizsgálva, mint a NixOS, a Guix, az Endless OS és a Fedora Silverblue.
 • Az egyes rendszerek egyedi jellemzőit tárgyaljuk, beleértve a csomagkezelőket és a visszaállítási képességeket; személyes tapasztalatokat és véleményeket is megosztunk.
 • Annak ellenére, hogy a cikk megállapítja a nyílt forráskódú operációs rendszerek növekvő népszerűségét, rámutat a kapcsolódó kihívásokra és a változtathatatlanság különböző stratégiáira is.

Reakciók

 • Ez a cikk a megváltoztathatatlan Linux rendszerek ötletét vizsgálja, bemutatva több olyan disztribúciót, amely ezt a modellt valósítja meg, köztük az EndlessOS-t és a Fedora CoreOS-t.
 • Az immutábilis rendszerek használatának előnyei és hátrányai a mutábilis rendszerekkel szemben, olyan szempontokat tárgyalva, mint a csomagkezelés, a testreszabás és a rendszerellenőrzés.
 • A felhasználók tapasztalatait és véleményét osztjuk meg a NixOS-ről és a Fedoráról, figyelembe véve olyan tényezőket, mint a hozzáférhetőség, a kompatibilitás és a visszaállítási eljárások.

Dolgok, amelyek nem léteznek az Apple dimenzióban

 • A cikk az Apple marketinganyagaiban visszatérő témákat és karaktereket tárgyalja, különös tekintettel a hamis szöveges beszélgetések ábrázolására.
 • A szerző megjegyzi, hogy ezekben a fiktív beszélgetésekben egy sajátos kultúra jelenik meg, amelyet az irónia hiánya, valamint a fényképek megosztására és a társadalmi események szervezésére való összpontosítás jellemez.
 • Egy "Dimension Apple" nevű párhuzamos univerzumról spekulál, amelyet a szülői WhatsApp-csoportokban szerzett bizonyos tapasztalatokhoz hasonlít, és tartalmaz egy összeállítást hamis Apple-szövegek képernyőfotóiból.

Reakciók

 • A cikk kritikusan vizsgálja az Apple marketinganyagaiban szereplő szöveges üzenetek ábrázolását, és szembeállítja azokat azzal, ahogyan az egyének valójában interakcióba lépnek egymással.
 • A viták arról szólnak, hogy az Apple kommunikációs stratégiája tükrözi-e a valóságot, a közösségi média integrációjának csökkenő használatáról a vállalat marketingjében, valamint a nagyméretű képfájlok üzenetküldő alkalmazásokon keresztül történő megosztásának korlátairól.
 • Vannak találgatások azzal kapcsolatban is, hogy az Apple miért nem szerepel a közösségi médiaszolgáltatásokat kínáló cégek tömegében.

Chili olaj megjegyzések

 • A szerző megosztja a chiliolaj elkészítésével kapcsolatos nézeteit, és különböző extrakciós módszereket, például a forró flash és a lassú infúzió módszerét is bemutatja.
 • A különböző hőmérsékletek és olajtípusok, valamint a keletkező ízek közötti összefüggést vizsgálják.
 • A poszt azt javasolja, hogy kísérletezzünk különböző chilikkel, fűszerekkel és fűszerezésekkel, hogy felfedezzük a chiliolaj különböző árnyalatait.

Reakciók

 • A fő cikk felvázolja a chiliolaj elkészítésének javasolt módszerét, valamint alternatív technikákat, például a sous vide technikát.
 • A hozzászólásokban a résztvevők személyes tapasztalatokat és nézőpontokat osztanak meg a chiliolaj készítéséről, a biztonsági intézkedések és az ízprofilok megvitatásával.
 • A beszélgetések más témákra is kitérnek, mint például a teakészítés, az élelmiszerbiztonság, valamint az őrlés konzisztenciájának és a minőségi őrlők döntő szerepe a pour-over kávéfőzésben.

Az AWS IPv4 Estate most $4.5B értékű

 • Az Amazon Web Services (AWS) 27 millióval növelte IPv4-címeinek számát, így összesen 128 millióra emelkedett; ezzel az IPv4-birtokuk értéke megközelítőleg 4,5 milliárd dollár, ami jelentős növekedés a 3 évvel ezelőttihez képest.
 • Az IPv4-címek egyre szűkösebbé és drágábbá válása miatt minden egyes IPv4-cím becsült értéke 35 dollár.
 • Az AWS azt tervezi, hogy az IPv4-címekért óránként 0,005 dolláros IP-árat számít fel az ügyfeleknek, ami a becslések szerint évi 500 millió és 1 milliárd dollár közötti bevételt eredményezhet.

Reakciók

 • A bejegyzés az IPv4-ről az IPv6-ra való áttérés során felmerülő nehézségeket és csalódásokat tárgyalja, beleértve a kompatibilitással, a hálózati frissítésekkel és az internetszolgáltatók vártnál lassabb elfogadásával kapcsolatos aggályokat.
 • Viták folynak az alternatív megoldásokról, például az IPv4 kiterjesztéséről vagy egy új verzió létrehozásáról, valamint kritikák az IPv6-címek bonyolultságával és használhatóságával, illetve az áttérés gazdasági motivációjának hiányával kapcsolatban.
 • A poszt kiemeli az IPv4-címek hiányát és a kulcsfontosságú résztvevők versenyellenes magatartásának lehetőségét is, ami arra utal, hogy szükség van egy zökkenőmentesebb átalakítási folyamatra és egy felhasználóbarátabb megoldásra.

Házi készítésű honlap klub

 • A Homebrew Website Club egy találkozókból álló globális hálózat, amelynek célja, hogy segítsen az egyéneknek nagyobb kontrollt szerezni online tapasztalataik felett, különösen a blogolással kapcsolatban.
 • Az erőforrás részleteket tartalmaz a közelmúltbeli és jövőbeli találkozókról, olyan információkat, mint az időpontok, a szervezők, a helyszínek, valamint útmutatókat a virtuális és fizikai találkozók megszervezéséhez.
 • A világjárvány során a klub átállt az online összejövetelekre, és forrásokat biztosít az IndieWebCamps szervezéséhez, azaz a központi webes szolgáltatások használatával szemben a privát weboldalak létrehozására irányuló független erőfeszítésekhez.

Reakciók

 • A párbeszéd a minimalista, csökkentett JavaScript-használatú weboldalak kialakítására és a beleegyező bannerek jelentőségére helyezi a hangsúlyt.
 • A résztvevők kifejezik a Homebrew Website Club iránti vonzalmukat, a személyes weboldal tulajdonjogát és az innovatív webdesign létrehozását olyan eszközökkel, mint a React és az Angular.
 • Az előadás kiemeli a kreativitás és a személyre szabás értékét a jelenlegi webes környezetben, ami magában foglalja a személyes weboldalakat és az IndieWeb rendezvényeken való részvételt.

Nagy nyelvi modellek a fordítóoptimalizáláshoz

 • A cikk a nagy nyelvi modellek (LLM) alkalmazását vizsgálja a kódoptimalizálásban, egy 7 milliárd paraméteres transzformátor modell segítségével az alacsony szintű virtuális gép (LLVM) assembly kód méretének optimalizálására.
 • A modellt úgy képezzük ki, hogy megjósolja az utasítások számát az optimalizálás előtt és után, és ezt követően megadja az optimalizált kódot.
 • A programok széles skáláján végzett tesztek 3,0%-os javulást mutattak a hagyományos fordítóhoz képest, ami jól mutatja a modell robusztus kódfejtési képességeit.

Reakciók

 • Az összefoglaló a nyelvtanulási modellek (LLM) fordítóoptimalizálásban való alkalmazásának előnyeiről és korlátairól, például az utasításszám csökkentéséről és a fordítható kód generálásáról szól.
 • Az LLM-ek használata során a kód szemantikájával és helyességével kapcsolatos aggályokat is megvitatja, valamint olyan kihívásokat, mint a nagyobb adathalmazok szükségessége.
 • A szöveg további párbeszédekre hivatkozik a mesterséges intelligencia felhasználásáról a fordítók optimalizálásában, a kapcsolódó kockázatokról és az LLM-ek működésének vizsgálatáról a fordítási folyamat különböző fázisaiban.

Hogyan nem a Mac hozta el a programozást az emberekhez?

 • Ez a cikk a Mac platformokon használt programozási nyelvek történetét és sikertelen próbálkozásaikat mutatja be, hogy a kódolást a nagyközönség számára is elérhetőbbé tegyék.
 • A hangsúlyt a Prographra, egy vizuális programozási nyelvre helyezi, azt sugallva, hogy egy hasonló, de hatékonyabb vizuális nyelv jelentős változást hozhat a területen.
 • A szerző rámutat, hogy az olyan nyelvek, mint a Swift néhány érdekes eleme ellenére a Mac hatása a programozás területén továbbra is korlátozott az asztali kiadványszerkesztésben betöltött hatásához képest.

Reakciók

 • A beszélgetés középpontjában az Apple azon erőfeszítései állnak, hogy a programozást a hétköznapi felhasználók számára is elérhetővé tegye, bemutatva azokat a kihívásokat, amelyek a 90-es években a Mac számítógépeken való programozás elsajátítása során felmerültek.
 • Rávilágít az Apple és a Microsoft szoftverfejlesztési stratégiái közötti ellentétekre, kiemelve a programozást egyszerűsítő és a felhasználókat felhatalmazó környezetek kialakításának jelentőségét.
 • A beszélgetés az egyes programozási eszközök korlátaira és a különböző automatizálási és szkriptelési formák közötti eltérésekre reflektál, és különböző nézőpontokat kínál a programozás és a felhasználói tapasztalatok különböző platformokon és eszközökön történő felhasználásával kapcsolatban.

A rozsda szabályainak megváltoztatása

 • Ez a bejegyzés a Rust programozási nyelv API-döntéseit és jelölő vonásait vizsgálja, különös tekintettel a Send, Move és Leak vonásokra.
 • A szerző fontolgatja a Leak tulajdonság beépítését a Rusztba, de ellenzi azt a lehetséges zavarok és a kompatibilitási kihívások miatt, amelyeket ez okozhat.
 • Annak ellenére, hogy a szerző sajnálja, hogy nem integrálta korábban a Leak tulajdonságot, elismeri, hogy a jelenlegi szakaszban bonyolult az ilyen módosítások végrehajtása.

Reakciók

 • A RustHacker fórum kiemeli a Rustban történő módosítások kihívásait, elsősorban az aszinkron Rustot illetően, a Leak-stílusú tulajdonság hiánya miatt, ezért szükség van a megoldásokra.
 • Folyamatos vita folyik az elavult fordítóprogramok befogadásának következményeiről, a lehetséges megoldásokról, valamint a JavaScripthez és a TypeScripthez hasonló új Rust-iteráció bemutatásának kilátásairól.
 • A résztvevők különböző nézőpontokat fejtenek ki a programozási nyelvek bonyolultságáról és korlátairól, amelyek között szerepel a Rustban való kitűzés és a C++ nyelvvel való összehasonlítás, bemutatva a programozási nyelvek tervezésében és végrehajtásában rejlő összetettséget és kompromisszumokat.

Technikai függetlenség

 • A cikk a technológiai függetlenség gondolatát vizsgálja, és a nyílt forráskódú megoldások, például a Linux vagy a BSD operációs rendszerek használatát szorgalmazza, hogy az egyén kontrollt szerezzen digitális jelenléte felett.
 • Részletes útmutatókat nyújt olyan feladatokhoz, mint a domain regisztrálása, a szerver beállítása és az e-mail konfigurálása; kiemelve a könnyű, adat- és funkcióvesztés nélküli szolgáltatóváltás fontosságát.
 • A mű tartalmaz továbbá konkrét utasításokat Android és Apple iPhone készülékekre, valamint javaslatokat a hibaelhárításhoz és értékes tanulási forrásokat az egyéni jártasság fokozásához.

Reakciók

 • A cikk a technikai függetlenség fogalmával foglalkozik, hangsúlyozva az egyszerűbb, felhasználóbarátabb és hozzáférhetőbb önhosting megoldások szükségességét.
 • Hangsúlyozza a meglévő P2P (Peer-to-Peer) rendszerek korlátait, ismerteti a különböző platformokat és projekteket, és javaslatokat tesz az otthoni weboldalak és személyes fájlok saját tárhelyére, óvatosságra intve.
 • A cikk vitát indít a felhőalapú IP-szolgáltató használatával megvalósítható technikai függetlenség mértékéről, és ellentétes nézőpontokat vetít fel a harmadik féltől származó szolgáltatások megbízhatóságával kapcsolatban.

OpenRA - Klasszikus stratégiai játékok a modern kor számára újjáépítve

 • Az OpenRA, egy önkéntesek által irányított projekt, olyan klasszikus valós idejű stratégiai játékokat rekonstruált, mint a Red Alert, a Command & Conquer és a Dune 2000 a mai rendszerek számára, natívan támogatva a Windows, a macOS és a Linux rendszereket.
 • A játékok továbbfejlesztett játékmechanikával, online játékkal, beleértve a mod-támogatást, és újszerű kampányokkal rendelkeznek. Ez a projekt a nyílt forráskódú fejlesztésből és a közösségi hozzájárulásból él.
 • Legújabb játéktesztjük hibajavításokat, új feladatokat, továbbfejlesztett moddingtámogatást és a Command & Conquer Remastered Collectionnel való kompatibilitás előrehaladását tartalmazza. A fejlesztők minden problémával kapcsolatos visszajelzést szívesen fogadnak.

Reakciók

 • Az OpenRA egy olyan projekt, amelynek célja a klasszikus stratégiai játékok modern platformokra való átdolgozása, a telepítés egyszerűsítése és a platformok közötti kompatibilitás biztosítása.
 • Az OpenRA továbbfejlesztett játékmechanikával rendelkezik, és lehetőséget biztosít az eredeti játékokból származó eszközök importálására, ezáltal javítva az általános játékélményt.
 • A projekt érdeklődést és aktív vitákat váltott ki a felhasználók körében más klasszikus játékok újbóli megvalósításának lehetőségéről.

Donut matematika: hogyan működik a donut.c

 • A cikk részletezte a 2006-os "donut" kód iránti megújult érdeklődést, amely egy framebuffer és egy Z-buffer segítségével alacsony felbontású ASCII művészetként ábrázol egy tóruszt raytracing nélkül.
 • A 3D perspektivikus megjelenítés mögött álló matematikát és az egyes pontok 2D képernyőre való vetítésének módszerét ismertette.
 • Az eredeti kódot is tartalmazza, és egy linket is tartalmaz az ASCII és a vászon megjelenítéshez szükséges JavaScript forrásához.

Reakciók

 • A cikk a donut.c kód megvalósítását tárgyalja, összehasonlítva azt más kreatív kódolási projektekkel.
 • Utasításokat adunk arra vonatkozóan, hogyan fordítsuk le ezt a kódot bizonyos platformokon, valamint megoldásokat adunk néhány fordítási problémára.
 • A hozzászólási rész a témával kapcsolatos éleslátó vitákat és megosztott személyes tapasztalatokat tartalmaz.

Miért bérli vissza a Booz Allen a saját nemzeti parkjainkat?

 • A cikk a Booz Allen tanácsadó cég azon gyakorlatát vizsgálja, hogy a Recreation.gov weboldalon keresztül díjakat számít fel az amerikai szövetségi földek és vizek látogatásáért, ami aggodalmakat kelt a nemzeti parkok ellenőrzésével és hasznával kapcsolatban.
 • A Red Rock Canyon látogatásáért fizetendő díjakat megtámadó per miatt nyilvános véleményezési eljárás indult a vállalkozói díjazásról való döntés érdekében.
 • A szerző szigorúbb szabályozást javasol az ilyen gyakorlatok elkerülése érdekében, hangsúlyozva a közterületek értékét és Henry George filozófiájának hatását.

Reakciók

 • A cikk a Recreation.gov nemzeti parkok bérleti díjainak kezelésével kapcsolatos vitákat vizsgálja, ahol az üzemeltető Booz Allen Hamiltont árdrágítással és monopólium kihasználásával vádolják.
 • Az átláthatóságra való felhívások közepette a kritikusok nagyobb versenyt sürgetnek a kormányzati honlapok fejlesztésében, valamint a bevételek és működési költségek egyértelmű közzétételét.
 • A cikk foglalkozik a kempingek vitatott online foglalási díjaival is: egyesek azt javasolják, hogy egy nonprofit szervezet vagy kormányzati intézmény kezelje a foglalási rendszert, míg mások a magáncégek által kivetett díjakat és szerződéseket kérdőjelezik meg.

Hush - Zajmentes böngészés a Safari számára

 • A Noiseless Browsing, Joel Arvidsson ingyenes tartalomblokkolója elérhető a Safarihoz Macen, iPhone-on és iPaden.
 • Az alkalmazás megakadályozza a nemkívánatos cookie- és adatvédelmi nyomkövető értesítéseket, és eközben nem gyűjt személyes adatokat, így biztosítva a felhasználó magánéletét.
 • Könnyűnek, gyorsnak és könnyen használhatónak hirdetik, és mivel nyílt forráskódú, a legújabb Apple technológiával is kompatibilis.

Reakciók

 • A cikk több olyan bővítményt és böngészőt tárgyal, amelyek képesek blokkolni a hirdetéseket és cookie-bannereket a Safari böngészőben.
 • A jelentés a cookie-bannerekkel kapcsolatos felhasználói irritációkat és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) adatgyűjtési szabályait vizsgálja.
 • A vita felveti a magánélet védelmével és a szoftvereszközök biztonságával kapcsolatos aggályokat, kiemelve az online adatvédelemmel és nyomon követéssel kapcsolatos jelenlegi vitákat és felhasználói preferenciákat.

A növények érzékelik a hangot

 • Tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a növények képesek érzékelni a hangokat, reagálni rájuk, és potenciálisan maguk is képesek hangot termelni.
 • Különböző kísérletek azt mutatják, hogy a különböző hangtípusok befolyásolhatják a növények növekedését és a stresszvegyületek termelését. Egy ázsiai cserje például állítólag a buddhista énekek hatására nőtt a levelek mérete.
 • Egyes hangok negatív hatással lehetnek a növényekre, mivel egy tanulmány szerint a közlekedési zajnak kitett növények növekedése lelassult.

Reakciók

 • Egy tanulmány felfedezte, hogy a Boquila trifoliolata növényfaj képes a hangok azonosítására, bár ennek mechanizmusa még vitatott.
 • A szakértők között nézeteltérés van a tanulmány felépítésével és értelmezésével kapcsolatban, különösen abban a kérdésben, hogy a növények minden érzékszervét a tapintás egy formájához lehet-e sorolni.
 • Az áltudományos állításokkal szembeni szkepticizmus jelen van, és szigorúbb kutatásokat sürgetnek, amint azt egy külön kísérlet is példázza, amely a közlekedési zaj növényekre gyakorolt hatását vizsgálta laboratóriumi körülmények között.

Böngészés, mintha 1994-et írnánk: Egy Mac SE, ImageWriter II integrálása egy modern LAN-ba

 • A szerző beszámol egy tapasztalatáról, amikor régi Macintosh számítógépeket és AppleTalk protokollokat használt az 1994-es internetböngészés élményének újbóli megteremtéséhez.
 • A szöveg útmutatót nyújt a Netatalk 2.x telepítéséhez és konfigurálásához, amely az Apple protokollok Linux implementációja, és elmagyarázza egy régi Macintosh számítógép online állapotba hozásának folyamatát.
 • Kitér továbbá az egyes böngészők használatára, az IPv4 Link-Local címzés használatának előnyeire, valamint a nyomtatók újabb Mac-eszközökhöz való csatlakoztatásának módszereire.

Reakciók

 • A cikk középpontjában egy régi Mac SE és egy ImageWriter II integrálása egy modern helyi hálózatba (LAN) áll, és feleleveníti a Localtalk és a PhoneNET használatát a 90-es években.
 • A résztvevők megosztják egymással a régi Mac-ekkel és perifériákkal kapcsolatos dédelgetett tapasztalataikat, beleértve a régi nyomtatók használatát és a modern hálózatokhoz való csatlakozásukat.
 • A beszélgetés kitér az elavult gépekkel való internetezésre és a múltbeli kedvenc szövegszerkesztő szoftverek felidézésére is.