Ugrás a fő tartalomhoz

2023-09-05

VSCodium - A VSCode nyílt forráskódú binárisai

 • A VSCodium a Microsoft Visual Studio Code (VS Code) ingyenes és nyílt forráskódú helyettesítője, amelyet a közösség irányít, és a VS Code bináris változatát kínálja a saját licenc és a telemetria/követés nélkül.
 • A VSCodiumnak köszönhetően a MIT-licenc alatt álló VS Code-hoz való könnyű hozzáférés még kényelmesebbé válik, mivel a program közvetlenül letölthető vagy csomagkezelőkön keresztül telepíthető több platformon, például Windows, Mac OS és Linux alatt.
 • A VSCodium Flatpak alkalmazás telepítési lehetőséget és részletes dokumentációt is biztosít a Visual Studio Code-ról átálló felhasználók számára.

Reakciók

 • A beszélgetés során különböző témák kerülnek megvitatásra, többek között a szoftverbizalom, a nyílt forráskódú projektek sebezhetőségei és a Microsoft gyakorlatai, valamint alternatív szoftverekkel kapcsolatos megfontolások.
 • A résztvevők olyan kulcsfontosságú szempontokat emeltek ki, mint az ellenőrzés, az ellátási lánc biztonsága, az adatvédelem, a digitális jogkezelés (DRM), az engedélyezés és a kiterjesztések kompatibilitása.
 • A vita kiemeli, hogy milyen feszültségek vannak a tulajdonosi gyakorlatok és a nyílt forráskódú etika között, amelyet olyan alkalmazásokban figyelhetünk meg, mint a Visual Studio Code.

C fordító írása 500 sor Pythonban 500 sorban

 • A szöveg egy 500 soros Pythonban írt C fordítót tárgyal, amely a WebAssemblyt célozza, és amely néhány korlátozás ellenére sikeresen lefordít és futtat egyszerű C programokat.
 • Betekintést nyújt a fordítóban használt különböző modulokba és osztályokba, a folyamatkezelési mechanizmusokba és a globális deklarációk kezelésébe.
 • A fordító WASM utasításokat és strukturált vezérlésáramlást használ a ciklusok és feltételes függvények hatékony kezeléséhez.

Reakciók

 • A cikk elmélyül a C fordító Pythonnal való létrehozásának összetettségében, kiemelve a C nyelv sajátos jellemzőit, a skalár adattípusok megértését és az infix jelöléssel rendelkező nyelvek kezelését.
 • Kitér a kevésbé elterjedt platformok szükségességének kiküszöbölésére a modern architektúrák megcélzásával, valamint a programozással kapcsolatos feladatok vállalásának negatív és pozitív aspektusait tárgyalja.
 • Az elbeszélés kitér az egyetemi oktatás, az egyedi programozási nyelvek és a szakterület-specifikus nyelvek létrehozásának előnyeire, a dinamikus nyelvek kialakításához szükséges források biztosítására, és tárgyalja a fordítóprogram tényleges meghatározását.

A Sony szerzői jogi értesítéseket küld a TV Múzeumnak a 40-60 éves műsorokkal kapcsolatban

 • A Museum of Classic Chicago Television, a történelmi televíziós tartalmakat megőrző nonprofit szervezet 48 órán belül bezárhat a Sony szerzői jogi sztrájkjai miatt.
 • A Sony által a 40-60 évvel ezelőtti tévéműsorokra benyújtott szerzői jogi igények veszélyeztetik a múzeum státuszát a YouTube-on, ahol 2007 óta fut.
 • Rick Klein, a múzeum alapítója sürgősen megpróbálja rendezni a szerzői jogi kérdéseket, hogy megakadályozza a projekt leállítását.

Reakciók

 • A vita több témát is érint, mint például a szerzői jogok megsértése, az archiváló platformok, a szerzői jogi törvények hatása a tartalomkészítőkre, az adatok felhalmozása, az automatikus törlések és a platformok autonómiája a tartalomkezelésben.
 • A vita a tény- és jogkérdések közötti különbséget, a bírói hatáskörök szerepét egyes törvények figyelmen kívül hagyásában, valamint a politikusok internetes technológiák megértését vizsgálja.
 • Kiemeli a vitát a jogalanyok azon jogairól, hogy visszautasítsák a tárhelytartalom befogadását, a vízjelek használatáról, a keltezett művek megőrzéséről, valamint a szerzői jogok visszavételének folyamatában való emberi részvételről.

Szerezz egy kábelmodemet, menj börtönbe (1999)

 • A szerző személyes tapasztalatot mesél arról, hogy a Comcast@home tévesen vádolta meg kábelcsalással, ami büntetőjogi idézéshez vezetett.
 • Annak ellenére, hogy a Comcast és a bírósági rendszer akadályokat gördített elé, a vádakat elutasították, ami után a szerző javításokat javasolt a Comcast eljárásaihoz a hasonló helyzetek elkerülése érdekében.
 • A szerző egyértelműbb szerepeket követel az ügyfélszolgálat számára, és bocsánatkérést kapott a Comcasttól; a szerző bűnügyi nyilvántartását ennek következtében törölték.

Reakciók

 • A fórum lazán kapcsolódik a szélessávú technikus személyes anekdotáihoz, és olyan témákat érint, mint a fegyvertartás biztonsága és törvényhozása, a fegyverek birtoklása a megkülönböztető országokban, valamint a kábeltévé lopása és a szerzői jogok megsértése.
 • A viták kiterjednek a szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatokra, a szabad piac elméletére és a bűncselekmények védelmével kapcsolatos költségekre.
 • A résztvevők különböző véleményeket fogalmaznak meg ezekről a kérdésekről, hangsúlyozva a témák összetettségét és a nézőpontok különbözőségét.

Az árapály-energia nem megújuló energia

 • A lista számos tudományos cikket tartalmaz, amelyek különböző témákat tárgyalnak, többek között az alacsony és magas hőmérsékletű szupravezetés, a szuperfolyadékok és az elektronalagutak elméletét.
 • Az LK-99 fontosságát és korlátait, a Brown-mozgás magyarázatát, valamint a Crookes sugárzásmérőket működtető folyamatokat is megvizsgáljuk.
 • A lista megkérdőjelezi a termodinamikával kapcsolatos tévhiteket, megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a Föld mágneses mezeje szupravezető, megvitatja, hogy miért nem megújuló az árapály-energia, és bemutatja a relativitáselmélet megértésének és az E=mc2 levezetésének módjait.

Reakciók

 • A vita az árapály-energia megújuló jellegét, az energiafogyasztás exponenciális növekedését és a jövőbeli energiaprojektek, például a Dyson-gömb vagy -raj megvalósíthatóságát vizsgálja.
 • A legfontosabb témák közé tartoznak a fenntarthatóság akadályai, a népességnövekedés, a termékenységi arányok, a jövőbeli energiaigények kielégítésére irányuló stratégiák, valamint az energiafogyasztás hatása a környezeti stabilitásra és a gazdasági fejlődésre.
 • További témakörök: az egyenlőtlenségek fennmaradása, az energiatermelés hatása a Föld forgására és éghajlatára, a széljárás hatása az energiatermelésre, valamint az ingatlan- és olajkitermelő iparágak dinamikája.

Portal 64 - A Portal demake változata Nintendo 64-re

 • A lambertjamesd által létrehozott "portal64" GitHub repository a "Portal" játék Nintendo 64 konzolra szabott demake-je, amely tartalmazza a kódot, az eszközöket és a kapcsolódó dokumentációt.
 • Az összefoglaló útmutatót nyújt a projekt felépítéséhez a Modern SDK, a Blender és különböző más eszközök használatával, valamint felvázolja a jövőbeli feladatokat, funkciókat és a jelenlegi hibákat.
 • Ez az adattár nagyszámú csillagot, figyelőt és elágazást gyűjtött össze, ami kiemeli a felhasználók körében való népszerűségét, és a projekt a MIT licenc alatt működik.

Reakciók

 • A Portal 64, a Portal játék Nintendo 64 konzolra történő demake-elését célzó projekt jelenleg fejlesztés alatt áll. GitHub-tárából jelenleg hiányoznak a vizuális frissítések, a felhasználói visszajelzések alapján.
 • Vita alakult ki az energiahatékonyság és a régi hardverek gyártásának és ártalmatlanításának ökológiai hatása között. Egyesek az energiahatékony technológia mellett érvelnek, míg mások ökológiai okokból a meglévő hardverek hasznosítását támogatják.
 • A kapcsolódó témák kibővültek a digitális megőrzéssel, a visszafelé kompatibilitással és a játékfejlesztés összetettségével. Az alkotó az N64 SDK-t használó, az eredeti hardverrel való kompatibilitásról ismert sikeres N64 demake-jeiről ismert.

Oszcilloszkópos óra 10 év után a Kickstarteren

Reakciók

 • A 10 éves várakozás után az elektromos aktivitást mérő és egyben időmérőként is szolgáló oszcilloszkópos óra megkezdte a szállítást a támogatóknak.
 • Az óra megjelenése vitákat váltott ki az idegvezetési vizsgálatok és az elektromiográfia, a Kickstarterhez hasonló platformokon történő tömegfinanszírozási kockázatok, valamint más technológiai cikkekkel, például az Ultimate Hacking Keyboarddal kapcsolatos tapasztalatok körül.
 • A beszélgetések az oszcilloszkópos óra tervezésének bonyolultságáról, pontosságáról és a megjelenés előtti értékesítési stratégiáról is szóltak.

Építettem egy repülőgép spotter a fiamnak percek alatt

 • A szerző gyorsan létrehozott egy repülőgép-figyelő eszközt a ChatGPT, egy nagy teljesítményű technológia segítségével, és egy webes alkalmazássá alakította, amely a felhasználó helyzete alapján valós idejű értesítést ad a közeli járatokról.
 • A szerző hangsúlyozza a technológia azon lehetőségét, hogy az ötletekből gyorsan valósággá váljanak, és a kreatív meglátásokra és a hatékony gépi kommunikációra összpontosító jövőt javasol.
 • A szerző a jövőről elmélkedve felveti annak lehetőségét, hogy a gépek magas intelligenciájúvá válnak, és az embereket meditációra és innovatív kérdések generálására késztetik.

Reakciók

 • A párbeszéd a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligencia nyelvi modellek kód előállítására való felhasználása és az ezzel kapcsolatos etikai kérdések, például a szellemi tulajdon és a tulajdonjog kérdései körül forog.
 • A résztvevők ellentétes véleményeket fogalmaznak meg a ChatGPT hasznosságáról, a gyors kódrészletek és prototípusok létrehozásának hatékonyságától kezdve az eredetiséggel, pontossággal és a lehetséges visszaélésekkel kapcsolatos aggályokig.
 • A szerző kiemeli a ChatGPT korlátait a programozási feladatok esetében, és hangsúlyozza, hogy reális elvárásokat támaszt, óva int attól, hogy kiterjedt projektek vagy kritikus funkciók esetén kizárólag erre hagyatkozzunk.

ZFS for Dummies

 • A cikk egy átfogó útmutató, amely a ZFS megértését és használatát segíti elő, ismertetve annak legfontosabb összetevőit.
 • Az útmutató a ZFS-poolok és fájlrendszerek kezelésével, valamint a pillanatfelvételek készítésével és az adatkészletek rögzítésével kapcsolatos információkat tartalmaz.
 • A cikk további linkeket tartalmaz a ZFS mélyebb megértéséhez és további tanulmányozásához.

Reakciók

 • A "ZFS for Dummies" című cikk tanácsokat ad a kezdőknek a ZFS fájlrendszer hatékony használatához és optimalizálásához, miközben kitér a lehetséges problémákra és a biztonsági mentési megoldásokra.
 • A kommentelők oda-vissza beszéltek a ZFS konfigurációjáról és funkcionalitásáról, és általános egyetértés mutatkozott abban, hogy az alapértelmezett beállítások a legtöbb felhasználó számára megfelelőek.
 • A cikk a ZFS licencelési kérdéseiről és más nyílt forráskódú licencekkel való kompatibilitásáról is vitázik, bár a vélemények szerint a jogi következmények valószínűtlenek.

A Geo Guesser azonosítja a helyet és az ülésszámot egy légifelvételről.

 • Egy Twitter-felhasználó, Rainbolt osztotta meg a közösségi médiaplatformon a repülési adatait, beleértve a koordinátákat és az úti célt.
 • A felhasználó a texasi Dallas felé tartott.

Reakciók

 • A Geo Guesser olyan személyekre vonatkozik, akik képzettek a helyszínek és a helyszámok légi felvételek alapján történő azonosításában.
 • Míg mások aggódnak amiatt, hogy a mesterséges intelligencia visszaélhet ezzel a képességgel vagy felülmúlhatja azt, mások úgy tekintenek a mesterséges intelligenciára, mint a Geo Guessing képességek bővítésének eszközére.
 • A beszélgetés kitér a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szkepticizmusra, az alternatív megközelítésekre, a mesterséges intelligencia képzési módszereire, a sakkra és Elon Musk bizonyos weboldalak tulajdonjogára is.