Ga naar hoofdinhoud

2023-09-05

VSCodium - Open-source binaries van VSCode

 • VSCodium is een gratis en open-source vervanger voor Microsoft's Visual Studio Code (VS Code), gedreven door de gemeenschap en biedt binaire bestanden van VS Code zonder de propriëtaire licentie en telemetrie/tracking.
 • Eenvoudige toegang tot de MIT-gelicenseerde VS-code is mogelijk dankzij VSCodium, met opties om direct te downloaden of te installeren via pakketbeheerders op meerdere platforms, zoals Windows, Mac OS en Linux.
 • VSCodium biedt ook een Flatpak app installatieoptie en gedetailleerde documentatie voor gebruikers die overstappen van Visual Studio Code.

Reacties

 • Het gesprek bespreekt verschillende onderwerpen, waaronder vertrouwen in software, kwetsbaarheden in open-sourceprojecten en de praktijken van Microsoft, naast overwegingen over alternatieve software.
 • De deelnemers legden de nadruk op belangrijke aspecten zoals verificatie, beveiliging van de toeleveringsketen, gegevensprivacy, beheer van digitale rechten (DRM), licenties en compatibiliteit van uitbreidingen.
 • De discussie onderstreept de spanning tussen propriëtaire praktijken en het open-source ethos dat wordt waargenomen in toepassingen zoals Visual Studio Code.

Een C-compiler schrijven in 500 regels Python

 • De tekst bespreekt een C compiler geschreven in 500 regels Python gericht op WebAssembly, die ondanks enkele beperkingen eenvoudige C programma's succesvol kan compileren en uitvoeren.
 • Het geeft inzicht in de verschillende modules en klassen die in deze compiler worden gebruikt, de mechanismen om flow te controleren en hoe het omgaat met globale declaraties.
 • De compiler gebruikt WASM-instructies en gestructureerde besturingsstroom om lussen en conditionals effectief af te handelen.

Reacties

 • Het artikel gaat in op de complexiteit van het maken van een C-compiler met Python, met aandacht voor de onderscheidende kenmerken van de C-taal, begrip van scalaire datatypes en het beheren van talen met infix-notatie.
 • Het gaat over het elimineren van de behoefte aan minder gangbare platformen door zich te richten op moderne architecturen, naast het bespreken van de negatieve en positieve aspecten van het uitvoeren van programmeergerelateerde taken.
 • Het verhaal verkent ook de verdiensten van universitair onderwijs, het creëren van unieke programmeertalen en domeinspecifieke talen, het bieden van bronnen voor het maken van dynamische talen en bespreekt de feitelijke definitie van een compiler.

Sony stuurt auteursrechtberichten naar TV Museum over shows die 40 tot 60 jaar oud zijn

 • Het Museum of Classic Chicago Television, een non-profit organisatie die historische tv-inhoud bewaart, sluit mogelijk binnen 48 uur als gevolg van Sony's copyright stakingen.
 • Deze auteursrechtclaims, ingediend door Sony voor tv-programma's van 40 tot 60 jaar geleden, hebben de status van het museum op YouTube, waar het sinds 2007 te zien is, in gevaar gebracht.
 • Rick Klein, de oprichter van het museum, probeert met spoed de auteursrechtkwesties op te lossen om te voorkomen dat het project wordt stopgezet.

Reacties

 • Het discours omvat meerdere thema's zoals schending van auteursrechten, archiveringsplatforms, de impact van auteursrechtwetten op makers van inhoud, het hamsteren van gegevens, geautomatiseerde takedowns en de autonomie van platformen om inhoud te beheren.
 • De discussie gaat over het onderscheid tussen feitelijke en juridische zaken, de rol van de rechterlijke macht om bepaalde wetten te negeren en het begrip van politici van internettechnologieën.
 • Het belicht het debat over het recht van entiteiten om het hosten van inhoud te weigeren, het gebruik van watermerken, het bewaren van gedateerde werken en de menselijke betrokkenheid bij processen om auteursrechten te verwijderen.

Neem een kabelmodem, ga naar de gevangenis (1999)

 • De auteur vertelt over een persoonlijke ervaring waarbij Comcast@home ten onrechte werd beschuldigd van kabelfraude, wat leidde tot een strafrechtelijke dagvaarding.
 • Ondanks problemen met Comcast en het rechtssysteem werden de aanklachten geseponeerd, waarna de auteur verbeteringen voorstelde in de procedures van Comcast om soortgelijke situaties te voorkomen.
 • De auteur roept op tot duidelijkere rollen voor klantenservice en ontving excuses van Comcast; het strafblad van de auteur werd vervolgens gewist.

Reacties

 • Het forum heeft losjes betrekking op persoonlijke anekdotes als breedbandtechnicus, en behandelt onderwerpen als wapenveiligheid en -wetgeving, wapenbezit in verschillende landen en diefstal van kabels en schending van auteursrechten.
 • Er wordt gediscussieerd over ervaringen met dienstverleners, de theorie van een vrije markt en de kosten die gepaard gaan met de verdediging van misdrijven.
 • Deelnemers presenteren verschillende meningen over deze onderwerpen en benadrukken de complexiteit en de verschillende perspectieven die deze onderwerpen met zich meebrengen.

Getijdenenergie is niet hernieuwbaar

 • De lijst bevat verschillende wetenschappelijke artikelen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder theorieën over supergeleiding bij lage en hoge temperatuur, superfluïda en elektronentunneling.
 • Het belang en de beperkingen van LK-99, de verklaring achter Brownse beweging en de processen die Crookes-radiometers aandrijven worden ook onderzocht.
 • De lijst daagt misvattingen in thermodynamica uit, onderzoekt de mogelijkheid dat het magnetisch veld van de aarde een supergeleider is, bespreekt waarom getijdenenergie niet hernieuwbaar is en presenteert manieren om relativiteit te begrijpen en E=mc2 af te leiden.

Reacties

 • De discussie gaat over het hernieuwbare karakter van getijdenenergie, de exponentiële groei van het energieverbruik en de haalbaarheid van toekomstige energieprojecten, zoals een Dyson bol of zwerm.
 • Belangrijke onderwerpen zijn obstakels voor duurzaamheid, bevolkingsgroei, vruchtbaarheidscijfers, strategieën om aan de toekomstige vraag naar energie te voldoen en de invloed van energieverbruik op de stabiliteit van het milieu en de economische ontwikkeling.
 • Andere onderwerpen die aan bod komen zijn het voortbestaan van ongelijkheid, de effecten van energiewinning op de rotatie en het klimaat van de aarde, de invloed van windpatronen op energieopwekking en de dynamiek van de vastgoed- en olieproductie-industrie.

Portal 64 - Een demake van Portal voor de Nintendo 64

 • De GitHub repository "portal64," gemaakt door lambertjamesd, is een demake van het spel "Portal" op maat gemaakt voor de Nintendo 64 console, met code, assets en bijbehorende documentatie.
 • De samenvatting geeft een handleiding voor het bouwen van het project met behulp van de Modern SDK, Blender en verschillende andere tools, en het schetst ook toekomstige taken, functies en huidige bugs.
 • Deze repository heeft een groot aantal sterren, watchers en forks verzameld, wat de populariteit onder gebruikers benadrukt, en het project werkt onder de MIT-licentie.

Reacties

 • Portal 64, een project dat als doel heeft om het spel Portal te demaken voor de Nintendo 64 console, is momenteel in ontwikkeling. De GitHub repository mist momenteel visuele updates, op basis van feedback van gebruikers.
 • Er ontstond een debat over energie-efficiëntie versus ecologische impact bij het produceren en weggooien van oude hardware. Sommigen pleiten voor energie-efficiënte technologie, terwijl anderen het gebruik van bestaande hardware ondersteunen om ecologische redenen.
 • Gerelateerde onderwerpen zijn onder andere digitale bewaring, achterwaartse compatibiliteit en de complexiteit van spelontwikkeling. De maker staat bekend om zijn succesvolle N64 demakes met behulp van de N64 SDK, die bekend staat om zijn compatibiliteit met de originele hardware.

Oscilloscoop horloge na 10 jaar op Kickstarter

Reacties

 • Na 10 jaar wachten is het oscilloscoophorloge, dat elektrische activiteit meet en ook dienst doet als uurwerk, nu verzonden naar backers.
 • De uitgave van het horloge stimuleerde discussies over zenuwgeleidingsstudies en elektromyografie, crowdfunding risico's op platforms zoals Kickstarter en ervaringen met andere technologische artikelen zoals het Ultimate Hacking Keyboard.
 • De gesprekken gingen ook over de fijne kneepjes van het ontwerp van het oscilloscoophorloge, de nauwkeurigheid en de verkoopstrategie voorafgaand aan de release.

Ik bouwde een vliegtuigspotter voor mijn zoon in enkele minuten

 • De auteur creëerde snel een tool om vliegtuigen te spotten met behulp van ChatGPT, een krachtige technologie, en paste deze aan in een webapp die realtime meldingen geeft van nabijgelegen vluchten op basis van de locatie van de gebruiker.
 • De auteur benadrukt het potentieel van technologie om ideeën snel om te zetten in realiteit en suggereert een toekomst die gericht is op creatieve inzichten en effectieve machinecommunicatie.
 • Nadenkend over de toekomst stelt de auteur de mogelijkheid voor dat machines zeer intelligent worden en mensen aanzetten tot meditatie en het genereren van innovatieve vragen.

Reacties

 • De dialoog draait om het gebruik van AI-taalmodellen zoals ChatGPT voor het produceren van code en bijbehorende ethische kwesties, zoals intellectueel eigendom en toeschrijving.
 • Deelnemers hebben tegenstrijdige meningen over het nut van ChatGPT, van de doeltreffendheid bij het genereren van snelle stukjes code en prototypes tot zorgen over originaliteit, nauwkeurigheid en potentieel misbruik.
 • De auteur onderstreept de beperkingen van ChatGPT voor programmeertaken en benadrukt dat je realistische verwachtingen moet hebben en er niet alleen op moet vertrouwen voor uitgebreide projecten of kritieke functies.

ZFS voor Dummies

 • Het artikel is een uitgebreide handleiding om ZFS te begrijpen en te gebruiken, met een overzicht van de belangrijkste onderdelen.
 • De gids biedt informatie over het beheren van ZFS pools en bestandssystemen, samen met het maken van snapshots en het mounten van datasets.
 • Het artikel bevat extra links voor een beter begrip en verdere studie van ZFS.

Reacties

 • Het artikel "ZFS voor Dummies" geeft advies aan beginners over hoe ze ZFS, een bestandssysteem, effectief kunnen gebruiken en optimaliseren, terwijl mogelijke problemen en back-upoplossingen aan bod komen.
 • Commenters gaan heen en weer over de configuratie en functionaliteit van ZFS, met algemene consensus dat de standaardinstellingen geschikt zijn voor de meeste gebruikers.
 • Het stuk bevat ook een debat over licentiekwesties van ZFS en de compatibiliteit met andere open source licenties, hoewel de meningen juridische repercussies onwaarschijnlijk achten.

Geo Guesser identificeert de locatie en het stoelnummer van een luchtfoto

 • Een Twitter-gebruiker, Rainbolt, deelde hun vluchtinformatie, inclusief coördinaten en bestemming, op het sociale mediaplatform.
 • De gebruiker was op weg naar Dallas, Texas.

Reacties

 • Geo Guesser verwijst naar personen die bedreven zijn in het identificeren van locaties en stoelnummers uit luchtfoto's.
 • Hoewel er bezorgdheid bestaat over het feit dat AI deze vaardigheid mogelijk misbruikt of overtreft, zien anderen AI als een hulpmiddel om de Geo Guessing-capaciteiten te vergroten.
 • De discussie gaat ook over scepsis ten opzichte van AI, alternatieve benaderingen, AI-trainingsmethoden, schaken en het eigendom van Elon Musk van bepaalde websites.