Hop til hovedindhold

2023-09-03

Den værste programmør, jeg kender

 • Dan Norths blogindlæg tager fat på det komplekse spørgsmål om at måle udviklernes produktivitet og understreger et afgørende perspektivskifte fra individuel opgaveløsning til den kumulative forretningseffekt.
 • Indlægget fortæller historien om Tim Mackinnon, en programmør, der konsekvent underpræsterede på traditionelle produktivitetsmålinger på grund af sit fokus på problemløsning i grupper frem for aleneopgaver.
 • På trods af ledelsens pres for at bortvise Tim forsvarede North sin centrale rolle i forbedringen af hele teamets effektivitet og produktivitet og understregede, at produktivitet skal måles på håndgribelig forretningseffekt i komplekse systemer.

Reaktioner

 • Indlægget udforsker vigtige emner i softwareudviklingsbranchen, såsom vidensdeling, håndtering af kritik og kontorpolitik og forståelse af, hvordan opfattelse kan påvirke karriereudviklingen.
 • Den taler om specifikke roller og metoder i branchen, herunder Scrum til projektledelse, og rollerne for junior/senior ingeniører, tekniske ledere, produktejere og produktchefer.
 • Artiklen fremhæver også vigtigheden af effektiv kommunikation og samarbejde og dyrker et støttende arbejdsmiljø. Den diskuterer de indviklede sider af virksomhedspolitik, fordele og ulemper ved fagforening og udfordringerne ved kodebidrag.

Skatteforberedelsesfirmaer: 90 mio. dollars i lobbyarbejde mod gratis skatteindberetning

 • Ledende skatteforberedelsesfirmaer som Intuit, der ejer TurboTax, og H&R Block, er under lup for at lobbye mod et gratis, statsdrevet skatteindberetningssystem.
 • Disse virksomheder har tilsammen brugt over 90 millioner dollars på lobbyarbejde siden 2003 for at forhindre skattevæsenet i at udvikle sin egen software til skatteforberedelse.
 • I december 2019 fjernede et tillæg til Free File Alliances aftalememorandum denne forhindring, hvilket gjorde det muligt for skattevæsenet at planlægge en gratis selvangivelsestjeneste i 2024. Flere demokrater i Kongressen har opfordret til, at man undersøger skatteforberedelsesindustriens lobbyarbejde.

Reaktioner

 • Amerikanske skatteforberedelsesfirmaer har brugt 90 millioner dollars på lobbyvirksomhed mod gratis skatteindberetningsmuligheder, hvilket har udløst en debat om skattesystemernes kompleksitet og skatteforberedelsesfirmaernes rolle.
 • Der er en diskussion om indflydelsen fra lobbyister, især fra virksomheder som Intuit, og muligheden for at forstyrre branchen, samt de potentielle fordele ved et statsdrevet skatteindberetningssystem.
 • Der tages også emner op som forslaget om at nationalisere skatteforberedelsesfirmaer, konsekvenserne af at forenkle skattelovgivningen og relevansen og virkningen af højesterets afgørelse i Roe v. Wade-sagen.

PSA: Basér ikke din forretning på Discord.7 års konto udelukket for at poste ASN'er

 • Forfatteren understreger deres ugunstige interaktion med Discord og afslører, at deres 7 år gamle konto pludselig blev udelukket på grund af en mindre fejl.
 • Tidligere problemer med Discord omfatter problematiske trusler om at slette forfatterens server på grund af en mindreårig deltager.
 • Forfatteren råder til forsigtighed, når man overvejer at etablere en virksomhed på Discord på grund af disse erfaringer.

Reaktioner

 • Debatten fremhæver ulemperne og de potentielle farer ved at bruge Discord til forretningsdrift, med bekymringer om kontobannelser, moderationspolitikker og utilstrækkelig support.
 • Deltagerne fremhæver behovet for alternative platforme og backup-strategier og understreger de risici, der er forbundet med afhængighed af tredjepartsplatforme.
 • Den enstemmige konsensus er den betydelige forretningsrisiko, der er forbundet med udelukkende at være afhængig af Discord.

Tesla og Rivian viser falsk støtte til 'retten til at reparere'

 • Tesla og Rivian er under beskydning for tilsyneladende at gå ind for "retten til at reparere"-bevægelsen uden at forpligte sig til væsentlige nye love.
 • Begge virksomheder er blevet kritiseret for at gøre bilreparationer dyre og besværlige.
 • Teksten nævner også forskellige andre tech-relaterede emner, herunder Valve/Steams kvalitetskontrol, podcast-episoder, Googles programnedlukning, pixeltelefoner og juridiske spørgsmål.

Reaktioner

 • Diskussionen drejer sig om retten til at reparere og kompleksiteten i at reparere elektriske køretøjer, især Tesla. Spørgsmål som det praktiske i at konvertere ældre biler til elbiler ved hjælp af kits og producenter, der komplicerer reparationer med ikke-standardiserede komponenter og software, bliver fremhævet.
 • Andre emner, der blev diskuteret, var tilgængeligheden af reparationsdokumentation og dele til elbiler, elbilers begrænsninger i forhold til at tyvstarte andre biler og nytten af solcelletag og udskiftelige batterier.
 • Deltagerne har forskellige syn på løsningen; mens nogle går ind for lovgivning om retten til at reparere, mener andre, at opgaven kan gøres lettere ved at forstå og reparere komponenter uden arkitektoniske diagrammer.

Om håndværk

 • Forfatteren reflekterer over indflydelsen fra deres bedstefars inkluderende, praktiske syn på håndværk og sætter det i kontrast til den opfattede eksklusivitet og elitisme i softwareudviklingsbranchen.
 • Forfatteren hævder, at al arbejdskraft er faglært arbejdskraft, og skubber til forestillingen om, at håndværk bør prioritere inklusivitet og værdsætte indsats, og citerer en personlig episode, hvor han følte sig udstødt fra et makerspace.
 • Forfatteren ser håndværk som et medium for kommunikation, samarbejde og skabelse i stedet for et værktøj til at dømme eller et våben, hvilket antyder behovet for deres bedstefars perspektiv i forbedringen af teammiljøer og arbejdsområder.

Reaktioner

 • Indlægget understreger følelsen af at være en 'outsider' i softwareudviklingsbranchen, understreger behovet for inklusion og fejrer uventede succeshistorier fra sådanne 'outsider'-kodere.
 • Det fremhæver begrebet "at reparere" og understreger betydningen af håndværk og stolthed over ens arbejde.
 • Artiklen dykker ned i forholdet mellem håndværk, kvalitet og computerbrug i industrien og antyder, at håndværk har indflydelse på softwarekvalitet.

Rekursiv opsummering muliggør langtidshukommelse af dialog i LLM'er

 • Artiklen foreslår en strategi til at forbedre langtidshukommelsen i dialogsystemer med åbne domæner gennem rekursiv oprettelse af resuméer eller hukommelse ved hjælp af store sprogmodeller (LLM'er).
 • Denne metode tilskynder LLM'erne til at fastholde og genkalde sig mindre dialogkontekster og efterfølgende skabe ny hukommelse ved at bruge tidligere hukommelse og efterfølgende kontekster.
 • Eksperimenterne viser mere konsistente svar i samtaler med lange kontekster genereret af metoden. Forfatterne planlægger at frigive koden og scripts på et senere tidspunkt.

Reaktioner

 • Debatten fokuserer på sprogmodellernes begrænsninger og muligheder, især deres kompetence inden for ræsonnement og matematiske opgaver.
 • Diskussionen omfatter AI-modellernes evner og sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af specifikke værktøjer eller systemer til at forbedre ydeevnen.
 • Langtidshukommelsens rolle i AI-systemer til samtale og effektiviteten af rekursive opsummeringsmetoder er også blevet taget op sammen med alternative strategier og udbredte implementeringer.

Jeg spejlede al koden fra PyPI til GitHub og analyserede den

 • Forfatteren har udviklet et automatiseret system til at spejle al kode fra PyPI til Github, hvilket letter scanning af pakker i realtid, søgeindeksering og omfattende sproganalyse.
 • Dette initiativ giver alle mulighed for at downloade og evaluere alle koder, der nogensinde er offentliggjort på PyPI inden for en kort periode.
 • Innovationen forventer at gøre det muligt for brugerne at udnytte Python-kodekorpusset til forskellige nye applikationer.

Reaktioner

 • Forfatteren undersøgte kode fra PyPI, et depot for Python-softwarepakker, spejlet på GitHub, og fremhævede en hurtig vækst, der forudsiger flere pakker end mennesker inden for 8 år.
 • Undersøgelsen gav indsigt i brugen af Python, legitimationsoplysninger indlejret i kode og forskellige andre aspekter som kompleksiteten af dataanalyse, arkivering af kode og populariteten af sprogfunktioner.
 • Forfatteren diskuterede også udfordringerne med PyPI, såsom frustrationer over kontooprettelse, søgning efter pakker og problemer omkring licensering, især Microsofts brug uden licens.

En udfordring for GPT-4's kapacitetsprognoser

 • Den fremhævede tone i indlægget drejer sig om et spil, der har til formål at måle præstationen af GPT-4, en avanceret sprogmodel, i besvarelsen af et spørgsmål, der vedrører Frankrigs hovedstad.
 • Forfatteren hævder, at folk ofte spekulerer over sprogmodellernes evner uden at have en ordentlig forståelse af deres sande potentiale.
 • Læserne opfordres til at verificere deres egne forudsigelsesevner, hvilket er en udfordring til at validere og forbedre de fremherskende antagelser om sprogmodeller.

Reaktioner

 • Artiklens hovedfokus er på at vurdere og forudsige sprogmodellen GPT-4's evne til at besvare spørgsmål præcist.
 • Deltagerne kritiserer den scoringsramme, der bruges til at vurdere sprogmodeller som GPT-4, diskuterer dens begrænsninger og foreslår alternative evalueringsmetoder.
 • Deltagerne dykker også ned i intelligensens natur i modeller som GPT-4 og ChatGPT, med vægt på den statistiske bearbejdnings rolle, og reflekterer over deres erfaringer med specifikke eksempler.

Sådan skriver du "blimpy" i Emacs [video]

 • Forfatteren deler adskillige teknikker til at skrive ordet "Blimpy" effektivt i Emacs, en populær teksteditor, der kan tilpasses.
 • Metoderne omfatter kopiering og indsættelse af kodeblokke, brug af konfigurationstips og anvendelse af særlige tilstande og kommandoer.
 • Formålet med indlægget er at guide læserne i hurtige og effektive inputmetoder til gentagne ord i Emacs.

Reaktioner

 • Videovejledningen fokuserer på den simple opgave at skrive "blimpy" i Emacs og demonstrerer teksteditorens fleksibilitet og potentiale for tilpasning.
 • Brugerne er uenige om, hvorfor videoen er blevet så populær, om det er en løftestang til at knytte bånd og skabe fælles vittigheder eller en kritik af teknologiens forviklinger.
 • Vejledningen fungerer som en sjov introduktion til Emacs og dets brugerfællesskab.

Ingen vej ind eller ud af Burning Man efter uvejr

 • Over 70.000 besøgende til Burning Man-festivalen er strandet på stedet på grund af kraftig regn, som har forvandlet området til en mudderpøl, lukket porten og lufthavnen og stoppet adgangen ind og ud.
 • Deltagerne rådes til at spare på ressourcerne, da regnen forventes at fortsætte indtil søndag.
 • De ustabile vejrforhold udgør en potentiel katastrofe med store chancer for fortsat regn og tordenvejr.

Reaktioner

 • Burning Man-festivalen i Nevada kæmper med komplikationer på grund af kraftig regn, der skaber mudrede forhold og problemer med transporten. Tilstrækkelige forsyninger sikrer dog, at der ikke er risiko for sult eller dehydrering.
 • Der er bekymringer omkring medicinske nødsituationer, men der er mulighed for helikopterevakuering, hvis det bliver nødvendigt. Der opfordres til at overholde sikkerhedsforanstaltninger og holde sig i læ for at forhindre ulykker og skader.
 • Situationen kunne være blevet overdrevet og have ført til unødvendig frygt. Der er forskellige opfattelser af arrangementets popularitet, tilgængeligheden af forsyninger og etos'en om selvhjulpenhed.