Gå til hovedinnhold

2023-09-03

Den verste programmereren jeg kjenner

 • Dan Norths blogginnlegg tar for seg det komplekse problemet med å måle utviklernes produktivitet og understreker at det er viktig å skifte perspektiv fra individuelle oppgaver til den samlede forretningseffekten.
 • I innlegget forteller de om Tim Mackinnon, en programmerer som konsekvent underpresterte på tradisjonelle produktivitetsmålinger fordi han fokuserte på problemløsning i grupper i stedet for å løse oppgaver alene.
 • Til tross for press fra ledelsen om å sparke Tim, forsvarte North hans sentrale rolle i arbeidet med å øke effektiviteten og produktiviteten til hele teamet, og understreket at produktivitet bør måles i form av konkrete forretningseffekter i komplekse systemer.

Reaksjoner

 • Innlegget tar for seg viktige temaer i programvareutviklingsbransjen, som kunnskapsdeling, håndtering av kritikk og kontorpolitikk, og hvordan oppfatninger kan påvirke karriereutviklingen.
 • Den tar for seg spesifikke roller og metoder i bransjen, inkludert Scrum for prosjektledelse, og rollene til junior-/senioringeniører, tekniske ledere, produkteiere og produktledere.
 • Artikkelen fremhever også viktigheten av effektiv kommunikasjon og samarbeid, og dyrker frem et støttende arbeidsmiljø. Artikkelen tar også for seg bedriftspolitikk, fordeler og ulemper ved fagorganisering og utfordringene ved å bidra med kode.

Selskaper: 90 millioner dollar i lobbyvirksomhet mot gratis innlevering av selvangivelse

 • Ledende selskaper som Intuit, som eier TurboTax, og H&R Block, er i søkelyset for å ha drevet lobbyvirksomhet mot et gratis, offentlig drevet selvangivelsessystem.
 • Disse selskapene har til sammen brukt over 90 millioner dollar på lobbyvirksomhet siden 2003 for å hindre skattemyndighetene i å utvikle sin egen programvare for skatteoppgjør.
 • I desember 2019 ble dette hinderet fjernet i et tillegg til Free File Alliance's memorandum of understanding, slik at skattemyndighetene kunne sette i gang planene for en gratis selvangivelsestjeneste i 2024. Flere demokrater i Kongressen har tatt til orde for å undersøke skatteoppgjørsbransjens lobbyvirksomhet.

Reaksjoner

 • Amerikanske skatteoppgjørsselskaper har brukt 90 millioner dollar på å drive lobbyvirksomhet mot gratis innlevering av selvangivelser, noe som har utløst en debatt om skattesystemenes kompleksitet og skatteoppgjørsselskapenes rolle.
 • Det er en diskusjon om lobbyvirksomhetens innflytelse, særlig fra selskaper som Intuit, og muligheten for en omveltning i bransjen, i tillegg til de potensielle fordelene ved et offentlig drevet skatteregistreringssystem.
 • Vi tar også opp temaer som forslaget om å nasjonalisere skatteforberedelsesfirmaer, konsekvensene av en forenkling av skattelovgivningen og relevansen og virkningen av høyesterettsdommen i Roe v. Wade-saken.

PSA: Ikke baser virksomheten din på Discord.7årskonto utestengt for å ha lagt ut ASNer

 • Forfatteren legger vekt på sin ugunstige interaksjon med Discord, og avslører at den 7 år gamle kontoen deres brått ble utestengt på grunn av en mindre feil.
 • Tidligere problemer med Discord inkluderer problematiske trusler om å slette forfatterens server på grunn av en mindreårig deltaker.
 • Forfatteren råder til forsiktighet når man vurderer å etablere en virksomhet på Discord på grunn av disse erfaringene.

Reaksjoner

 • Debatten belyser ulempene og de potensielle farene ved å bruke Discord til forretningsdrift, med bekymringer om kontoutestengelser, modereringspolicyer og utilstrekkelig support.
 • Deltakerne fremhever behovet for alternative plattformer og backup-strategier, og understreker risikoen forbundet med å være avhengig av tredjepartsplattformer.
 • Alle er enige om at det er en betydelig forretningsrisiko forbundet med å basere seg utelukkende på Discord.

Tesla og Rivian viser falsk støtte til "retten til å reparere

 • Tesla og Rivian er i søkelyset fordi de tilsynelatende har tatt til orde for "rett til å reparere"-bevegelsen uten å forplikte seg til nye lover.
 • Begge selskapene har blitt kritisert for å gjøre bilreparasjoner kostbare og upraktiske.
 • Teksten nevner også en rekke andre teknologirelaterte emner, blant annet Valve/Steams kvalitetskontroll, podcastepisoder, Googles programnedleggelse, pikselmobiler og juridiske spørsmål.

Reaksjoner

 • Diskusjonen dreier seg om retten til å reparere og kompleksiteten ved reparasjon av elbiler, spesielt Tesla. Det diskuteres blant annet om det er praktisk mulig å konvertere eldre biler til elbiler ved hjelp av byggesett, og om produsenter som kompliserer reparasjoner ved hjelp av komponenter og programvare som ikke er standard.
 • Andre temaer som diskuteres, er blant annet tilgjengeligheten av reparasjonsdokumentasjon og reservedeler for elbiler, elbilenes begrensninger når det gjelder starthjelp til andre biler, og nytten av solcelletak og utskiftbare batterier.
 • Deltakerne har ulike syn på løsningen; mens noen tar til orde for lovgivning om reparasjonsrett, mener andre at oppgaven kan gjøres enklere ved å forstå og reparere komponenter uten arkitektoniske diagrammer.

Om håndverk

 • Forfatteren reflekterer over innflytelsen fra bestefarens inkluderende, praktiske syn på håndverk, og setter det i kontrast til det som oppfattes som eksklusivitet og elitisme i programvareutviklingsbransjen.
 • Forfatteren hevder at alt arbeid er faglært arbeid, og at håndverk bør prioritere inkludering og verdsette innsats, og siterer en personlig episode der han følte seg utestengt fra et makerspace.
 • Forfatteren ser på håndverket som et medium for kommunikasjon, samarbeid og skapelse i stedet for et verktøy for bedømmelse eller et våpen, noe som tyder på at bestefarens perspektiv er nødvendig for å forbedre teammiljøer og arbeidsområder.

Reaksjoner

 • Innlegget legger vekt på følelsen av å være en "outsider" i programvarebransjen, understreker behovet for inkludering og feirer uventede suksesshistorier fra slike "outsider"-kodere.
 • Den fremhever begrepet "fiksing" og understreker betydningen av håndverksmessig dyktighet og stolthet over det man gjør.
 • Artikkelen tar for seg forholdet mellom håndverk, kvalitet og databruk i bransjen, og antyder at håndverk har betydning for programvarekvaliteten.

Rekursiv oppsummering muliggjør langtidsminne for dialog i LLM-er

 • Artikkelen foreslår en strategi for å forbedre langtidsminnet i dialogsystemer med åpne domener gjennom rekursiv oppretting av sammendrag eller minne ved hjelp av store språkmodeller (LLM).
 • Denne metoden oppmuntrer LLM til å huske og gjenkalle mindre dialogkontekster og deretter skape nytt minne ved hjelp av tidligere minne og påfølgende kontekster.
 • Eksperimentene viser at metoden gir mer konsistente svar i samtaler med lang kontekst. Forfatterne planlegger å publisere koden og skriptene på et senere tidspunkt.

Reaksjoner

 • Debatten fokuserer på språkmodellenes begrensninger og muligheter, hovedsakelig deres kompetanse innen resonnering og matematiske oppgaver.
 • Diskusjonen omfatter AI-modellenes evner og stiller spørsmål ved om det er nødvendig med spesifikke verktøy eller systemer for å forbedre ytelsen.
 • Langtidshukommelsens rolle i dialogbaserte AI-systemer og effektiviteten til rekursive oppsummeringsmetoder har også blitt tatt opp, sammen med alternative strategier og utbredte implementeringer.

Jeg speilet all koden fra PyPI til GitHub og analyserte den.

 • Forfatteren har utviklet et automatisert system for speiling av all kode fra PyPI til Github, noe som muliggjør sanntidsskanning av pakker, søkeindeksering og omfattende språkanalyse.
 • Dette initiativet gjør det mulig for hvem som helst å laste ned og evaluere alle koder som noensinne er publisert på PyPI i løpet av en kort periode.
 • Innovasjonen skal gjøre det mulig for brukerne å utnytte Python-kodekorpuset til en rekke nye applikasjoner.

Reaksjoner

 • Forfatteren undersøkte kode fra PyPI, et repository for Python-programvarepakker, speilet på GitHub, og fremhevet en rask vekst som forutsier flere pakker enn mennesker i løpet av 8 år.
 • Undersøkelsen ga innsikt i bruken av Python, legitimasjon i koden og ulike andre aspekter som kompleksiteten i dataanalyse, arkivering av kode og populariteten til språkets funksjoner.
 • Forfatteren diskuterte også utfordringene med PyPI, som frustrasjon over opprettelse av kontoer, søking etter pakker og problemer rundt lisensiering, spesielt Microsofts bruk uten lisens.

En utfordring for GPT-4-kapasitetsprognoser

 • Tonen i innlegget dreier seg om et spill som tar sikte på å måle ytelsen til GPT-4, en avansert språkmodell, når det gjelder å svare på et spørsmål om Frankrikes hovedstad.
 • Forfatteren hevder at enkeltpersoner ofte spekulerer i språkmodellenes muligheter uten å forstå deres sanne potensial.
 • Leserne oppfordres til å verifisere sine egne prediksjonsevner, noe som innebærer en utfordring til å validere og forbedre rådende antakelser om språkmodeller.

Reaksjoner

 • Hovedfokuset i artikkelen ligger på å vurdere og forutsi hvor god språkmodellen GPT-4 er til å svare nøyaktig på spørsmål.
 • Deltakerne kritiserer skåringsrammeverket som brukes til å vurdere språkmodeller som GPT-4, diskuterer begrensningene og foreslår alternative evalueringsmetoder.
 • Deltakerne fordyper seg også i intelligensens natur i modeller som GPT-4 og ChatGPT, med vekt på betydningen av statistisk prosessering, og reflekterer over sine erfaringer med konkrete eksempler.

Slik skriver du "blimpy" i Emacs [video].

 • Forfatteren deler en rekke teknikker for å skrive ordet "Blimpy" effektivt i Emacs, et populært tekstredigeringsprogram som kan tilpasses.
 • Metodene som diskuteres, omfatter kopiering og liming av kodeblokker, bruk av konfigurasjonstips og bruk av spesielle moduser og kommandoer.
 • Målet med innlegget er å veilede leserne i raske og effektive inndatametoder for repeterende ord i Emacs.

Reaksjoner

 • Videoopplæringen fokuserer på den enkle oppgaven å skrive "blimpy" i Emacs, og demonstrerer tekstredigeringsprogrammets fleksibilitet og muligheter for tilpasning.
 • Brukerne er uenige om hvorfor videoen har blitt så populær, om det er en måte å knytte bånd og skape fellesskap på, eller om det er en kritikk av teknologiens forviklinger.
 • Opplæringen fungerer som en morsom introduksjon til Emacs og brukerfellesskapets egenskaper.

Ingen vei inn eller ut av Burning Man etter uværet

 • Over 70 000 besøkende til Burning Man-festivalen er strandet på stedet på grunn av kraftig regn som har forvandlet området til en gjørmegrop, stengt porten og flyplassen og hindret inn- og utreise.
 • Deltakerne oppfordres til å spare på ressursene ettersom det er ventet regn helt frem til søndag.
 • De ustabile værforholdene utgjør en potensiell katastrofe med stor sjanse for fortsatt regn og tordenvær.

Reaksjoner

 • Burning Man-festivalen i Nevada sliter med komplikasjoner på grunn av kraftig regn, noe som har ført til gjørmete forhold og transportproblemer. Tilstrekkelige forsyninger sikrer imidlertid at det ikke er fare for sult eller dehydrering.
 • Det er bekymring knyttet til medisinske nødsituasjoner, men det er lagt til rette for helikopterevakuering ved behov. Det oppfordres til å følge sikkerhetstiltakene og holde seg i ly for å unngå ulykker og skader.
 • Situasjonen kan ha blitt overdrevet og ført til unødvendig frykt. Det er ulike syn på arrangementets popularitet, tilgangen på forsyninger og selvhjulpenhetstanken.