Gå til hovedinnhold

2023-09-23

Valve er en fantastisk oppstrøms bidragsyter til Linux og åpen kildekode-samfunnet.

 • Valve bidrar i betydelig grad til Linux- og åpen kildekode-samfunnet gjennom sitt arbeid med Steam Deck og SteamOS, og samarbeider med åpen kildekode-konsulentfirmaet Igalia om ulike forbedringer i Linux-økosystemet.
 • De har bidratt til Mesa OpenGL- og Vulkan-drivere, grafikkdriverkomponenter i kjernen, og har vært involvert i å utvide støtten for filsystemer som ikke tar hensyn til store og små bokstaver, samt utviklingen av Gamescope Wayland compositor.
 • Støtten deres omfatter også uforanderlige programvareoppdateringer og Flatpak. Disse omfattende bidragene har hatt en positiv innflytelse på økosystemet for Linux-skrivebord også utenfor spillsektoren.

Reaksjoner

 • Valve, som står bak Steam-plattformen, blir hyllet for sine bidrag til åpen kildekode-samfunnet og sin innsats for å forbedre spillopplevelsen, til tross for at de innledningsvis ble utsatt for kritikk.
 • Det er delte meninger om Steams refusjonspolicy og Steams rolle i forbindelse med pengespill med ekte penger, samt bekymring for plattformens kompatibilitet med eldre spill.
 • Den nylige lanseringen av Steam Deck har økt tilgjengeligheten til spill på Linux, men det er forventet at Mac-brukere ikke vil kunne høste de samme fordelene på grunn av begrensninger i macOS-økosystemet.

Paisa - personlig økonomisystem med åpen kildekode

 • Utvikleren har benyttet seg av regnskap i klartekst og har utviklet et rapporteringssystem ved navn Paisa for offentlig bruk.
 • Utvikleren ønsker tilbakemeldinger om hva folk vanligvis ønsker å vite om privatøkonomien sin.
 • Det oppfordres til å avstå fra å redigere demodata, og til å laste ned og kjøre dem lokalt der det er nødvendig.

Reaksjoner

 • Diskusjonen fokuserer på verktøy og metoder for personlig økonomistyring, inkludert integrasjonen med Plaid for automatisert dataimport, men med bekymringer om datasikkerhet og krav om standardiserte API-er fra finansinstitusjonene.
 • Samtalen utforsker også andre temaer som skattemodeller, alternativ programvare, utfordringer knyttet til kategorisering av transaksjoner, brukernes lovord om prosjektet Paisa og debatter om tilgjengeligheten av Linux-versjoner.
 • Den understreker utfordringene og de potensielle løsningene for effektiv privatøkonomi, og fremhever viktigheten av å forstå bokføringsreglene og vanskelighetene med å bruke åpne bank-API-er.

0-dager utnyttet av kommersiell overvåkningsleverandør i Egypt

 • Googles Threat Analysis Group og The Citizen Lab har oppdaget en 0-dagers exploit-kjede for iPhone, utviklet av overvåkningsleverandøren Intellexa, som brukes til å installere spionprogrammet "Predator" via et MITM-angrep (man-in-the-middle).
 • Apple har rettet opp i dette problemet ved å lappe sårbarhetene i iOS 16.7 og iOS 17.0.1, noe som understreker risikoen som kommersielle overvåkningsleverandører utgjør.
 • Google foreslår at brukerne aktiverer "HTTPS-First Mode" som et beskyttelsestiltak mot MITM-angrep, noe som understreker Googles pågående innsats mot disse truslene i spionprogramvarebransjen.

Reaksjoner

 • Artikkelen tar for seg et bredt spekter av cybersikkerhetstemaer, blant annet en egyptisk overvåkningsleverandørs utnyttelse av programvaresvakheter, vanskeligheter med å utbedre sårbarheter og behovet for dyktige sikkerhetseksperter.
 • Den tar for seg effekten av sikkerhetssertifikater og hvilken rolle VPN-tjenester spiller når det gjelder å beskytte seg mot myndighetsovervåking.
 • Den nevner også korrupsjonsanklager og virkningen av disse sårbarhetene på en presidentkandidats telefon, noe som indikerer de vidtrekkende konsekvensene av cybersikkerhetsproblemer.

GitHub Actions kunne vært mye bedre

 • Forfatteren uttrykker bekymring for GitHub Actions, og legger vekt på problemer med feilsøking, mulige sikkerhetsproblemer og behovet for å forbedre valideringen av arbeidsflyter.
 • De foreslår flere forbedringer, blant annet interaktiv feilsøking, strengere validering av arbeidsflyter og bedre spesifikasjon av typer, samt en oppfordring til flere offisielle GitHub-vedlikeholdte handlinger.
 • Forfatteren kritiserer også GitHubs manglende vektlegging av fellesskapet og uttrykker bekymring for potensielle sikkerhetshull i GitHub Actions-økosystemet.

Reaksjoner

 • Diskusjonen dreier seg om brukernes frustrasjon og kritikk av GitHub Actions, et verktøy som brukes til kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD).
 • Brukerne uttrykker problemer med feilsøking, begrenset funksjonalitet og integrasjonsproblemer. Noen foreslår å bruke alternative verktøy og løsninger for å løse disse problemene.
 • Fellesskapet fremhever behovet for forbedringer i CI-plattformene, bedre støtte for HTML-rapporter og en preferanse for å kjøre arbeidsflyter lokalt.

Måter å registrere endringer i Postgres på

 • Artikkelen analyserer ulike metoder for sporing av endringer i en Postgres-database: Listen/Notify, direkte tabellpolling, replikering og bruk av en revisjonstabell.
 • For å gi verdifull innsikt granskes de ulike tilnærmingene med tanke på fordeler og kompleksitet.
 • I artikkelen anbefales replikering som den mest effektive teknikken, og bruk av en revisjonstabell anbefales som et bedre alternativ.

Reaksjoner

 • Diskusjonen fokuserer på optimale metoder for overvåking og registrering av endringer i en Postgres-database, med anbefalinger som bruk av triggere, historikktabeller og bruk av databaseklokken for å oppnå presisjon.
 • Utvidelser som "pgaudit" eller "temporal_tables", logisk replikering og triggerfunksjoner har blitt foreslått, men bekymringene rundt ytelses- og lagringskrav vedvarer, noe som understreker behovet for forbedrede og pålitelige metoder for endringssporing i databasesystemer.
 • Verktøy som Debezium er anerkjent for å håndtere begrensningene ved bruk av LISTEN/NOTIFY-funksjonen i PostgreSQL.

Fjernarbeid kan mer enn halvere klimafotavtrykket til en kontoransatt

 • Scientific Americans nettsted er midlertidig utilgjengelig på grunn av unormal trafikk.
 • Scientific American er et datterselskap av Springer Nature, et selskap som står bak mange vitenskapelige publikasjoner.
 • Publikasjonen påberoper seg redaksjonell uavhengighet i rapporteringen av den vitenskapelige utviklingen.

Reaksjoner

 • Dialogen dreier seg om hvordan fjernarbeid påvirker karbonutslipp, samfunnets velferd, produktivitet og forholdet mellom sjef og medarbeider.
 • Ulike synspunkter blir belyst, og de miljømessige fordelene ved fjernarbeid blir satt opp mot potensielle utfordringer som sosial isolasjon og redusert produktivitet.
 • Det påpekes også at det er behov for statlige tiltak, skatteinsentiver og demokratisk opplæring på arbeidsplassene for å takle disse problemene.

Java 21: Det fine, det sure og det betydningsfulle

 • Java 21 har blitt lansert som "long term support"-versjonen, med forbedringer som mønstertilpasning for switch-setninger, record-mønstre, sekvensielle samlinger og virtuelle tråder.
 • Det er verdt å nevne de virtuelle trådene, som håndterer samtidige forespørsler, og mønstertilpasning som gjør det enklere å arbeide med forseglede hierarkier og poster.
 • Med over 10 000 feilrettinger er det snakk om et betydelig vedlikeholdsløft, noe som gjør det til en fordelaktig oppgradering.

Reaksjoner

 • Teksten inneholder ulike diskusjoner om blant annet virtuelle tråder i Java og mønstertilpasning i programmeringsspråk.
 • Diskusjonen tar også for seg oppgradering av programvarepakker og avhengigheter, og beskriver fordeler, begrensninger og spesielle utfordringer knyttet til disse funksjonene.
 • Tekstsammendraget mangler imidlertid klarhet og sammenheng når det gjelder å gi en enkel forståelse av de diskuterte temaene.

Et åpent brev til samfunnet vårt

 • Spillutviklingsplattformen Unity har revidert sin nye Runtime Fee-policy etter reaksjoner fra spillmiljøet, og selskapet har sendt ut et åpent brev med en unnskyldning.
 • Blant de viktigste endringene er at inntektstaket for Unity Personal-abonnementet økes fra 100 000 dollar til 200 000 dollar, avgiftsfritak for spill som tjener mindre enn 1 million dollar, og at retningslinjene kun gjelder for Unity Pro- og Enterprise-brukere fra og med 2024 LTS-versjonen.
 • Unity tilbyr betalingsalternativer med en fast inntektsandel på 2,5 % eller en ny spiller-basert beregnet andel, der det laveste beløpet faktureres. Unity inviterer skaperne til å stille spørsmål og bekymringer via en live chat-økt.

Reaksjoner

 • Unity, en mye brukt plattform for spillutvikling, har fått kritikk for endringer i prispolitikken, noe som har ført til debatt blant brukerne.
 • Brukerne krever ikke bare forsikringer for å forhindre lignende beslutninger i fremtiden, men de er også usikre på Unitys evne til å komme seg etter denne kontroversen.
 • Det er bekymring for at Unity kan fortsette å gjøre slike endringer uten å stå til ansvar, noe som kan føre til en diskusjon om betydningen av kundenes tillit og potensialet for å skade selskapets omdømme.

Signal: Nøkkelavtaleprotokollen Pqxdh

 • Dokumentet beskriver PQXDH, en nøkkelavtaleprotokoll for autentisering med offentlige nøkler, som gir post-quantum forward secrecy, deniability og er designet for asynkrone innstillinger.
 • Den beskriver protokollens faser, de involverte partenes roller, og omfatter både elliptiske kurver og post-kvantenøkler med fokus på gjensidig autentisering som kan fornektes med post-kvantenøkler.
 • Den skisserer også sikkerhetsimplikasjoner, og tar for seg trusler som kommunikasjonssvikt og identitetsfeilbindingsangrep, samtidig som den legger vekt på sterk tilfeldighet og viktigheten av medvirkende egenskaper ved valg av mekanisme for innkapsling av post-kvantenøkler.

Reaksjoner

 • Den nylig lanserte Pqxdh Key Agreement Protocol fra Signal er et sentralt diskusjonstema, og brukerne diskuterer personvernfunksjoner og potensielle sikkerhetsproblemer.
 • Noen brukere anbefaler alternative apper for sikre meldinger, noe som tyder på en blandet oppfatning av Signals nyeste protokoll.
 • Signal kritiseres blant annet for å være avhengig av en sentralisert server og for markedsføringsstrategier, men hovedfokuset ligger likevel på sikkerhets- og personvernfunksjonene til Signal og dets kolleger.

Jeg satser alt på SQLite på serversiden (2022).

 • Artikkelen fremhever fordelene ved å bruke SQLite som hoveddatabase for fullstack-applikasjoner på grunn av enkelheten og den forbedrede ytelsen.
 • Litestream, et verktøy med åpen kildekode, introduseres og styrker SQLites robusthet og samtidighet.
 • Den kommende oppdateringen av Litestream muliggjør live-replikering av SQLite-databaser, noe som gir en globalt skalerbar databaseløsning spesielt for lesekrevende applikasjoner.

Reaksjoner

 • Artikkelen tar for seg bruk av SQLite på serversiden i webapplikasjoner, diskuterer styrker og svakheter ved SQLite og de ulike reaksjonene på bruk av SQLite i produksjonsmiljøer.
 • Diskusjonen tar for seg fordeler og ulemper ved å kjøre applikasjonslogikk i en database ved hjelp av verktøy som triggere og lagrede prosedyrer, og gir en sammenlignende analyse av SQLite og PostgreSQL som applikasjonsbackends.
 • Begrensningene ved SQLite i større, distribuerte systemer diskuteres, i tillegg til metoder for replikering og synkronisering, latenstiden for datatrafikk i datanettverk og ytelsesvariasjonene mellom ulike databasesystemer.

Hvordan den romerske republikken, del IV: Senatet

 • Artikkelen er en del av en serie om den romerske republikken og tar for seg det romerske senatets innflytelse og rolle.
 • Selv om senatet formelt sett manglet juridiske fullmakter, utøvde det kontroll over statsfinansene, religionsrelaterte beslutninger og utenrikspolitikk gjennom sin auctoritas (latin for autoritet) og politiske normer.
 • Artikkelen tar også for seg vanskelighetene med å integrere en tilsvarende rådgivende organisasjon i USAs moderne politiske rammeverk.

Reaksjoner

 • Artikkelen tar for seg den romerske republikken med fokus på senatet, og setter i gang en samtale om samfunnets forfall, historiske skikkelser og sammenhenger mellom Romerriket og aktuelle problemstillinger.
 • Deltakerne satte søkelyset på Romerrikets varige innflytelse, dets innvirkning på ulike aspekter av livet og den allestedsnærværende naturen til tanker knyttet til Romerriket i dag.
 • Det nevnes virale internetthistorier og potensialet for en filmatisering av temaet, selv om det også finnes en urelatert referanse til YC (Y Combinator) Winter 2024-søknader.

Lær piano uten noter

 • En person har laget en app som visualiserer noter på samme måte som YouTube-opplæringsprogrammer, med en funksjon som gjør det mulig å importere egne filer.
 • Appen introduserte en abonnementsmodell for tilgang til klassisk musikk, men denne har ikke vist seg å være lønnsom.
 • Opphavsmannen ønsker for øyeblikket tilbakemeldinger og forslag til forbedringer.

Reaksjoner

 • Dialogen dreier seg om ulike elementer ved noter, og belyser utfordringer med å lese noter, fordeler og begrensninger ved klassisk notasjon og potensialet i alternative notasjonssystemer eller digitale apper for å lære og spille musikk.
 • Det legges vekt på viktigheten av noter i musikkundervisningen og -utøvelsen, samtidig som enkelte apper for musikklæring kritiseres og foreslås forbedret.
 • Det fokuseres også på aspekter som pris, brukergrensesnitt og funksjoner i spesifikke apper, og det gjøres en sammenligning med eksisterende apper på markedet.

Prinsipper for oppbygging og skalering av funksjonsflaggsystemer

 • Dokumentet beskriver prinsipper for konstruksjon og skalering av funksjonsflaggsystemer, en programvareutviklingsteknikk som muliggjør kjøretidskontroll av spesifikke funksjoner uten kodedistribusjon.
 • De skisserte prinsippene sikrer stabilitet, skalerbarhet og sikkerhet og omfatter strategier som å ikke eksponere personlig identifiserbar informasjon (PII), evaluere flagg nær brukerne, begrense størrelsen på nyttelasten og prioritere en konsistent brukeropplevelse.
 • Disse prinsippene er basert på erfaringene fra bygging og skalering av Unleash-løsningen for funksjonshåndtering, og er ment som en veiledning for arkitekter og ingeniører som skal bygge store funksjonsflaggsystemer.

Reaksjoner

 • Hovedfokuset i artikkelen er konsepter og problemer knyttet til etablering og skalering av funksjonsflaggsystemer for kjøretidskonfigurasjon i programvareutvikling.
 • Forfatteren anbefaler en Open Telemetry-klient-SDK-tilnærming for effektiv håndtering av funksjonsflagg og diskuterer fordeler, kompromisser og beste praksis, samt bruk av kanaritesting.
 • Det kommer ulike forslag til hvordan man kan skille mellom funksjonsflagg og appkonfigurasjoner, og diskusjonen gjenspeiler ulike meninger om deres funksjon og anvendelse i programvareutvikling.

Rapidpages - OSS-alternativ til vercel's v0

 • Foredragsholderen introduserer Rapidpages, en ny online IDE (Integrated Development Environment) optimalisert for front-end-utviklere.
 • Dette prosjektet krever en OpenAI-nøkkel og en GitHub OAauth-app for å fungere, og er fleksibelt ettersom det er tilgjengelig både på egen hosting og skyplattformen på www.rapidpages.io.
 • Rapidpages har høstet interesse fra teknologibedrifter som Vercel og inviterer brukerne til å gi tilbakemeldinger og støtte prosjektet ved å legge det ut på GitHub.

Reaksjoner

 • RapidPages, en åpen kildekode-konkurrent til Vercels v0, har som mål å begrense avhengigheten av tradisjonelle CMS-plattformer ved å tilby stillaser, rask utvikling og kontekstuelle instruksjoner via klikkbare sideelementer.
 • Mens noen mener at RapidPages kan forstyrre CMS-markedet, hevder andre at CMS-programvare fortsatt har betydning, noe som avslører et kontroversielt syn på RapidPages.
 • Til tross for mindre problemer, som påloggingsproblemer og feilaktige meldinger, som utvikleren er i ferd med å løse, har RapidPages først og fremst fått positive anmeldelser og forslag til forbedringer.

Croc: Send ting fra én datamaskin til en annen på en enkel og sikker måte

 • "croc" er et filoverføringsverktøy som benytter et relésystem og ende-til-ende-kryptering for sikker fil- og mappeoverføring mellom datamaskiner.
 • Verktøyet er kompatibelt på tvers av plattformer og støtter gjenopptakelse av avbrutte overføringer og flere filoverføringer. Det fungerer på plattformer som macOS, Windows, Unix og Android.
 • Verktøyet kan blant annet brukes til å sende tekst, bruke proxy, endre krypteringskurver og hashalgoritmer og hoste reléet selv. Prosjektet har åpen kildekode og støttes av Github-sponsorer.

Reaksjoner

 • Artikkelen tar for seg ulike filoverføringsverktøy, nemlig Croc og Magic Wormhole, og beskriver deres funksjoner, mangler og brukeropplevelser.
 • Den legger vekt på betydningen av sikkerhetsrevisjoner og funn av sårbarheter, og belyser problemer med offentlige reléservere, vedlikeholdskostnader og alternative alternativer.
 • Brukerdiskusjonene fokuserer på ulike filoverføringsmetoder, inkludert P2P, relay-servere, FTP, Dropbox og mobilklienter, samt deres bekvemmelighet og sikkerhetsaspekter.

CFPB iverksetter regelverk for å fjerne medisinske regninger fra kredittrapporter

 • Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) har satt i gang en prosess med sikte på å fjerne medisinske regninger fra kredittrapporter for å hjelpe familier som kommer seg etter medisinske kriser, hindre inkassobyråer i å kreve betaling for regninger som kanskje ikke er betalt, og øke nøyaktigheten i kredittvurderingen.
 • Ifølge CFPBs undersøkelse har medisinske faktureringsdata lavere forutsigbarhet med hensyn til tilbakebetaling i forhold til konvensjonelle kredittforpliktelser og er ofte fulle av feil. De foreslåtte reglene vil forby selskaper å inkludere medisinsk gjeld i kredittrapporter og kreditorer å bruke denne informasjonen i sine garantibeslutninger.
 • CFPB har også som mål å hindre inkassobyråer i å utnytte kredittopplysningssystemet til å presse forbrukere til å betale tvilsom gjeld. Byrået vurderer også flere andre forslag knyttet til datameglere og fortsetter å kommunisere med publikum om dyre finansielle spesialprodukter knyttet til medisinsk faktureringspraksis.

Reaksjoner

 • Diskusjonen dreier seg om ulike spørsmål knyttet til Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), medisinsk gjeld, behovet for en helsereform og deres innvirkning på kredittrapporter.
 • Den fremhever ulike syn på CFPBs finansiering og struktur, bekymringer knyttet til medisinsk faktureringspraksis, manglende transparens i prissettingen av helsetjenester og fordeler og ulemper ved et universelt helsevesen.
 • Samtalen fortsetter med å understreke hvordan medisinsk gjeld påvirker kredittscoren, ineffektiviteten i den amerikanske forsikringsbransjen og diskusjoner om bruk av kostnader som en avskrekkende faktor i helsevesenet, noe som underbygger behovet for bedre regulering, rimelige helsetjenester og omfattende reformer.

JPL Open Source Rover-prosjektet

 • JPL Open Source Rover, en mindre kopi av Mars-roveren, kan bygges ved hjelp av lett tilgjengelige komponenter og fungerer som en læringsopplevelse for folk som er interessert i robotikk og maskinteknikk.
 • Den har Rocker-Bogie-fjæringssystem og 6-hjuls Ackerman-styring for manøvrering i steinete terreng, og drives av en Raspberry Pi, som gjør det mulig å tilpasse og oppgradere den.
 • Prosjektet inneholder et veikart og ressurser for bygging av roveren, noe som fremmer praktisk læring og utvikling av ingeniørferdigheter.

Reaksjoner

 • JPL Open Source Rover Project har som mål å konstruere en fjernstyrt vogn som kan brukes til å frakte tung last i terrenget, og retter seg mot personer uten ingeniør- eller robotbakgrunn.
 • Brukere på Hacker News søker råd om ulike komponenter i prosjektet, som valg av motor, drivverkskonfigurasjoner og styringsmekanismer.
 • Lisensieringen av prosjektet skaper debatt, selv om prosjektteamet kommer med avklaringer, og det er økende interesse for å tilpasse roveren til ulike bruksområder på grunn av fremskritt innen hastighet og kostnadseffektivitet.

Amazon Prime Video-innhold vil begynne å inkludere annonser neste år

 • Amazon planlegger å innlemme reklame i strømmetjenesten Prime Video i 2024 for å generere inntekter til sine TV-serier og filmer.
 • Kunder i Storbritannia, USA, Tyskland og Canada vil begynne å se disse annonsene i begynnelsen av neste år, men de kan velge et "reklamefritt" abonnement mot en ekstra kostnad, i likhet med konkurrentene Disney+ og Netflix.
 • Selv om det er grunn til bekymring, forsikrer Amazon at annonsefrekvensen vil være lavere enn for lineær-TV og andre strømmeplattformer, og analytikere mener at Amazons bekvemmelighetsfaktorer og pakkeløsninger kan oppveie eventuelle abonnementstap.

Reaksjoner

 • Amazon Prime Video vurderer å integrere reklame i strømmetjenesten, noe som har skapt uro blant abonnentene, og mange av dem truer med å si opp abonnementet.
 • Brukerne uttrykte frustrasjon over det økende antallet reklamer på strømmeplattformene, og hevdet at det kan føre til piratkopiering. Noen foreslo til og med alternative måter å konsumere reklamefritt innhold på.
 • Diskusjonen ble utvidet til å berøre temaer som minimal merkevarebygging og rikdommens innflytelse på selskaper som Amazon, noe som understreket den generelle skuffelsen og bekymringen over den potensielle uthulingen av strømmekvalitet til fordel for økonomisk vinning.

Apple lurte oss i retten til å reparere (igjen)

 • Apple motarbeider angivelig "right-to-repair"-bevegelsen for å monopolisere reparasjoner ved hjelp av metoder som logo-gravering og låsing av bilens identifikasjonsnummer (VIN). Reparasjonsprogrammets kompleksitet og høye kostnader har høstet kritikk.
 • Uavhengige selskaper tilbyr rimeligere reparasjonsløsninger - et alternativ mange forbrukere foretrekker.
 • Det er stadig mer fart i arbeidet med å få gjennomslag for retten til å reparere, blant annet i California, der det er vedtatt en lov som gir større frihet når det gjelder reparasjoner og produktinteroperabilitet.

Reaksjoner

 • Artikkelen tar opp spørsmålet om retten til å reparere Apple-enheter, og fremhever Apples hindringer for å reparere enheter.
 • Diskusjonene i kommentarfeltet setter søkelyset på brukervalg, brukervennlighet, regler for reservedeler og kostnadsmessige konsekvenser av reparasjoner.
 • Den tar også for seg andre relaterte temaer som Digital Rights Management (DRM), Apples tyverisikring, sammenkobling av deler, miljømessig bærekraft og offentlige reguleringer.

TinyML og effektiv databehandling for dyp læring

 • Kurset "TinyML and Efficient Deep Learning Computing" tar sikte på å lære om effektive AI-beregningsteknikker som gjør det mulig å bruke robuste dypinnlæringsapplikasjoner selv på enheter med begrensede ressurser.
 • Kurset tar for seg modellkomprimering, beskjæring, kvantisering, søk etter nevrale arkitekturer og distribuert trening. Det vil bli gitt praktisk erfaring med å implementere store språkmodeller, supplert med nettforelesninger og direktesendinger.
 • Kurset ledes av professor Song Han og to undervisningsassistenter, og oppmuntrer til interaksjon i sanntid ved at studentene kan stille spørsmål på Discord. Kurset skal etter planen komme tilbake høsten 2023.

Reaksjoner

 • Innlegget understreker viktigheten av TinyML, nødvendigheten av effektiv dybdelæringsberegning og anbefaler TinyML Talks.
 • Den argumenterer for at energieffektivitet i infrastrukturer for maskinlæring (ML) ikke bør hindre banebrytende forskning og teknologiutvikling. Den tar også for seg konsekvensene av å forby "proof of work"-ordninger i kryptovalutaer.
 • Samarbeid med universiteter diskuteres, og potensialet for å bringe effektive ML-prosjekter til Afrika skisseres, noe som gir innsikt i Googles "trinnvise destillasjonsmetode".